Ivan 6:1-71

6  Nakon toga Isus je otišao na drugu stranu Galilejskog, ili Tiberijadskog, mora.*+  A veliko mnoštvo ljudi išlo je za njim, jer su gledali čuda koja je činio na bolesnima.+  Tako se Isus popeo na goru+ i sjedio je ondje sa svojim učenicima.  Približavala se Pasha,+ židovski blagdan.  Podigavši oči, Isus je ugledao kako silan narod dolazi k njemu, pa je upitao Filipa: “Gdje da kupimo kruha da ovi jedu?”+  To je rekao da bi ga iskušao, jer je znao što će učiniti.  A Filip mu je odgovorio: “Kad bismo kupili kruha za dvjesto denara,* ne bi bilo dovoljno da svatko dobije malo.”+  A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra, rekao mu je:  “Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova+ i dvije male ribe. Ali što je to za toliki narod?”+ 10  Isus je tada rekao: “Posjedajte* ljude!” A bilo je mnogo trave na tome mjestu. I ljudi su posjedali, a među njima je bilo oko pet tisuća muškaraca.+ 11  Zatim je Isus uzeo kruhove i zahvalio Bogu te ih razdijelio onima koji su posjedali. Tako je razdijelio i ribe, koliko su god htjeli.+ 12  Kad su se nasitili,+ rekao je učenicima svojim: “Skupite preostale ulomke, da ništa ne propadne!” 13  I skupili su ih i dvanaest su košara napunili ulomcima od pet ječmenih kruhova, što su ostali onima koji su jeli.+ 14  Kad su ljudi vidjeli čuda koja je učinio, govorili su: “Ovo je uistinu prorok+ koji treba doći u svijet.” 15  A Isus je znao da žele doći te ga uhvatiti i učiniti kraljem, pa se opet povukao+ u goru, posve sam. 16  Kad je došla večer, njegovi su učenici sišli na more+ 17  i ušli u lađu te krenuli preko mora u Kafarnaum. Već je pao mrak, a Isus još nije došao k njima. 18  A more se uzburkalo jer je puhao jak vjetar.+ 19  Kad su odveslali oko dvadeset i pet do trideset stadija,* vidjeli su Isusa kako hoda po moru i približava se lađi, i prestrašili su se.+ 20  Ali on im je rekao: “Ja sam, ne bojte se!”+ 21  Stoga su ga rado uzeli u lađu i lađa je ubrzo bila na obali do koje su pokušavali doći.+ 22  Sutradan je narod koji je stajao na drugoj strani mora vidio da je ondje samo jedna lađica i da Isus nije bio ušao u lađu sa svojim učenicima, nego da su otišli samo njegovi učenici. 23  A lađe iz Tiberijade stigle su blizu mjesta gdje su oni jeli kruh nakon što je Gospodin izrekao zahvalu. 24  Kad je, dakle, narod vidio da ondje nema ni Isusa ni njegovih učenika, ušli su u čamce i došli u Kafarnaum tražiti Isusa.+ 25  I kad su ga našli na drugoj strani mora, upitali su ga: “Učitelju,*+ kada si došao ovamo?” 26  Isus im je odgovorio: “Zaista, zaista, kažem vam, vi me ne tražite zato što ste vidjeli čuda, nego zato što ste jeli onaj kruh i nasitili se.+ 27  Nemojte raditi za hranu koja propada,+ nego za hranu koja ostaje za život vječni,+ koju će vam dati Sin čovječji, jer je njega Otac, Bog, za to ovlastio.”+ 28  Nato su ga upitali: “Što trebamo činiti da bismo radili djela koja Bog želi?” 29  Isus im je odgovorio: “Djelo koje Bog želi jest da vjerujete+ u onoga koga je on poslao.”+ 30  A oni su ga upitali: “Kakav čudesni znak+ pokazuješ ljudima, da ga vidimo i povjerujemo ti? Kakvo djelo ti obavljaš? 31  Naši su praoci jeli manu+ u pustinji, kao što je napisano: ‘Kruh s neba dao im je da jedu.’”+ 32  A Isus im je rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego vam Otac moj daje pravi kruh s neba.+ 33  Jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.” 34  Nato su mu rekli: “Gospodine, daj nam uvijek taj kruh!”+ 35  A Isus im je rekao: “Ja sam kruh života. Onaj tko dolazi k meni neće ogladnjeti i onaj tko vjeruje u mene neće nikad ožednjeti.+ 36  Ali rekao sam vam: vidjeli ste me, a ipak ne vjerujete.+ 37  Sve što mi Otac daje doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću otjerati,+ 38  jer nisam sišao s neba+ da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.+ 39  A volja onoga koji me poslao jest da ne izgubim nikoga od onih koje mi je dao, nego da ih uskrsnem+ u posljednji dan. 40  Jer volja je Oca mojega da svatko tko vidi Sina i vjeruje u njega ima vječni život,+ i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.”+ 41  Nato su Židovi počeli gunđati protiv njega jer je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.”+ 42  I govorili su:+ “Nije li to Isus, sin Josipov,+ kojemu poznajemo oca i majku? Kako on sada kaže: ‘Sišao sam s neba’?” 43  A Isus im je odvratio: “Ne gunđajte među sobom! 44  Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac,+ koji me poslao. I ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan.+ 45  U Prorocima je napisano: ‘Svi će biti poučeni od Jehove.’+ Svatko tko sluša Oca i uči od njega, dolazi k meni.+ 46  To ne znači da je itko vidio Oca,+ osim onoga koji je od Boga, on je vidio Oca.+ 47  Zaista, zaista, kažem vam, onaj tko vjeruje ima vječni život.+ 48  Ja sam kruh+ života. 49  Vaši su praoci jeli manu+ u pustinji, a ipak su umrli. 50  Ovo je kruh koji silazi s neba, da čovjek jede od njega i da ne umre. 51  Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovog kruha, živjet će vječno. A kruh koji ću ja dati tijelo je moje+ koje ću dati za život svijeta.”+ 52  Tada su se Židovi počeli prepirati među sobom: “Kako nam ovaj može dati svoje tijelo za jelo?” 53  Zato im je Isus rekao: “Zaista, zaista, kažem vam, ako ne jedete tijelo+ Sina čovječjega i ne pijete krv njegovu,+ nemate život+ u sebi. 54  Tko se hrani tijelom mojim i pije krv moju, ima vječni život, i ja ću ga uskrsnuti+ u posljednji dan, 55  jer tijelo je moje prava hrana i krv je moja pravo piće. 56  Tko se hrani tijelom mojim i pije krv moju, ostaje u zajedništvu sa mnom i ja u zajedništvu s njim.+ 57  Kao što je mene poslao živi+ Otac te ja živim po Ocu, tako će i onaj tko se hrani mnome živjeti po meni.+ 58  Ovo je kruh koji je sišao s neba. To nije kao kad su praoci vaši jeli, a ipak umrli. Tko se hrani ovim kruhom, živjet će vječno.”+ 59  To je rekao dok je poučavao na skupu u Kafarnaumu. 60  Kad su to čuli, mnogi od učenika njegovih rekli su: “Ovo su sablažnjive riječi! Tko ga može slušati?”+ 61  A Isus je u sebi znao da njegovi učenici gunđaju zbog toga, pa im je rekao: “Zar vas to sablažnjava?+ 62  A što ako ugledate Sina čovječjeg kako uzlazi onamo gdje je prije bio?+ 63  Duh je onaj koji daje život,+ tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh+ su i život+ su. 64  Ali ima nekih među vama koji ne vjeruju.” Jer Isus je od početka znao koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati.+ 65  I rekao je: “Zato sam vam kazao: ‘Nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.’”+ 66  Zbog toga su se mnogi od učenika njegovih vratili onome što su ostavili+ i više nisu išli s njim.+ 67  Stoga je Isus upitao dvanaestoricu: “Hoćete li i vi otići?” 68  A Šimun Petar+ mu je odgovorio: “Gospodine, kome ćemo otići?+ Ti imaš riječi vječnog života.+ 69  Mi smo povjerovali i spoznali da si ti Svetac Božji.”+ 70  Isus im je nato rekao: “Nisam li ja izabrao vas dvanaestoricu?+ Ipak, jedan je od vas klevetnik.”+ 71  A govorio je o Judi, sinu Šimuna Iskariota, jer iako je bio jedan od dvanaestorice, on ga je trebao izdati.+

Bilješke

Vidi bilješku za 4Mo 34:11.
Rimski srebrnjak koji je težio 3,85 grama. Vidi bilješku za Mk 14:5 i dodatak 13.
Doslovno: “Polegnite”. Usporedi bilješku za Mt 9:10.
Pet ili šest kilometara. Vidi dodatak 13.
Vidi bilješku za Mt 23:7.