Jošua 8:1-35

8  Tada je Jehova rekao Jošui: “Ne boj se i ne plaši se!+ Uzmi sa sobom sve ratnike, pa ustani i idi na Aj! Evo, dajem ti u ruke kralja ajskoga i narod njegov, grad njegov i zemlju njegovu.+  Učini s Ajem i kraljem njegovim kao što si učinio i s Jerihonom i s kraljem njegovim!+ Samo plijen i stoku slobodno uzmite sebi.+ Postavi zasjedu gradu s leđa!”+  I tako su Jošua i svi ratnici+ ustali da idu na Aj. I Jošua je odabrao trideset tisuća ljudi, hrabrih junaka,+ i poslao ih noću,  te im je zapovjedio: “Evo, vi se postavite u zasjedu+ gradu s leđa! Ne idite predaleko od grada, i budite svi spremni!  A ja i sav narod koji je sa mnom približit ćemo se gradu. I ako oni iziđu na nas kao i prvi put,+ mi ćemo se dati u bijeg pred njima.  A oni će izaći i goniti nas dok ih ne odvučemo od grada, jer će reći: ‘Bježe pred nama kao i prvi put!’+ A mi ćemo bježati pred njima.  Tada se vi dignite iz zasjede i zauzmite grad, i Jehova, Bog vaš, predat će vam ga u ruke!+  Čim osvojite grad, zapalite ga!+ Učinite po riječi Jehovinoj! Eto, to je zapovijed koju vam dajem.”+  Potom ih je Jošua otpustio i oni su se uputili na mjesto gdje su se trebali postaviti u zasjedu, te su se utaborili između Betela i Aja, zapadno od Aja. A Jošua je tu noć proveo među narodom. 10  Sljedećeg jutra Jošua je rano ustao,+ izvršio smotru naroda i zajedno sa starješinama Izraelovim krenuo pred narodom prema Aju. 11  I svi ratnici+ koji su bili s njim pošli su da se primaknu gradu sprijeda. Utaborili su se sjeverno od Aja, tako da je između njih i Aja bila dolina. 12  A u međuvremenu je Jošua uzeo oko pet tisuća ljudi i namjestio ih u zasjedu+ između Betela+ i Aja, zapadno od grada. 13  Tako su glavni tabor postavili sjeverno od grada,+ a oni koji su bili u pozadini utaborili su se zapadno od grada.+ I Jošua je te noći pošao prema sredini doline. 14  I čim je ajski kralj to vidio, ljudi iz grada požurili su, rano ustavši, te je on sa svim svojim narodom u dogovoreno vrijeme krenuo da se sukobi s Izraelom ispred puste ravnice. A on nije znao da je iza grada postavljena zasjeda.+ 15  A Jošua i sav Izrael stali su pred njima bježati prema pustinji+ kao da su potučeni.+ 16  Tada je bio pozvan sav narod iz grada da krene za njima u potjeru. I tako su se, goneći Jošuu, udaljili od grada.+ 17  U Aju i Betelu nije ostalo čovjeka koji nije krenuo za Izraelcima. Tako su, goneći Izraelce, ostavili grad širom otvoren. 18  Jehova je tada rekao Jošui: “Koplje što ti je u ruci pruži prema Aju,+ jer ga dajem tebi u ruke!”+ I Jošua je prema gradu pružio koplje što mu je bilo u ruci. 19  I zasjeda se odmah podigla sa svoga mjesta i počela trčati čim je on ispružio ruku. I tako su ušli u grad, osvojili ga+ i odmah zapalili.+ 20  Kad su se Ajani obazreli, gle, dim se iz grada dizao prema nebu, i više nisu mogli pobjeći ni amo ni tamo. Tada se narod koji je bježao prema pustinji okrenuo prema svojim progoniteljima. 21  I kad su Jošua i sav Izrael vidjeli da je zasjeda+ osvojila grad i da se diže dim iz grada, okrenuli su se i udarili na Ajane. 22  A i oni što su zauzeli grad krenuli su prema njima, tako da su se Ajani našli opkoljeni Izraelcima, koji su im bili i s jedne i s druge strane. I tako su ih potukli da nitko nije preživio niti utekao.+ 23  A kralja+ ajskoga uhvatili su živog i doveli ga k Jošui. 24  I Izrael je pobio sve stanovnike Aja u polju, u pustinji u koju su ih gonili. Padali su od oštrice mača, dok svi nisu izginuli. Potom se sav Izrael vratio u Aj i sve u njemu pobio oštricom mača. 25  Toga je dana izginulo dvanaest tisuća ljudi, muškaraca i žena, svi ljudi iz Aja. 26  I Jošua nije spuštao ispruženu ruku u kojoj je držao koplje+ sve dok svi stanovnici Aja nisu bili pobijeni.*+ 27  Samo su stoku i plijen iz toga grada Izraelci uzeli sebi, prema riječi Jehovinoj koju je zapovjedio Jošui.+ 28  Potom je Jošua spalio Aj tako da je od njega za vijeke ostalo samo brdo ruševina,+ pustoš sve do danas. 29  A kralja je ajskoga+ objesio na stup do večeri.+ A kad je sunce zalazilo, po Jošuinoj su zapovijedi njegovo truplo+ skinuli sa stupa i bacili pred gradska vrata, te na njega nabacali veliku gomilu kamenja, koja stoji do danas. 30  Tada je Jošua na gori Ebalu+ sagradio Jehovi, Bogu Izraelovu, žrtvenik+ 31  kako je Mojsije, sluga Jehovin, i zapovjedio sinovima Izraelovim i kako je napisano u knjizi zakona+ Mojsijeva: “Žrtvenik od cijeloga kamenja, koje željeznim alatom nije bilo obrađivano.”+ Na njemu su tada prinijeli žrtve paljenice Jehovi i žrtvovali žrtve zajedništva.+ 32  Tu je on na kamenju prepisao+ zakon Mojsijev, što ga je on bio napisao pred sinovima Izraelovim.+ 33  Sav Izrael i starješine njegove,+ upravitelji i suci njegovi stajali su s obje strane kovčega pred svećenicima levitskim,+ koji su nosili kovčeg saveza Jehovina+ — kako došljaci tako i rođeni Izraelci+ — jedna polovina pred gorom Gerizimom,+ a druga polovina pred gorom Ebalom,+ kako je Mojsije, sluga Jehovin, i zapovjedio,+ da bi se najprije blagoslovio+ narod izraelski. 34  Tada je naglas pročitao sve riječi zakona+ — blagoslove+ i prokletstva+ — sve kako je napisano u knjizi zakona. 35  Nije bilo nijedne riječi od svega što je Mojsije zapovjedio, da je Jošua nije naglas pročitao pred cijelom zajednicom* izraelskom,+ i pred ženama,+ djecom+ i došljacima+ koji su išli s njima.

Bilješke

Ili: “sve dok sve stanovnike Aja nije pobio kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.