Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Ezra 3:1-13

3  Kad je došao sedmi mjesec,+ sinovi Izraelovi bili su već u svojim gradovima. I narod se sakupio kao jedan+ u Jeruzalemu.+  Tada je ustao Ješua,+ sin Josadakov, sa svojom braćom svećenicima, i Zerubabel,+ sin Šealtielov,+ sa svojom braćom, i počeli su graditi žrtvenik Bogu Izraelovu da na njemu prinose žrtve paljenice, kako je zapisano+ u zakonu Mojsija, čovjeka Božjeg.  I podigli su žrtvenik na mjestu njegovu,+ jer su bili u strahu od drugih naroda,*+ i stali su na njemu prinositi žrtve paljenice Jehovi, žrtve paljenice jutarnje i večernje.+  I proslavili su Blagdan sjenica,+ kako je zapisano,+ i prinosili su svaki dan određeni broj žrtava paljenica, kako je bilo propisano za svaki dan.+  Potom su prinosili redovite žrtve paljenice,+ zatim žrtve za mlađake+ i za sve posvećene blagdane+ Jehovine te za sve one koji su spremno prinosili dragovoljni prinos+ Jehovi.  Od prvoga dana sedmoga mjeseca+ počeli su prinositi žrtve paljenice Jehovi, ali temelj hrama Jehovina još nije bio položen.  Klesarima+ i drugim zanatlijama+ davali su novac,+ a Sidoncima+ i Tircima+ hranu,+ piće i ulje+ da dovezu cedrovo drvo s Libanona+ do Jope+ na moru, po dopuštenju perzijskoga kralja Kira.+  A druge godine po njihovu dolasku k domu pravoga Boga u Jeruzalemu, drugoga mjeseca,+ započeli su radove Zerubabel,+ sin Šealtielov,+ i Ješua,+ sin Josadakov, s ostalom braćom svojom svećenicima i levitima i sa svima drugima koji su se iz zarobljeništva vratili+ u Jeruzalem. I postavili su levite+ od dvadeset godina naviše da nadgledaju radove na domu Jehovinu.+  I Ješua+ sa sinovima svojim i braćom svojom te Kadmiel sa sinovima svojim, sinovi Judini,* ustali su kao jedan da nadgledaju one što su radili na domu pravoga Boga, a isto tako i sinovi Henadadovi+ i sinovi njihovi i braća njihova, leviti. 10  Kad su graditelji položili temelj+ hrama Jehovina, ustali su svećenici u službenoj odjeći,+ s trubama,+ i leviti, sinovi Asafovi,+ s činelama,+ da hvale Jehovu po uputama Davida,+ kralja Izraelova. 11  I stali su naizmjence pjevati+ hvaleći Jehovu i zahvaljujući mu: “Jer je dobar,+ jer milost* njegova prema Izraelu traje dovijeka.”+ A sav je narod glasno klicao+ hvaleći Jehovu, jer je bio položen temelj domu Jehovinu. 12  I mnogi svećenici+ i leviti i poglavari rodova,+ starješine koji su vidjeli prijašnji dom,+ glasno su plakali+ dok se pred očima njihovim polagao temelj ovome domu,+ a mnogi su drugi na sav glas klicali od radosti.+ 13  I tako narod nije mogao razlikovati radosno klicanje+ od plača u narodu, jer je narod glasno klicao i vika se čula vrlo daleko.

Bilješke

Doslovno: “od naroda zemalja” (množina od hebrejskog izraza am haarec).
U 2:40 “Hodavija”, a u Ne 7:43 “Hodeva”.
Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.