Jošua 3:1-17

3  A rano ujutro Jošua je ustao, te su on i svi sinovi Izraelovi krenuli iz Šitima+ i došli do Jordana. Tamo su proveli noć prije prelaska.  Na kraju trećega dana+ upravitelji+ su prošli posred tabora  i zapovjedili narodu: “Kad vidite kovčeg saveza Jehove, Boga svojega, i svećenike levitske kako ga nose,+ tada krenite i vi s mjesta svojega i slijedite ga  da biste znali put kojim trebate ići, jer još nikad niste išli tim putem! Samo pazite da između vas i kovčega bude razmak od oko dvije tisuće lakata*+ i ne približujte mu se!”  Potom je Jošua rekao narodu: “Posvetite se,+ jer sutra će Jehova među vama čudesna djela učiniti!”+  Svećenicima je, pak, Jošua rekao: “Uzmite kovčeg saveza+ i pođite pred narodom!” I oni su uzeli kovčeg saveza i krenuli pred narodom.  A Jehova je rekao Jošui: “Danas te počinjem uzvisivati u očima svega Izraela,+ da bi znali da ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem.+  A ti ovako zapovjedi+ svećenicima koji nose kovčeg saveza: ‘Čim dođete do ruba vode jordanske, uđite u Jordan i mirno stanite!’”+  Tada je Jošua rekao sinovima Izraelovim: “Pristupite ovamo i čujte riječi Jehove, Boga svojega!” 10  Potom je Jošua kazao: “Po ovome ćete znati da je živi Bog među vama+ i da će doista otjerati ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce.+ 11  Evo, kovčeg saveza Gospodara cijele zemlje poći će pred vama u Jordan. 12  Zato sad dovedite dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga čovjeka iz svakog plemena!+ 13  I čim svećenici koji nose kovčeg Jehove, Gospodara cijele zemlje, stopalima nogu svojih stanu u vodu jordansku, voda će jordanska prestati teći, ona voda što dolazi odozgo, i stajat će na jednome mjestu poput zida.”+ 14  I narod je krenuo iz svojih šatora da bi prešao Jordan, a svećenici su ponijeli kovčeg+ saveza pred narodom. 15  I čim su nosači kovčega došli do Jordana, čim su noge svećenika koji su nosili kovčeg zagazile u vodu uz rub rijeke — a Jordan se posvuda prelijeva preko svojih obala+ za sve dane dok traje žetva — 16  voda koja je tekla odozgo zaustavila se. Zaustavila se poput zida na jednome mjestu,+ jako daleko odande, kod Adama, grada pored Saretana.+ A ona što je tekla prema moru Arabi, prema Slanom moru,+ sasvim je otekla. Prestala je teći, a narod je prelazio nasuprot Jerihonu. 17  A svećenici koji su nosili kovčeg saveza Jehovina mirno su stajali na suhu+ usred Jordana dok je sav Izrael prelazio po suhom tlu,+ i tako su ostali sve dok sav narod nije prešao preko Jordana.

Bilješke

Nešto manje od 900 metara. Vidi bilješku za Dj 1:12.