Ivan 7:53-8:59

Rukopisi Sinajski kodeks, Vatikanski kodeks i Sinajski sirijski kodeks ne sadrže tekst od 53. retka ovog poglavlja do 11. retka 8. poglavlja, koji (uz određena odstupanja u različitim grčkim tekstovima i prijevodima) glasi ovako: 53  I otišli su svaki svojoj kući. 8  A Isus je otišao na Maslinsku goru.  No u zoru se opet pojavio u hramu. I sav je narod pohrlio k njemu, a on je sjeo i počeo ih poučavati.  Tada su pismoznanci i farizeji doveli neku ženu uhvaćenu u preljubu. Postavili su je u sredinu  i rekli mu: “Učitelju, ova je žena uhvaćena u samom činu preljuba.  U Zakonu nam je Mojsije propisao da takve kamenujemo. Što ti na to kažeš?”  A to su govorili da bi ga iskušali, kako bi ga imali za što optužiti. No Isus se sagnuo i počeo prstom pisati po zemlji.  A kako su ga i dalje ispitivali, on se uspravio i rekao im: “Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!”  Zatim se ponovno sagnuo i nastavio pisati po zemlji.  Kad su to čuli, stali su odlaziti jedan za drugim, počevši od starješina. A Isus je ostao sam sa ženom koja je bila u sredini. 10  Uspravivši se, Isus joj je rekao: “Ženo, gdje su tvoji tužitelji? Zar te nitko nije osudio?” 11  Ona je odgovorila: “Nitko, gospodine.” A Isus joj je rekao: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsad više nemoj griješiti!” 12  Isus im se opet obratio: “Ja sam svjetlo+ svijeta. Tko za mnom ide, neće hoditi u tami,+ nego će imati svjetlo života.” 13  A farizeji su mu rekli: “Ti svjedočiš sam o sebi, svjedočanstvo tvoje nije istinito.” 14  Isus im je odvratio: “Ako i svjedočim sam o sebi, svjedočanstvo je moje istinito,+ jer znam odakle sam došao i kamo idem.+ A vi ne znate odakle sam došao i kamo idem. 15  Vi sudite po vanjštini,+ a ja nikoga ne sudim.+ 16  A ako i sudim, sud je moj istinit, jer nisam sam, nego je sa mnom Otac koji me poslao.+ 17  Pa u vašem Zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito.+ 18  Ja sam onaj koji svjedoči o sebi, a i Otac koji me poslao svjedoči o meni.”+ 19  Nato su ga upitali: “Gdje je tvoj Otac?” Isus je odgovorio: “Vi ne poznajete ni mene ni Oca mojega.+ Kad biste poznavali mene, poznavali biste i Oca mojega.”+ 20  Te je riječi rekao u riznici+ dok je naučavao u hramu. Ali nitko ga nije uhvatio,+ jer još nije bio došao njegov čas.+ 21  I opet im je rekao: “Ja odlazim, a vi ćete me tražiti,+ ali ćete umrijeti u svom grijehu.+ Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći.” 22  Nato su Židovi rekli: “Da se neće ubiti, jer govori: ‘Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći’?”+ 23  A on im je rekao: “Vi ste odozdo, a ja sam odozgo.+ Vi ste od ovoga svijeta,+ a ja nisam od ovoga svijeta.+ 24  Zato sam vam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima.+ Jer ako ne vjerujete da sam ja ono što kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”+ 25  Tada su ga upitali: “Tko si ti?” A Isus im je odvratio: “Zašto vam uopće i govorim? 26  Imam mnogo toga reći o vama i suditi. A onaj koji me poslao govori istinu, i što sam čuo od njega, to govorim u svijetu.”+ 27  No oni nisu shvatili da im govori o Ocu. 28  Stoga je Isus rekao: “Kad jednom podignete+ Sina čovječjega,+ tada ćete znati da sam ja ono što kažem da jesam+ i da ništa ne činim sam od sebe,+ nego govorim onako kako me Otac naučio.+ 29  Onaj koji me poslao sa mnom je. Nije me ostavio samog, jer ja uvijek činim ono što je njemu ugodno.”+ 30  Dok je on to govorio, mnogi su povjerovali u njega.+ 31  I Isus je rekao Židovima koji su mu vjerovali: “Ako ostanete u mojoj riječi,+ zaista ste moji učenici, 32  i upoznat ćete istinu+ i istina će vas osloboditi.”+ 33  A oni su mu odvratili: “Mi smo potomstvo Abrahamovo+ i nikada nismo nikome robovali.+ Kako ti kažeš: ‘Postat ćete slobodni’?” 34  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista, kažem vam, svatko tko čini grijeh, rob je grijeha.+ 35  A rob ne ostaje u kući zauvijek, ali sin ostaje zauvijek.+ 36  Dakle, ako vas Sin oslobodi, doista ćete biti slobodni.+ 37  Znam da ste potomstvo Abrahamovo, ali vi me želite ubiti,+ jer moja riječ ne nalazi odjeka među vama. 38  Ja govorim ono što sam vidio kod svojega Oca,+ a vi činite ono što ste čuli od svojega oca.” 39  Oni su mu odvratili: “Naš je otac Abraham.”+ Tada im je Isus rekao: “Ako ste djeca Abrahamova,+ činite onda djela Abrahamova! 40  A sada želite ubiti mene, koji sam vam rekao istinu koju sam čuo od Boga.+ Abraham tako nije činio.+ 41  Vi činite djela svojega oca.” A oni su mu rekli: “Mi se nismo rodili iz bluda, jedan nam je Otac,+ Bog.” 42  Tada im je Isus rekao: “Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene,+ jer sam ja od Boga došao i sad sam ovdje.+ Nisam došao sam od sebe, nego me on poslao.+ 43  Zašto ne razumijete ono što govorim? Zato što niste u stanju slušati riječ moju.+ 44  Vaš je otac Đavo+ i želite postupati po željama svojega oca.+ On je bio ubojica ljudi otkad se pobunio*+ i nije ostao postojan u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je lažljivac i otac laži.+ 45  A ja istinu govorim, i zato mi ne vjerujete.+ 46  Tko će mi od vas dokazati grijeh?+ A ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? 47  Tko je od Boga, sluša što Bog govori.+ Zato vi ne slušate, jer niste od Boga.”+ 48  A Židovi su mu odvratili: “Ne kažemo li s pravom da si Samarićanin+ i da je demon u tebi?”+ 49  A Isus je odgovorio: “Nije demon u meni, nego iskazujem čast Ocu svojemu,+ a vi me obeščašćujete. 50  Ali ja ne tražim slavu za sebe;+ ima onaj koji traži i sudi.+ 51  Zaista, zaista, kažem vam, ako tko drži moju riječ, nikada neće vidjeti smrti.”+ 52  A Židovi su mu rekli: “Sada znamo da je demon u tebi.+ Abraham je umro,+ a i proroci,+ a ti kažeš: ‘Ako tko drži moju riječ, nikada neće okusiti+ smrti.’ 53  Zar si ti veći+ od oca našega Abrahama, koji je umro? A i proroci su umrli.+ Za koga se ti izdaješ?” 54  Isus im je odgovorio: “Ako ja proslavljujem sam sebe, slava moja nije ništa. Mene proslavljuje Otac moj,+ za kojega vi kažete da je vaš Bog, 55  ali ga ne poznajete.+ A ja ga poznajem.+ Kad bih rekao da ga ne poznajem, bio bih lažljivac kao i vi. Ali ja ga poznajem i držim njegovu riječ.+ 56  Vaš otac Abraham veoma se radovao u nadi da će vidjeti moj dan.+ I vidio ga je i obradovao se.”+ 57  Nato su mu Židovi rekli: “Nemaš još ni pedeset godina, a vidio si Abrahama?” 58  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista, kažem vam, prije nego što se Abraham rodio, ja sam postojao.”+ 59  Nato su uzeli kamenje da ga bace na njega,+ ali Isus se sakrio i izašao iz hrama.

Bilješke

Doslovno: “od početka”.