Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Jošua 7:1-26

7  No sinovi su Izraelovi nevjerno postupili s prokletim stvarima,* jer je Akan,*+ sin Karmija, sina Zabdija, sina Zerahova, iz plemena Judina, uzeo od prokletih stvari.+ Zato se gnjev Jehovin raspalio na sinove Izraelove.+  A Jošua je poslao ljude iz Jerihona u Aj,+ koji je blizu Bet-Avena,+ istočno od Betela,+ i rekao im je: “Idite i izvidite zemlju!” I ljudi su otišli i izvidjeli su Aj.+  Potom su se vratili k Jošui i rekli mu: “Neka ne ide sav narod. Neka ide dvije do tri tisuće ljudi i udari na Aj. Ne muči sav narod da ide onamo, jer ih je ondje malo.”  I tako je otišlo oko tri tisuće ljudi iz naroda, ali su morali pobjeći pred ljudima iz Aja.+  I Ajani su ubili trideset i šest njihovih ljudi, te su ih progonili+ od gradskih vrata pa sve do Šebarima,* i nastavili ih ubijati i na padini. Stoga se srce narodu počelo topiti od straha i postalo je kao voda.+  Tada je Jošua razderao haljine svoje i pao ničice+ na zemlju pred kovčegom Jehovinim, te su on i starješine Izraelove ostali tako sve do večeri, posipajući glave prahom.+  Potom je Jošua rekao: “Jao, Svevišnji Gospodine Jehova, zašto si narod ovaj doveo preko Jordana? Zar zato da nas predaš u ruke Amorejcima da nas pobiju? Da smo barem ostali s one strane Jordana!+  Oprosti mi, Jehova, ali što da kažem kad je Izrael okrenuo leđa bježeći pred neprijateljima svojim?  Sada će Kanaanci i svi stanovnici ove zemlje čuti za to, pa će nas okružiti i zatrt će ime naše na zemlji.+ I što ćeš ti učiniti za veliko ime svoje?”+ 10  No Jehova je rekao Jošui: “Ustani! Zašto si pao ničice? 11  Zgriješio je Izrael i prestupio savez moj+ kojim sam ih obavezao. Uzeli su od prokletih stvari,+ ukrali su ih+ i sakrili+ i stavili među svoje stvari.+ 12  Zato se sinovi Izraelovi neće moći oduprijeti neprijateljima svojim.+ Leđa će u bijegu okretati pred neprijateljima svojim jer su na sebe navukli prokletstvo uništenja.* Neću biti s vama dok iz svoje sredine ne uklonite ono što je prokleto.*+ 13  Ustani! Posveti narod+ i objavi: ‘Sutra se posvetite, jer ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: “Stvari proklete usred tebe su, Izraele.+ Nećete se moći oduprijeti neprijateljima svojim dok iz svoje sredine ne uklonite ono što je prokleto. 14  Ujutro pristupite po plemenima svojima, i pleme koje Jehova izdvoji+ pristupit će po porodicama svojim; i porodica koju Jehova izdvoji pristupit će po domovima svojim; a iz doma koji Jehova izdvoji pristupit će muževi jedan po jedan. 15  I tko se nađe s prokletom stvari, neka ga se pogubi i vatrom spali,+ njega i sve njegovo, zato što je prestupio savez+ Jehovin i što je sramotno i bezumno djelo počinio u Izraelu.”’”+ 16  I tako je rano ujutro Jošua ustao i zapovjedio da Izrael pristupi po svojim plemenima, i izbor je pao na pleme Judino. 17  Potom je zapovjedio da pristupe porodice Judine i izbor je pao na porodicu Zerahovaca.+ Nato je zapovjedio da iz porodice Zerahovaca pristupe muževi jedan po jedan, i izbor je pao na Zabdija. 18  Naposljetku je zapovjedio da iz doma njegova pristupe muževi jedan po jedan i izbor je pao+ na Akana, sina Karmija, sina Zabdija, sina Zerahova, iz plemena Judina. 19  Jošua je tada rekao Akanu: “Sine moj, molim te, daj slavu Jehovi, Bogu Izraelovu+ i priznaj mu grijeh svoj!+ Reci mi,+ molim te, što si učinio! Ne krij+ to od mene!” 20  I Akan je odgovorio Jošui: “Zaista, ja sam zgriješio Jehovi, Bogu Izraelovu.+ Evo što sam učinio. 21  Kad sam među plijenom ugledao+ lijepi skupocjeni ogrtač iz Šinara,+ dvjesto šekela* srebra i jednu zlatnu polugu, pedeset šekela tešku, poželio sam ih+ i uzeo.+ Eno, skrivene su u zemlji usred moga šatora, a srebrni je novac odozdo.”+ 22  I Jošua je odmah uputio ljude, koji su otrčali u šator, i gle, sve je bilo skriveno u njegovu šatoru, a srebrni novac bio je odozdo. 23  I uzevši sve što je bilo usred šatora, odnijeli su to Jošui i svim sinovima Izraelovim i prostrli pred Jehovu. 24  Tada su Jošua i sav Izrael s njim uzeli Akana,+ sina Zerahova, srebro, skupocjeni ogrtač i zlatnu polugu,+ sinove njegove, kćeri njegove, goveda njegova, magarce njegove, sitnu stoku njegovu, šator njegov i sve što je bilo njegovo, pa su ih izveli u dolinu Akor.+ 25  Tamo je Jošua rekao: “Zašto si na nas navukao osudu?+ Jehova će danas osudu svaliti na tebe.” Tada ih je sav Izrael kamenovao,+ a zatim su ih spalili vatrom.+ Tako su ih zasuli kamenjem. 26  Nabacali su na njega veliku gomilu kamenja, koja stoji do današnjega dana.+ Tako se Jehova odvratio od žestokoga gnjeva svojega.+ Zato je ona dolina dobila ime Akor,*+ koje nosi sve do današnjega dana.

Bilješke

Ili: “s heremom”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
U 1Lje 2:7 “Akar”. Oba imena znače “onaj koji navlači osudu (izaziva zlo)”. Vidi bilješke za 1Lje 2:7.
“Šebarim” znači “kamenolomi”.
Ili: “jer su sami postali herem”.
Ili: “herem”.
Vidi dodatak 13.
“Akor” znači “osuda; nesreća”.