Djela apostolska 10:1-48

10  A u Cezareji je bio neki čovjek po imenu Kornelije, stotnik+ takozvane Italske čete,+  pobožan čovjek+ koji se bojao Boga,+ kao i sav njegov dom. Velikodušno je davao milostinju narodu+ i neprestano je upućivao usrdne molitve Bogu.+  Negdje oko devetog* sata+ dana jasno je u viđenju+ vidio anđela+ Božjeg kako dolazi k njemu i kaže mu: “Kornelije!”  A on se zagledao u njega, pa ga je uplašeno upitao: “Što je, Gospodine?” On mu je odgovorio: “Tvoje molitve+ i milosrdna djela uzašla su pred Boga i on ih se sjetio.+  Zato sada pošalji ljude u Jopu i pozovi Šimuna zvanog Petar.  On je gost kod nekog Šimuna, kožara, koji ima kuću pokraj mora.”+  Čim je otišao anđeo koji mu je govorio, on je pozvao dvojicu slugu i jednog pobožnog vojnika koji je stalno bio uz njega,+  sve im ispričao i poslao ih u Jopu.+  Sutradan, dok su bili na putu i približavali se gradu, Petar je oko šestog* sata otišao na krov kuće+ da se moli.+ 10  Ogladnio je i htio nešto pojesti. Dok su mu pripremali jelo, pao je u zanos*+ 11  i vidio nebo otvoreno+ i nešto poput velikog platna držanog za četiri kraja kako silazi na zemlju. 12  U njemu su bile sve vrste četveronožaca i gmižućih stvorenja zemaljskih i ptica nebeskih.+ 13  I neki glas mu je rekao: “Ustani, Petre! Kolji i jedi!”+ 14  Ali Petar je rekao: “Nipošto, Gospodine, jer nikada nisam jeo ništa okaljano i nečisto!”+ 15  No glas mu je opet rekao, po drugi put: “Ne zovi okaljanim+ ono što je Bog očistio!” 16  A to se ponovilo i treći put, a onda je sve odjednom bilo uzeto na nebo.+ 17  I dok se Petar zbunjeno pitao što bi moglo značiti to viđenje, gle, ljudi koje je poslao Kornelije stali su pred vratima pošto su se raspitali za Šimunovu kuću.+ 18  I pozvali su ukućane i upitali je li ondje u gostima Šimun zvan Petar. 19  A dok je Petar razmišljao o viđenju, duh+ mu je rekao: “Evo, traže te tri čovjeka. 20  Ustani, siđi i pođi s njima bez oklijevanja, jer ja sam ih poslao!”+ 21  Nato je Petar sišao k ljudima i rekao: “Evo, ja sam onaj koga tražite. Zbog čega ste došli?” 22  A oni su rekli: “Stotnika Kornelija, pravednog čovjeka koji se boji Boga+ i o kojem dobro govori+ cijeli židovski narod, Bog je uputio preko svetog anđela da te pozove u svoj dom, da čuje ono što imaš reći.” 23  Tada ih je pozvao unutra i ugostio. Sutradan je ustao i otišao s njima, a neka braća iz Jope pošla su s njim. 24  Drugog dana stigao je u Cezareju. Kornelije ih je očekivao, pa je sazvao svoje rođake i prisne prijatelje. 25  Kad je Petar ušao, Kornelije mu je izašao u susret, bacio mu se pred noge i poklonio mu se. 26  Ali Petar ga je podigao, govoreći: “Ustani! I ja sam čovjek.”+ 27  I razgovarajući s njim, ušao je i našao mnogo okupljenih ljudi 28  te im rekao: “Vi znate da Židovu Zakon zabranjuje družiti se s čovjekom iz drugog naroda ili dolaziti k njemu,+ ali meni je Bog pokazao da nijednoga čovjeka ne zovem okaljanim ili nečistim.+ 29  Zato sam bez pogovora došao kad ste poslali po mene. Pitam vas dakle zbog čega ste poslali po mene?” 30  Tada je Kornelije rekao: “Prije četiri dana, baš u ovo doba, u deveti* sat, molio sam se u kući svojoj,+ kad gle, neki čovjek u sjajnoj haljini+ stao je preda me 31  i rekao: ‘Kornelije, uslišena je molitva tvoja i Bog se sjetio milosrdnih djela tvojih.+ 32  Zato pošalji ljude u Jopu i pozovi Šimuna zvanog Petar!+ Taj je čovjek gost u kući Šimuna, kožara, pokraj mora.’+ 33  Stoga sam odmah poslao po tebe, a ti si dobro učinio što si došao. I sada se svi nalazimo pred Jehovom Bogom da čujemo sve što ti je zapovjedio da kažeš.”+ 34  Nato je Petar progovorio i rekao: “Sad zaista shvaćam da Bog nije pristran,+ 35  nego u svakom narodu prihvaća onoga tko ga se boji i čini što je pravedno.+ 36  Poslao je riječ svoju+ sinovima Izraelovim da im objavi dobru vijest mira+ preko Isusa Krista, koji je Gospodar sviju.+ 37  Vi znate o čemu se govorilo po cijeloj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan,+ 38  naime o Isusu iz Nazareta, kako ga je Bog pomazao svetim duhom+ i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i liječeći sve koje je Đavo tlačio,+ jer je Bog bio s njim.+ 39  A mi smo svjedoci svega što je činio u zemlji židovskoj i u Jeruzalemu. Njega su ubili objesivši ga na stup.*+ 40  Bog ga je uskrsnuo treći dan i dao mu da se pokaže ljudima,+ 41  ali ne svemu narodu, nego svjedocima koje je Bog unaprijed odredio+ — nama koji smo jeli i pili s njim+ nakon što je ustao iz mrtvih. 42  I zapovjedio nam je da propovijedamo+ narodu i da temeljito svjedočimo da je on onaj kojega je Bog postavio za suca živima i mrtvima.+ 43  O njemu svjedoče svi proroci,+ da svatko tko vjeruje u njega dobiva oproštenje grijeha po imenu njegovu.”+ 44  Dok je Petar još govorio o tome, sveti duh sišao je na sve koji su slušali te riječi.+ 45  I vjerni iz obrezanja koji su došli s Petrom bili su zadivljeni, jer je dar svetog duha bio izliven i na neznabošce.+ 46  Jer čuli su ih kako govore raznim jezicima i veličaju Boga.+ Tada je Petar rekao: 47  “Može li itko uskratiti vodu da ne budu kršteni+ ovi koji su primili sveti duh kao što smo ga primili i mi?” 48  Nato je zapovjedio da se krste u ime Isusa Krista.+ Tada su ga zamolili da ostane nekoliko dana.

Bilješke

Oko 15 sati, prema našem računanju vremena.
Oko 12 sati.
Ili: “trans”.
Oko 15 sati.
Ili: “drvo”. Vidi dodatak 8.