Izaija 11:1-16

11  Mladica+ će izbiti iz panja Jišajeva,+ izdanak+ iz korijena njegova plod će donositi.+  Na njemu će duh Jehovin počivati,+ duh mudrosti+ i razboritosti,*+ duh savjeta i snage,+ duh znanja+ i straha Jehovina.+  On će uživati u strahu Jehovinu.+ Neće on suditi po onome što mu oči vide, niti će ukoravati po onome što mu uši čuju.+  Po pravdi će suditi siromasima,+ pravedno će ukoravati braneći krotke na zemlji. Udarit će zemlju prutom usta svojih,+ dahom* usana svojih zle će pogubiti.+  Pravednošću će bedra svoja opasati,+ a vjernošću bokove svoje.+  Vuk će boraviti s janjetom,*+ leopard će ležati s jaretom, tele i lav mladi+ i životinja uhranjena zajedno će biti,+ a malen dječak vodit će ih.  Krava i medvjedica zajedno će jesti, a mladunčad će njihova skupa ležati. Lav će jesti slamu kao bik.+  Dijete koje sisa igrat će se nad rupom kobrinom,+ dijete od prsa odbijeno stavljat će ruku na rupu zmije otrovnice.  Zlo se više neće činiti+ niti će se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj,+ jer zemlja će biti puna znanja o Jehovi, kao što je more vode puno.+ 10  U taj dan+ pojavit će se korijen Jišajev,+ koji će ustati kao zborni znak narodima.+ Od njega će narodi savjet tražiti,+ i prebivalište će njegovo biti slavno.+ 11  U taj dan Jehova će po drugi put pružiti ruku+ da skupi iz Asirije,+ iz Egipta,+ iz Patrosa,+ iz Kuša,*+ iz Elama,+ iz Šinara,+ iz Hamata i s otoka morskih+ ostatak naroda svojega koji bude preostao. 12  I podignut će zborni znak narodima i sabrati rasijane sinove Izraelove+ i s četiri kraja zemlje skupit će raspršene sinove Judine.+ 13  Nestat će ljubomore Efrajimove,+ istrijebljeni će biti neprijatelji Judini. Efrajim neće biti ljubomoran na Judu, a Juda neće biti neprijatelj Efrajimu.+ 14  Poletjet će na hrbat filistejski na zapadu,+ zajedno će plijeniti sinove Istoka.+ Na Edom i Moab pružit će ruku svoju,+ a sinovi Amonovi bit će im pokorni.+ 15  A Jehova će isušiti zaljev mora egipatskoga+ i rukom svojom zamahnuti na Rijeku+ žarom daha svojega. Udarit će na sedam nabujalih rukavaca njezinih i učiniti da ih ljudi prelaze u sandalama svojim.+ 16  A za ostatak+ naroda njegova koji bude preostao bit će pripravljena cesta iz Asirije,+ kao što je pripravljena bila Izraelu u dan kad je izišao iz zemlje egipatske.

Bilješke

Vidi bilješku za Izr 3:5.
Doslovno: “duhom”.
Ili: “privremeno (povremeno) boraviti s janjetom”.
Ili: “Etiopije”.