Izaija 34:1-17

34  Pristupite, narodi, da čujete!+ Poslušajte, narodi!+ Neka čuje zemlja i sve što je na njoj,+ tlo zemaljsko*+ i sve što na njemu živi!+  Jer Jehova se razgnjevio na sve narode,+ razjario se na svu vojsku njihovu.+ Zatrt će ih,* pokolju će ih predati.+  Pobijeni njihovi bit će pobacani, smrad će se dizati s mrtvih tijela njihovih,+ gore će se rastapati od krvi njihove.+  Raspast će se sva vojska nebeska.+ Nebesa će se kao svitak smotati,+ a sva vojska njihova popadat će kao što lišće suho otpadne s loze i kao što smokve sasušene padnu sa stabla.+  “Jer na nebesima će se mač moj+ natopiti. Gle, na Edom će se spustiti,+ na narod koji sam po pravdi za istrebljenje* odredio.+  Jehova ima mač koji će biti pun krvi+ i mastan od sala, od krvi janjeće i jareće, od sala+ bubrega ovnujskih. Jer Jehova sprema žrtvu u Bosri, klanje veliko u zemlji edomskoj.+  Divlji bikovi+ s njima će popadati i junci s bikovima jakim.+ Zemlja će se njihova natopiti krvlju, prašina njihova bit će masna od sala.”+  Jer Jehova ima dan osvete,+ godinu naplate za nepravdu učinjenu Sionu.+  Potoci Bosrini pretvorit će se u smolu, prašina njezina u sumpor, a zemlja njezina bit će kao smola goruća.+ 10  Ni noću ni danju neće se gasiti, dovijeka će se dizati dim sa zgarišta njezina.+ Iz naraštaja u naraštaj ostat će spaljena,+ nikada više nitko neće njome prolaziti.+ 11  Pelikani i dikobrazi zaposjest će je, sove i gavrani prebivat će u njoj.+ I on će nad njom rastegnuti mjerno uže+ praznine i visak pustoši. 12  Neće biti nijednoga dostojanstvenika njezina da ga se kraljem postavi, jer će nestati svih knezova njezinih.+ 13  U utvrđenim dvorima njezinim trnje će niknuti, kopriva i korov trnoviti u utvrdama njezinim.+ Ona će postati prebivalište šakala,+ boravište nojeva.+ 14  Životinje koje u bezvodnom kraju žive sretat će se s onima koje zavijaju, a demoni jarčjeg lika*+ dozivat će jedan drugoga. Ptice noćne* ondje će se odmarati i počivalište nalaziti.+ 15  Zmija strelovita ondje će se gnijezditi i jaja polagati, ležat će na njima i skupljati ih u sjeni svojoj. Jastrebovi+ će se ondje okupljati, svaki sa ženkom svojom. 16  Tražite u knjizi+ Jehovinoj i čitajte naglas — nijedna nije izostala,+ nijedna nije ostala bez para svojega, jer su usta Jehovina tako zapovjedila+ i njegov ih je duh sakupio.+ 17  On je za njih ždrijeb bacio, njegova im je ruka užetom mjernim to mjesto odredila.+ Oni će ga dovijeka posjedovati, iz naraštaja u naraštaj na njemu će prebivati.

Bilješke

Doslovno: “plodno tlo”.
Ili: “Zatrt će ih kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “za herem”.
Vidi bilješku za Iza 13:21.
Ili: “Legnji”.