Ivan 19:1-42

19  Tada je Pilat uzeo Isusa i dao ga izbičevati.+  A vojnici su ispleli krunu od trnja, stavili mu je na glavu i obukli mu purpurnu haljinu.+  I prilazili su mu i govorili: “Zdravo, kralju židovski!” I šamarali su ga.+  A Pilat je ponovno izašao i rekao im: “Evo, izvodim vam ga da znate da na njemu ne nalazim nikakve krivice.”+  Tada je Isus izašao, noseći krunu od trnja i purpurnu haljinu. A Pilat im je rekao: “Evo čovjeka!”  Kad su ga glavari svećenički i stražari vidjeli, povikali su: “Na stup* s njim! Na stup s njim!”+ A Pilat im je rekao: “Uzmite ga vi i pribijte na stup, jer ja na njemu ne nalazim nikakve krivice!”+  Nato su mu Židovi odgovorili: “Mi imamo zakon+ i po našem zakonu on treba umrijeti, jer je za sebe tvrdio da je sin Božji.”+  Kad je Pilat čuo te riječi, još se više uplašio,  pa se vratio u palaču i rekao Isusu: “Odakle si ti?” Ali Isus mu nije odgovorio.+ 10  Tada mu je Pilat rekao: “Zar meni ne odgovaraš?+ Ne znaš li da imam vlast pustiti te i da imam vlast pribiti te na stup?” 11  Isus mu je odgovorio: “Ne bi imao nikakvu vlast nada mnom da ti nije dano odozgo.+ Zato je veći grijeh onoga koji me predao tebi.” 12  Stoga je Pilat nastojao pustiti ga. Ali Židovi su vikali: “Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru!* Svatko tko se izdaje za kralja protivi se caru.”+ 13  Čuvši te riječi, Pilat je izveo Isusa i sjeo na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Kameni pločnik, a na hebrejskom Gabata. 14  A bio je dan pashalne pripreme,*+ oko šestog* sata. I rekao je Židovima: “Evo vašega kralja!” 15  A oni su počeli vikati: “Smakni ga! Smakni ga! Na stup s njim!” Nato ih je Pilat upitao: “Zar da vašega kralja pribijem na stup?” A glavari svećenički odgovorili su: “Mi nemamo kralja osim cara!”+ 16  Tada im ga je predao da se pribije na stup.+ I oni su preuzeli Isusa. 17  Noseći stup na koji je trebao biti pribijen,+ izašao je+ na mjesto zvano Lubanja, koje se na hebrejskom zove Golgota.+ 18  Ondje su ga stavili na stup,+ a s njim i drugu dvojicu, svakoga s jedne strane, a Isusa u sredinu.+ 19  Pilat je napisao i natpis te ga stavio na stup. Bilo je napisano: “Isus Nazarećanin, kralj židovski.”+ 20  Tako su mnogi Židovi čitali taj natpis, jer je mjesto gdje je Isus bio pribijen na stup bilo blizu grada,+ a bio je napisan na hebrejskom, latinskom i grčkom. 21  No židovski su glavari svećenički rekli Pilatu: “Nemoj pisati: ‘Kralj židovski’, nego da je on rekao: ‘Ja sam kralj židovski.’” 22  A Pilat je odvratio: “Što sam napisao, napisao sam!” 23  Kad su vojnici pribili Isusa na stup, uzeli su njegove gornje haljine i razdijelili ih na četiri dijela — svakom vojniku po dio. A uzeli su i donju haljinu, koja nije imala šava, već je sva bila istkana u jednom komadu.+ 24  Stoga su rekli jedan drugome: “Nemojmo je parati, nego odlučimo ždrijebom čija će biti!” To je bilo da se ispune riječi iz Pisma: “Haljine su moje razdijelili među sobom i ždrijeb su bacali za odjeću moju.”+ Vojnici su tako i učinili. 25  A kod Isusovog stupa stajala je njegova majka+ i sestra njegove majke, zatim Klofina žena Marija+ i Marija Magdalena.+ 26  Kad je Isus vidio svoju majku i pokraj nje učenika kojega je naročito ljubio,+ rekao je majci: “Ženo,* evo ti sina!” 27  Zatim je rekao učeniku: “Evo ti majke!” I učenik ju je potom uzeo u svoj dom. 28  Nakon toga, kako je Isus znao da je već sve dovršeno, rekao je da bi se ispunilo Pismo: “Žedan sam.”+ 29  A ondje je stajala posuda puna uskislog vina. Stoga su nataknuli spužvu punu uskislog vina na izopovu stabljiku i prinijeli je njegovim ustima.+ 30  A kad je okusio uskislo vino, Isus je rekao: “Dovršeno je!”+ I sagnuvši glavu, izdahnuo je.*+ 31  A bio je dan pripreme.+ Da tijela ne bi ostala na stupu+ u subotu* — jer je dan te subote bio veliki+ — Židovi su zamolili Pilata da se onima koji su na stupu polome noge te da se njihova tijela skinu. 32  I vojnici su došli i polomili noge prvome i drugome koji su s njim bili stavljeni na stup. 33  A kad su došli do Isusa i vidjeli da je već mrtav, nisu mu polomili noge, 34  nego ga je jedan od vojnika kopljem ubo u bok,+ i odmah je izašla krv i voda. 35  Onaj koji je to vidio svjedoči i svjedočanstvo je njegovo istinito. On zna da govori istinu, da i vi vjerujete.+ 36  A to se dogodilo da se ispune riječi iz Pisma: “Nijedna kost neće mu biti slomljena.”+ 37  A na drugome mjestu u Pismu stoji: “Gledat će u onoga kojega su proboli.”+ 38  Nakon toga je Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio zbog straha od Židova,+ zamolio Pilata da mu dopusti skinuti Isusovo tijelo. Pilat mu je dopustio,+ pa je Josip došao i skinuo njegovo tijelo.+ 39  A došao je i Nikodem, čovjek koji mu je prvi put bio došao noću, i donio je svežanj smirne i aloje, oko stotinu libara.*+ 40  I uzeli su Isusovo tijelo i omotali ga povojima s mirisnim tvarima,+ prema židovskom pogrebnom običaju. 41  A na mjestu gdje je bio pribijen na stup bio je vrt i u vrtu novi grob,+ u koji još nitko nije bio položen. 42  Budući da je Židovima bio dan pripreme,+ a grob je bio blizu, ondje su položili Isusa.

Bilješke

Vidi dodatak 8.
Ili: “cezaru”. Grčki: Kaísar.
“Priprema” je ovdje naziv za dan koji je prethodio početku sedmodnevnog blagdana beskvasnih kruhova. Usporedi bilješku za Mt 27:62.
Oko 12 sati, prema našem računanju vremena.
Vidi bilješku za Iv 2:4.
Doslovno: “predao je duh”.
Doslovno: “na sabat”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Općenito se smatra da se grčki izraz litras ovdje odnosi na rimsku libru koja je težila 327 grama.