Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Danijel 9:1-27

9  Prve godine Darija,+ sina Ahasverova, iz roda Medijaca,+ koji je bio postavljen za kralja nad kraljevstvom kaldejskim,+  prve godine kraljevanja njegova, ja, Danijel, razumio sam iz knjiga broj godina koje se, prema riječi koju je Jehova uputio proroku Jeremiji,+ imaju navršiti nad opustošenim Jeruzalemom,+ naime sedamdeset godina.+  I okrenuo sam lice svoje prema Jehovi, Bogu pravome, da ga tražim molitvom+ i usrdnim molbama, u postu, kostrijeti i pepelu.+  I pomolio sam se Jehovi, Bogu svojemu, priznajući:+ “O, Jehova, Bože pravi, ti si velik,+ ulijevaš strah, čuvaš savez+ i ukazuješ milost*+ onima koji te ljube i drže zapovijedi tvoje,+  a mi smo zgriješili,+ postupili smo krivo, učinili zlo i pobunili se.+ Odstupili smo od zapovijedi tvojih i zakona tvojih.+  I nismo slušali sluge tvoje, proroke,+ koji su u ime tvoje govorili kraljevima našim, knezovima našim, praocima našim i svemu narodu.*+  U tebe je, Jehova, pravednost, a ova današnja sramota na licu je nama,+ sinovima Judinim, stanovnicima Jeruzalema i svim Izraelcima, onima koji su blizu i onima koji su daleko u svim zemljama u koje si ih rasijao zbog nevjere koju su ti činili.+  O, Jehova, sramota je na licu nama, kraljevima našim, knezovima našim i praocima našim, jer smo ti zgriješili.+  U tebe je, Jehova, Bože naš, milosrđe+ i opraštanje,+ jer protiv tebe smo se pobunili.+ 10  I nismo poslušali glas tvoj, Jehova, Bože naš, da živimo* po zakonima tvojim koje si nam dao rukom slugu svojih proroka.+ 11  Cijeli je Izrael prestupio zakon tvoj i odstupio je ne poslušavši glas tvoj,+ i zato si na nas izlio prokletstvo i kletvu,+ kako je napisano u zakonu Mojsija, sluge pravog Boga, jer smo ti zgriješili. 12  I izvršio si riječi koje si izgovorio protiv nas+ i protiv sudaca naših koji su nam sudili,+ pustivši na nas nevolju veliku, kakva se nije dogodila pod svim nebom kao što se dogodila u Jeruzalemu.+ 13  Kao što je i zapisano u zakonu Mojsijevu,+ sva ta nevolja došla je na nas,+ a mi nismo umilostivili* lice tvoje Jehova, Bože naš, jer se nismo odvratili od prijestupa+ svojih i pokazali smo da ne razumijemo koliko si vjeran istini.+ 14  I ti si, Jehova, čuvao nevolju i na koncu je doveo na nas,+ jer si ti, Jehova, Bože naš, pravedan u svim djelima svojim koja činiš, a mi nismo poslušali glas tvoj.+ 15  A sada, Jehova, Bože naš, koji si snažnom rukom+ izveo narod svoj iz zemlje egipatske i stekao sebi ime kakvo imaš danas,+ zgriješili smo,+ činili smo zlo. 16  Molim te, Jehova, zbog svih pravednih djela tvojih,+ odvrati gnjev svoj i srdžbu svoju od grada svojega Jeruzalema, od svete gore svoje,+ jer zbog grijeha naših i zbog prijestupa praotaca naših,+ Jeruzalem i narod tvoj izvrgnuti su sramoćenju svih koji su oko nas.+ 17  A sada poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svojega i usrdne molbe njegove i neka zasja lice tvoje+ nad opustošenim svetištem tvojim+ — zbog tebe, Jehova! 18  Prigni uho svoje, Bože moj, i čuj!+ Otvori oči svoje i vidi pustoš našu i grad koji nosi ime tvoje!+ Jer usrdne molbe svoje ne upućujemo ti zbog pravednih djela svojih,+ nego zbog velikog milosrđa tvojega.+ 19  Jehova, čuj!+ Jehova, oprosti!+ Jehova, odazovi se i pomozi nam!+ Nemoj oklijevati,+ zbog sebe, Bože moj, jer ime tvoje nosi grad tvoj i narod tvoj!”+ 20  Dok sam još govorio i molio se i ispovijedao grijeh svoj+ i grijeh naroda svojega Izraela+ i upućivao Jehovi, Bogu svojemu, molbu za milost za svetu goru+ Boga svojega, 21  i dok sam još izgovarao molitvu, onaj čovjek Gabrijel,+ kojeg sam vidio u viđenju na početku,+ shrvan umorom, došao je k meni u vrijeme prinošenja večernjeg žrtvenog dara.+ 22  I obratio mi se da mi pomogne sve to razumjeti,* rekavši: “Danijele, došao sam da sve spoznaš* i razumiješ.+ 23  Kad si se počeo moliti, izašla je riječ i ja sam došao da ti je javim, jer si miljenik Božji.+ Stoga pazi+ na riječ i razumij viđenje! 24  Sedamdeset je tjedana određeno narodu tvojemu+ i svetom gradu tvojemu+ da se okonča prijestup,+ da se učini kraj grijehu,+ da se očisti krivnja,+ da se uvede vječna pravednost,+ da se stavi pečat+ viđenju i prorocima i da se pomaže Svetinja nad svetinjama.+ 25  Zato znaj i razumij da će od časa kad izađe riječ+ da se Jeruzalem obnovi i ponovno sagradi+ pa do Mesijanskog+ Vođe+ biti sedam tjedana, a onda šezdeset i dva tjedna.+ Grad će se vratiti i bit će ponovno sagrađen s trgom i opkopom, ali u teško vrijeme. 26  A poslije šezdeset i dva tjedna Mesija će biti pogubljen+ i ništa mu neće ostati.+ A grad i sveto mjesto+ uništit će narod jednog vođe koji dolazi.+ I kraj će tome biti s potopom. I do kraja će biti rat. Pustošenja su ono što je određeno.+ 27  I on će jedan tjedan zadržati na snazi savez+ za mnoge,+ a u polovici tjedna ukinut će žrtvu i žrtveni dar.+ I na krilu gadosti doći će onaj koji pustoši.+ I sve do istrebljenja, ono što je određeno izlijevat će se i na onoga koji leži opustošen.”+

Bilješke

Ili: “iskazuješ vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “narodu zemlje” (hebrejski: am haarec). Vidi bilješku za Eze 7:27.
Doslovno: “hodimo”.
Doslovno: “smekšali”.
Vidi bilješku za Izr 3:5.
Vidi bilješku za izraz “razboritost” u Izr 1:3.