Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Ezra 8:1-36

8  A ovo su poglavari rodova+ i rodoslovni zapis+ onih koji su pošli sa mnom iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:+  od sinova Pinhasovih+ Geršom; od sinova Itamarovih+ Danijel;+ od sinova Davidovih+ Hatuš;  od sinova Šekanijinih i od sinova Paroševih+ Zaharija i s njim upisanih muških osoba stotinu i pedeset;  od sinova Pahat-Moabovih+ Elijo-Enaj, sin Zerahijin, i s njim dvije stotine muških osoba;  od sinova Zatuovih+ Šekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine muških osoba;  od sinova Adinovih+ Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muških osoba;  od sinova Elamovih+ Ješaja, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muških osoba;  od sinova Šefatijinih+ Zebadija, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muških osoba;  od sinova Joabovih Obadija, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muških osoba; 10  od sinova Banijevih*+ Šelomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i šezdeset muških osoba; 11  od sinova Bebajevih Zaharija, sin Bebajev,+ i s njim dvadeset i osam muških osoba; 12  od sinova Azgadovih+ Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muških osoba; 13  posljednji od sinova Adonikamovih,+ poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muških osoba; 14  i od sinova Bigvajevih+ Utaj i Zabud, i s njima sedamdeset muških osoba. 15  I skupio sam ih na rijeci+ što teče u Ahavu.+ Ondje smo bili utaboreni tri dana da pregledam narod+ i svećenike,+ ali nisam ondje našao nikoga od levita.+ 16  Stoga sam poslao po poglavare Eliezera, Arijela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama te po učitelje+ Jojariba i Elnatana. 17  I dao sam im zapovijed za Idu, poglavara u mjestu Kasifiji, i stavio sam u usta njihova riječi+ koje će reći Idi i braći njegovoj netinima+ u mjestu Kasifiji da nam dovedu sluge+ za dom Boga našega. 18  I kako je dobra ruka+ Boga našega bila nad nama, doveli su nam razborita+ čovjeka od sinova Mahlija,+ unuka Levija,+ sina Izraelova, naime Šerebiju+ i sinove njegove i braću njegovu, njih osamnaest, 19  i još Hašabiju i s njim Ješaju od sinova Merarijevih,+ braću njegovu i sinove njihove, njih dvadeset. 20  A od netina, koje su David i knezovi dali u službu levitima, dvije stotine i dvadeset netina, sve poimence određene. 21  Potom sam ondje, na rijeci Ahavi, oglasio post da se ponizimo+ pred Bogom našim i da tražimo od njega da nam pokaže pravi put+ za nas, za djecu našu+ i za sve blago naše. 22  Jer me bilo stid zatražiti od kralja vojsku+ i konjanike+ da nas putem štite od neprijatelja, jer smo rekli kralju: “Ruka+ je Boga našega nad svima koji ga traže, na dobro njihovo,+ a snaga njegova i gnjev njegov+ obaraju se na sve koji ga ostavljaju.”+ 23  Zato smo postili+ i molili se+ Bogu svojemu za to, i on je uslišio+ našu molitvu. 24  Tada sam od glavara svećeničkih odvojio dvanaestoricu: Šerebiju,+ Hašabiju+ i s njima desetoricu braće njihove. 25  I izvagao sam im srebro, zlato i predmete,+ prilog za dom Boga našega koji su priložili kralj,+ savjetnici njegovi,+ knezovi njegovi i svi Izraelci+ koje smo našli u tom kraju. 26  I izvagao sam na ruke njihove šest stotina i pedeset talenata* srebra,+ stotinu srebrnih predmeta u vrijednosti od dva talenta, stotinu talenata zlata, 27  dvadeset zlatnih zdjelica u vrijednosti od tisuću darika* i dva predmeta od dobroga blistavocrvenog bakra, skupocjenog kao zlato. 28  Potom sam im rekao: “Vi ste sveti+ pred Jehovom i ovi su predmeti+ sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljni su prinos Jehovi, Bogu praotaca vaših. 29  Dobro to čuvajte dok sve ne izvažete+ pred glavarima svećeničkim i levitskim i pred knezovima otaca Izraelovih u Jeruzalemu, u blagovaonicama+ doma Jehovina.” 30  I tako su svećenici i leviti primili izvagano srebro, zlato i predmete da ih odnesu u Jeruzalem u dom Boga našega.+ 31  I krenuli smo od rijeke Ahave+ dvanaestoga dana prvoga mjeseca+ na put u Jeruzalem, a ruka Boga našega bila je nad nama i on nas je izbavio+ od ruku neprijatelja i od zasjede na putu. 32  Tako smo stigli u Jeruzalem+ i ostali smo ondje tri dana. 33  A četvrtoga smo dana izvagali srebro, zlato+ i predmete+ u domu Boga našega na ruke Meremotu,+ sinu svećenika Urije, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov, a s njima su bili i leviti Jozabad,+ sin Ješuin, i Noadija, sin Binujev.+ 34  Kad je sve bilo izbrojeno i izvagano, bila je zapisana ukupna težina. 35  Oni koji su došli iz zarobljeništva, povratnici iz izgnanstva,+ prinijeli su žrtve paljenice+ Bogu Izraelovu: dvanaest junaca+ za sav Izrael, devedeset i šest ovnova,+ sedamdeset i sedmero muške janjadi, dvanaest jaraca+ kao žrtvu za grijeh — sve to kao žrtvu paljenicu Jehovi. 36  Zatim smo zapovijedi+ kraljeve predali satrapima*+ kraljevim i upraviteljima+ s onu stranu Rijeke,*+ i oni su podupirali narod+ i dom pravoga Boga.

Bilješke

Vidi bilješku za Ezr 2:10.
Talenat je težio 34,2 kilograma. Vidi dodatak 13.
Perzijski zlatnik koji je težio 8,4 grama. Vidi dodatak 13.
Naziv za namjesnike koji su upravljali pokrajinama.
To jest Eufrata.