Izaija 53:1-12

53  Tko je povjerovao u ono što smo čuli?+ Kome se otkrila+ mišica Jehovina?+  Pred drugima on će se kao mladica+ pojaviti i kao korijen iz zemlje bezvodne. Nije lika dostojanstvena niti ga ljepota krasi,+ i kad ga se pogleda, to nije čovjek kakvog bismo željeli.+  Prezren je bio i izbjegavan od ljudi,+ čovjek koji je bol i bolest upoznao.+ Okretali smo glavu da ne gledamo lice njegovo.+ Prezren je bio i bezvrijedan za nas.+  Doista, on je bolesti naše ponio,+ boli naše na sebe je uzeo.+ A mi smo mislili da mu Bog nevolju stvara,+ da ga on udara+ i bol mu nanosi.+  Ali za naš je prijestup+ on bio proboden,+ za naše je grijehe bio satrven.+ Kazna je na njemu bila radi mira našega,+ i zbog rana njegovih+ nama je izlječenje došlo.+  Kao ovce svi smo lutali,+ svaki je svojim putem išao, a Jehova je učinio da na njega dođe grijeh svih nas.+  Tlačili su ga,+ a on je puštao da mu bol nanose+ i nije otvorio usta svoja. Odveli su ga kao janje na klanje.+ Kao ovca, nijema pred onima što je strigu, nije otvorio usta svoja.+  Uskraćen mu je sud pravedan, i zato je uklonjen.+ Tko će se zamarati pojedinostima o porijeklu njegovu?+ Jer istrgnut+ je iz zemlje živih.+ Zbog prijestupa+ naroda mojega udarac mu je zadan.+  Kad umre, grob će mu biti među zlikovcima+ i među bogatima,+ iako nije nikakvo zlo učinio+ niti je prijevare bilo u ustima njegovim.+ 10  A Jehovi je po volji bilo da ga satre,+ on ga je bolesnim učinio.+ Ako daš, Bože, dušu njegovu kao žrtvu za krivnju,+ on će vidjeti potomstvo svoje,+ produžit će dane svoje+ i njegovom će se rukom ostvariti+ ono što želi Jehova.+ 11  Zbog patnje duše svoje on će vidjeti plodove truda svojega+ i bit će zadovoljan njima.+ Znanjem će svojim pravednik, sluga moj,+ pravednost dati mnogima,+ i prijestupe njihove na sebe će uzeti.+ 12  Zato ću mu dati dio njegov kao i mnogima,+ i plijen će dijeliti s moćnima,+ jer je dušu svoju u smrt izlio+ i bio ubrojen među prijestupnike.+ Ponio je grijeh mnogih+ i posredovao je za prijestupnike.+

Bilješke