Ezekijel 1:1-28

1  Godine tridesete, četvrtoga mjeseca, petoga dana u mjesecu, kad sam bio među izgnanicima+ na rijeci Kebaru,+ otvorila su se nebesa+ i vidio sam viđenja Božja.+  Petoga dana u mjesecu — pete godine izgnanstva kralja Jojakina+  došla je riječ Jehovina+ Ezekijelu,+ sinu Buzija, svećenika u zemlji kaldejskoj,+ na rijeci Kebaru, i ondje se ruka Jehovina spustila na njega.+  Pogledao sam, i gle, vjetar olujni+ došao je sa sjevera, s gustim oblacima+ i vatrom rasplamsalom.+ Oblaci su bili obavijeni blještavilom, a usred vatre nalazilo se nešto nalik bijelome zlatu, što je sjalo usred nje.+  Usred nje bilo je nešto kao četiri bića,+ a izgledala su ovako: sličila su čovjeku zemaljskom.  Svako od njih imalo je četiri lica+ i svako je imalo četiri krila.+  Noge su im bile ravne, a stopala kao papci u teleta,+ i blistale su kao bakar ulašteni.+  Imala su ruke čovječje pod krilima svojim na sve četiri strane.+ Sva četiri imala su lica i krila.+  Krila su im se doticala. Bića se nisu okretala kad su išla, nego je svako išlo ravno naprijed.+ 10  Lica su im izgledala ovako: sva četiri imala su lice čovječje,+ zdesna lice lavlje,+ slijeva lice bika,+ a imala su i lice orla.+ 11  Takva su bila lica njihova. Krila+ su im se širila prema gore. Svako je imalo dva krila koja su im se doticala, a dva su im pokrivala tijelo.+ 12  Svako je išlo ravno naprijed.+ Kamo ih je duh navodio, onamo su išla.+ Nisu se okretala dok su išla.+ 13  A izgledom su ta bića bila poput ugljevlja ražarenog.+ Nešto što je nalikovalo na baklje+ micalo se amo-tamo između bića, a vatra je plamtjela, i munje su iz vatre izlazile.+ 14  A kad su bića odlazila i vraćala se, izgledala su poput munje.+ 15  Dok sam gledao ta bića, gle, po jedan je kotač bio na zemlji kraj bića,+ kraj svakog bića s četiri lica.+ 16  Kotači+ su izgledom i građom bili nalik sjajnom krizolitu,+ i sva su četiri jednako izgledala. Izgledom i građom bili su kao da je jedan kotač u drugome.*+ 17  Kad su kretali, mogli su ići na sve četiri strane.+ Nisu se morali okrenuti kad su mijenjali smjer.+ 18  Kotači su bili zastrašujuće visoki. Sva četiri kotača bila su uokolo puna očiju.+ 19  Kad su bića krenula, kotači su išli uz njih, a kad su se bića podigla sa zemlje, i kotači su se podigli.+ 20  Kamo ih je duh navodio, onamo su išla, onamo kamo ih je duh navodio, a kotači su se podizali zajedno s njima, jer je duh koji je djelovao na bića bio i u kotačima. 21  Kad su bića krenula, i kotači su krenuli, a kad su ona stala, i oni su stali, i kad su se bića podigla sa zemlje, i kotači su se podigli zajedno s njima, jer je duh koji je djelovao na bića bio i u kotačima.+ 22  Iznad glava tih bića bilo je nešto kao svod,+ nalik na zastrašujući led blistavi, koji se rasprostirao iznad glava njihovih.+ 23  Ispod svoda krila su im bila ispružena, jedno prema drugome. Svako je na tijelu imalo dva krila na jednoj strani i dva na drugoj. 24  I kad su išla, čuo sam lepet krila njihovih, koji je zvučao poput huke voda velikih,+ poput glasa Svemogućega, poput buke,+ poput graje u taboru.+ Kad su stala, spustila su krila. 25  I čuo se glas nad svodom koji je bio iznad glava njihovih. (Kad su stala, spustila su krila.) 26  Nad svodom koji je bio iznad glava njihovih bilo je nešto kao kamen safir,+ nalik prijestolju.+ A gore, na onome što je nalikovalo prijestolju, bio je netko tko je izgledao kao čovjek zemaljski.+ 27  Od dijela koji je izgledao kao bokovi njegovi pa naviše vidio sam nešto kao sjajno zlato bijelo,+ nalik na vatru koja je gorjela iznutra svuda unaokolo,+ i od dijela koji je izgledao kao bokovi njegovi pa naniže vidio sam nešto nalik na vatru, a svjetlost blještava bila je svuda oko njega. 28  I vidio sam nešto što je izgledalo kao duga+ koja se pojavi u oblacima u dan kišni. Tako je izgledala svjetlost koja je blještala unaokolo. To je bilo nešto što je izgledalo kao slava Jehovina.+ Kad sam to vidio, pao sam ničice,+ i začuo sam glas onoga koji je govorio.

Bilješke

Vjerojatno se radilo o dva kotača sa središtem u istoj točki, ali međusobno postavljena pod pravim kutem.