Ezekijel 45:1-25

45  ‘Kad budete zemlju dijelili u nasljedstvo,+ prinesite prilog Jehovi,+ sveti dio zemlje+ — dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu.+ To će biti sveti dio unutar svih međa svojih unaokolo.  Od toga neka bude za sveto mjesto četverokut od pet stotina lakata u dužinu i pet stotina u širinu,+ a pedeset lakata ostavite za pašnjak sa svih strana.+  Od tog područja izmjeri dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu — tu će biti svetište, ono što je najsvetije.+  Taj sveti dio zemlje neka bude za svećenike,+ sluge u svetištu, koji pristupaju Jehovi da mu služe.+ Tu neka im bude mjesto za kuće i sveto mjesto za svetište.  Neka bude dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu.+ To će pripadati levitima, slugama u Domu. Posjedovat će dvadeset blagovaonica.+  Za posjed gradu dajte pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu, kao što je i sveti prilog.+ To će pripadati svemu domu Izraelovu.  Knezu će pripadati dio na jednoj strani i dio na drugoj strani svetoga priloga+ i posjeda gradskoga, duž svetoga priloga i duž posjeda gradskoga, sa zapadne strane prema zapadu i s istočne strane prema istoku. A dužina neka bude jednaka dužini plemenskih posjeda, od zapadne međe do istočne međe.+  Ta će zemlja biti njegova, njegov posjed u Izraelu. Knezovi moji neće više tlačiti narod moj,+ i dat će zemlju domu Izraelovu po plemenima njegovim.’+  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Dosta je, knezovi Izraelovi!’+ ‘Ostavite se nasilja i pljačke,+ i činite što je pravedno i pravo!+ Prestanite oduzimati posjede narodu mojemu!’+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 10  ‘Neka vam vaga bude točna, efa prava i bat prav!+ 11  Efa i bat neka imaju jedinstvenu mjeru: bat* neka sadrži desetinu homera* i efa* neka sadrži desetinu homera+ — mjera neka im bude prema homeru! 12  Šekel*+ neka bude dvadeset gera.*+ Mane neka vam bude dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela i petnaest šekela!’ 13  ‘Ovo je prilog koji ćete prinositi: šestinu efe od svakoga homera pšenice i šestinu efe od svakoga homera ječma. 14  A za ulje ova je uredba: bat je mjera za ulje. Bat je desetina kora. Deset bata jedan je homer, da, deset bata jedan je homer. 15  Prinesite jednu ovcu iz stada, jednu od svake dvije stotine iz stada izraelskoga.+ Svi ti prinosi bit će za žrtve žitne,+ za paljenice koje se prinose cijele+ i za žrtve zajedništva,+ da se izvrši obred očišćenja za vas’,+ kaže Svevišnji Gospodin Jehova. 16  ‘Sav narod zemlje* bit će dužan davati taj prilog+ knezu Izraelovu.+ 17  A knez+ je dužan davati paljenicu koja će se cijela prinijeti,+ žitnu žrtvu+ i žrtvu ljevanicu+ za blagdane,+ za mlađake+ i za dane počinka,*+ za sve svetkovine doma Izraelova.+ Njegova je dužnost donositi žrtvu za grijeh, žitnu žrtvu, paljenicu koja će se prinijeti cijela i žrtve zajedništva, da se izvrši obred očišćenja za dom Izraelov.’ 18  Ovako kaže Svevišnji Gospodin Jehova: ‘Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi iz krda junca bez mane+ i očisti svetište od grijeha!+ 19  Svećenik neka uzme krvi od žrtve za grijeh i neka njome namaže dovratnike+ Doma i četiri ugla stepenice na kojoj stoji žrtvenik+ i dovratnike vrata unutarnjega dvorišta! 20  Tako učini i sedmoga dana u mjesecu za svakoga tko je pogriješio nenamjerno+ ili u neznanju! Izvršite obred očišćenja za Dom!+ 21  Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, slavit ćete Pashu.+ Neka se sedam dana za blagdan jedu beskvasni kruhovi.+ 22  Toga dana neka knez, za sebe i za sav narod zemlje, donese junca za žrtvu za grijeh.+ 23  Sedam dana blagdana+ neka donosi sedam junaca i sedam ovnova bez mane da ih se cijele prinese Jehovi kao žrtvu paljenicu. Tako neka čini svaki dan tih sedam dana.+ I jarca za žrtvu za grijeh neka donosi svaki dan.+ 24  Kao žitnu žrtvu neka donese efu za svakoga junca i efu za svakoga ovna, a ulja neka donese hin za svaku efu.+ 25  Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana u mjesecu, na blagdan,+ neka donese isti takav prinos, i tako neka čini sedam dana.+ Neka donese isti prinos za žrtvu za grijeh, za paljenicu koja će se cijela prinijeti, za žitnu žrtvu i isti prinos ulja.’”

Bilješke

Bat je mjera za tekućinu koja po zapremnini odgovara efi, mjeri za suhe tvari. Sadržavao je 22 litre. Vidi dodatak 13.
Homer je 220 litara.
Efa je 22 litre.
Šekel je težio 11,4 grama. Vidi dodatak 13.
Gera je težila 0,57 grama.
“Narod zemlje” (i u 22. retku) — hebrejski: am haarec. Vidi bilješku za Eze 7:27.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.