Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Djela apostolska 18:1-28

18  Nakon toga otišao je iz Atene i došao u Korint.  I našao je nekog Židova po imenu Akvila,+ rodom iz Ponta, koji je nedavno došao iz Italije,+ i njegovu ženu Priscilu, jer je Klaudije+ naredio da svi Židovi napuste Rim. Tako je otišao k njima  i kako su se bavili istim zanatom, ostao je kod njih i radio+ s njima. Po zanimanju su bili izrađivači šatora.  A svake je subote* držao govor u sinagogi+ i uvjeravao Židove i Grke.  A kad su Sila+ i Timotej+ došli iz Makedonije, Pavao se potpuno posvetio propovijedanju riječi, svjedočeći Židovima da je Isus doista Krist.*+  Ali kako su mu se oni protivili i vrijeđali ga,+ otresao je haljine svoje+ i rekao im: “Krv vaša na vaše glave!+ Ja sam čist.+ Odsad idem neznabošcima.”+  I tako se preselio odande i otišao u kuću čovjeka po imenu Ticije Just, koji je štovao Boga i kojem je kuća bila do sinagoge.  A Krisp,+ predstojnik sinagoge, povjerovao je u Gospodina zajedno sa svim svojim domom. I mnogi Korinćani koji su slušali, povjerovali su i krstili se.  A noću je Gospodin rekao Pavlu+ u viđenju: “Ne boj se, nego govori i nemoj šutjeti! 10  Ja sam s tobom+ i nitko te neće napasti i zlo ti nanijeti, jer mnogo je naroda mojega u ovome gradu.” 11  Tako se zadržao ondje godinu i šest mjeseci, naučavajući među njima riječ Božju. 12  A dok je Galion bio prokonzul*+ Ahaje,* Židovi su složno ustali na Pavla i odveli ga pred sudačku stolicu+ 13  te rekli: “Ovaj nagovara+ ljude da štuju Boga na način protivan zakonu.” 14  A kad je Pavao zaustio da nešto kaže, Galion je rekao Židovima: “Židovi, da se radi o kakvoj nepravdi ili o opakom nedjelu, imao bih razloga saslušati vas. 15  Ali ako se radi o raspravama o riječima i imenima+ i vašem zakonu,+ riješite to sami. U tome ja ne želim biti sudac.” 16  Tada ih je otjerao od sudačke stolice. 17  Nato su svi uhvatili Sostena,+ predstojnika sinagoge, i počeli ga tući pred sudačkom stolicom. Ali Galion uopće nije za to mario. 18  I Pavao je ondje ostao još dosta dana, a onda se pozdravio s braćom te je zajedno s Priscilom i Akvilom otplovio prema Siriji, nakon što se u Kenhreji+ na kratko ošišao,+ jer je imao zavjet. 19  Tako su stigli u Efez. Tamo ih je ostavio, a sam je ušao u sinagogu+ i raspravljao sa Židovima. 20  Oni su ga molili da ostane duže vremena, ali on nije pristao, 21  nego se oprostio+ s njima i rekao im: “Opet ću se vratiti k vama, ako bude Jehovina volja.”+ I otplovio je iz Efeza 22  i došao u Cezareju. Zatim je otišao gore* i pozdravio skupštinu, a onda je otišao u Antiohiju. 23  Ondje je proveo neko vrijeme, a zatim je otišao i redom obilazio mjesta u Galaciji+ i Frigiji,+ jačajući+ sve učenike. 24  A neki Židov po imenu Apolon,+ rodom iz Aleksandrije, čovjek rječit i dobro upućen u Pisma,+ stigao je u Efez. 25  On je bio poučen* o putu Jehovinu i, budući da ga je duh poticao na revnost,+ točno je govorio i poučavao o Isusu, no poznavao je samo Ivanovo krštenje.+ 26  Tako je on počeo odvažno govoriti u sinagogi. Kad su ga čuli Priscila i Akvila,+ pozvali su ga k sebi i točnije mu objasnili Božji put. 27  A budući da je želio otići u Ahaju, braća su pisala učenicima i potaknula ih da ga ljubazno prime. Kad je došao onamo, mnogo je pomogao+ onima koji su povjerovali po Božjoj nezasluženoj dobroti,+ 28  jer je snažno pobijao Židove u javnim raspravama, dokazujući iz Pisama+ da je Isus doista Krist.+

Bilješke

Doslovno: “sabata”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Ili: “Pomazanik, Mesija”. Vidi bilješku za Mt 2:4.
Vidi bilješku za Dj 13:7.
Rimska provincija na području južne Grčke, s Korintom kao glavnim gradom.
Po svemu sudeći, u Jeruzalem.
Doslovno: “usmeno poučen”.