Ezekijel 48:1-35

48  “A ovo su imena plemenima. Jedan dio pripast će Danu.+ Protezat će se od krajnjega sjevera duž puta koji vodi iz Hetlona+ pa do ulaza u Hamat.+ Zatim će ići do Hasar-Enana,+ granice damaščanske na sjeveru, i do područja hamatskoga. Protezat će se u smjeru istok-zapad.  Jedan dio pripast će Ašeru,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Danovu.  Jedan dio pripast će Naftaliju,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Ašerovu.  Jedan dio pripast će Manašeu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Naftalijevu.  Jedan dio pripast će Efrajimu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Manašeovu.  Jedan dio pripast će Rubenu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Efrajimovu.  Jedan dio pripast će Judi,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Rubenovu.  A od istoka prema zapadu uz granicu Judinu protezat će se prilog koji trebate dati. On neka bude dvadeset i pet tisuća lakata u širinu,+ a u dužinu kao i svaki drugi dio od istoka prema zapadu. U sredini neka mu bude svetište.+  Prilog koji trebate dati Jehovi neka bude dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu. 10  Ovo su mjere tog dijela koji će biti sveti prilog za svećenike:+ na sjeveru neka bude dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, na zapadu deset tisuća u širinu, na istoku deset tisuća u širinu te na jugu dvadeset i pet tisuća u dužinu. U sredini neka mu bude svetište Jehovino.+ 11  To će biti za svećenike, za posvećene sinove Sadokove,+ koji su mi vjerno služili i koji nisu zastranili kad su sinovi Izraelovi zastranili, kao što su leviti zastranili.+ 12  Njihov neka bude prilog od priloga zemlje, kao nešto najsvetije, na granici levitskoj.+ 13  Leviti+ neka imaju, tik do područja koje pripada svećenicima, dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu — ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu.+ 14  Od toga ništa ne smiju prodati niti zamijeniti niti prenositi na koga tu zemlju najbolju, jer je sveta Jehovi.+ 15  Pet tisuća lakata što ostane u širinu duž onih dvadeset i pet tisuća neka ne bude sveto, nego neka bude za grad,+ za naselje i za pašnjak. U sredini neka mu bude grad.+ 16  A ovo su mjere grada: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, s južne strane četiri tisuće i pet stotina, s istočne strane četiri tisuće i pet stotina i sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina. 17  Grad neka ima svoj pašnjak:+ na sjever dvije stotine i pedeset lakata, na jug dvije stotine i pedeset, na istok dvije stotine i pedeset i na zapad dvije stotine i pedeset. 18  Što ostane u dužinu bit će jednako kao i sveti prilog:+ deset tisuća lakata na istok i deset tisuća na zapad. Neka bude jednako kao i sveti prilog, a urod njegov neka bude za hranu onima što služe gradu.+ 19  Ti što služe gradu, koji su iz svih plemena Izraelovih, obrađivat će tu zemlju.+ 20  Cijeli je prilog dvadeset i pet tisuća lakata sa dvadeset i pet tisuća. Četverokutan dio trebate prinijeti kao sveti prilog zajedno s posjedom gradskim. 21  Što preostane, pripast će knezu:+ na jednoj i na drugoj strani svetoga priloga i posjeda gradskoga,+ duž dvadeset i pet tisuća lakata priloga prema istočnoj granici te na zapad duž dvadeset i pet tisuća lakata prema zapadnoj granici.+ Kakva su druga plemenska područja, takvo će biti i ovo za kneza. U sredini tog područja neka bude sveti prilog i svetište Doma. 22  Levitski posjed i gradski posjed neka budu između onoga što pripada knezu. Ono što preostane između granice Judine+ i granice Benjaminove neka pripadne knezu. 23  Ovo je za ostala plemena: jedan dio pripast će Benjaminu,+ a protezat će se od istoka do zapada. 24  Jedan dio pripast će Šimunu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Benjaminovu. 25  Jedan dio pripast će Isakaru,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Šimunovu. 26  Jedan dio pripast će Zebulunu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Isakarovu. 27  Jedan dio pripast će Gadu,+ a protezat će se od istoka prema zapadu uz granicu Zebulunovu. 28  Uz granicu Gadovu, na južnoj strani, prema jugu, granica će biti od Tamara+ do voda meribat-kadeških,+ duž riječne doline,+ pa sve do Velikoga mora.*+ 29  To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u nasljedstvo plemenima Izraelovim+ i to su dijelovi njihovi”,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 30  “A ovo su izlazi grada: na sjevernoj strani mjera neka bude četiri tisuće i pet stotina lakata.+ 31  Vrata gradska neka budu prema imenima plemena Izraelovih. Troja vrata neka budu na sjeveru: jedna vrata Rubenova, jedna vrata Judina i jedna vrata Levijeva. 32  Na istočnoj strani neka bude četiri tisuće i pet stotina lakata, a troja vrata neka budu: jedna vrata Josipova, jedna vrata Benjaminova i jedna vrata Danova. 33  Na južnoj strani mjera neka bude četiri tisuće i pet stotina lakata, a troja vrata neka budu: jedna vrata Šimunova, jedna vrata Isakarova i jedna vrata Zebulunova. 34  Na zapadnoj strani neka bude četiri tisuće i pet stotina lakata, a troja vrata neka budu: jedna vrata Gadova, jedna vrata Ašerova i jedna vrata Naftalijeva. 35  Unaokolo neka bude osamnaest tisuća lakata. A ime gradu od toga dana neka bude: Jehova Je Ondje.”+

Bilješke

To jest Sredozemnog mora.