Izaija 31:1-9

31  Teško onima koji u Egipat po pomoć silaze,+ koji se na konje oslanjaju+ i koji se u kola bojna uzdaju,+ jer ih je mnogo, i u konje bojne, jer su jaki, a ne gledaju na Sveca Izraelova, ne traže Jehovu!+  Ali i on je mudar+ i nevolju će donijeti,+ i neće povući riječi svoje.+ Ustat će na dom zlikovački+ i na pomoć koju traže oni što zlo čine.+  Egipćani su ljudi zemaljski,+ a ne Bog. Konji su njihovi meso,+ a ne duh. Jehova će podignuti ruku svoju, te će posrnuti onaj koji pomaže i past će onaj kojem se pomaže+ — u isto vrijeme svi će izginuti.  Jer ovako mi je rekao Jehova: “Kao što lav, mladi lav grabežljivi, reži+ nad plijenom svojim, čak i kad se na njega pozove čitavo mnoštvo pastira, i ne prepada se glasa njihova i ne uzmiče pred vikom njihovom, tako će Jehova nad vojskama sići da ratuje za goru Sion i za brdo njezino.+  Poput ptica što nad ptićima svojim lete, tako će Jehova nad vojskama braniti Jeruzalem.+ Branit će ga i izbaviti.+ Poštedjet će ga i spasiti.”  “Vratite se,+ sinovi Izraelovi, onome protiv koga se tako žestoko bunite!+  Jer u taj dan svi ćete odbaciti svoje bezvrijedne bogove srebrne i ništavne bogove zlatne,+ koje ste rukama sebi za grijeh načinili.+  Asirac će pasti od mača, ali ne ljudskoga, i mač, ali ne čovječji, proždrijet će ga.+ Bježat će od mača, a mladići njegovi na ropski će rad otići.  Stijena će njegova pobjeći od straha silnoga, knezovi će se njegovi prestrašiti znaka zbornoga”,+ kaže Jehova, čije je svjetlo na Sionu i čija je peć+ u Jeruzalemu.

Bilješke