Jošua 18:1-28

18  Potom se sva zajednica sinova Izraelovih okupila u Šilu.+ Tamo su postavili šator sastanka,+ pošto su pokorili zemlju.+  No među sinovima Izraelovim ostalo je još sedam plemena kojima nije bilo podijeljeno nasljedstvo.  Zato je Jošua rekao sinovima Izraelovim: “Dokle ćete oklijevati da pođete i zaposjednete zemlju+ koju vam je dao Jehova, Bog praotaca vaših?+  Izaberite sebi po tri čovjeka iz svakog plemena, a ja ću ih poslati, pa neka ustanu i prođu zemlju i neka je popišu za podjelu nasljedstva, a onda neka se vrate k meni.+  Neka je podijele među sobom na sedam dijelova.+ Juda neka ostane na području svojemu na jugu,+ a dom Josipov neka ostane na području svojemu na sjeveru.+  A vi popišite zemlju i podijelite je na sedam dijelova. A onda popis donesite ovamo k meni, i ja ću ovdje za vas baciti ždrijeb+ pred Jehovom, Bogom našim.  Jer sinovi Levijevi nemaju dijela među vama,+ jer je svećeništvo Jehovino njihovo nasljedstvo.+ A Gad, Ruben+ i polovina plemena Manašeova+ primili su svoje nasljedstvo na istočnoj strani Jordana, ono koje im je dao Mojsije, sluga Jehovin.”+  I tako su ti ljudi ustali da pođu, a Jošua je njima koji su krenuli popisati zemlju zapovjedio:+ “Idite i prođite zemlju i popišite je, a onda se vratite k meni, i ja ću ovdje u Šilu+ za vas baciti ždrijeb+ pred Jehovom!”  I ljudi su otišli, prošli zemljom i sve su gradove upisali u knjigu+ u sedam dijelova. Potom su se vratili k Jošui u tabor u Šilu. 10  Tada je Jošua u Šilu za njih stao bacati ždrijeb pred Jehovom.+ Tako je Jošua dijelio zemlju sinovima Izraelovim po dijelovima njihovim.+ 11  I ždrijeb+ je pao na pleme sinova Benjaminovih+ po porodicama njihovim, i područje koje im je ždrijeb odredio bilo je između sinova Judinih+ i sinova Josipovih.+ 12  Granica im je na sjevernom kraju počinjala od Jordana. Potom se granica uspinjala uz sjeverni obronak Jerihona+ te se uspinjala na goru prema zapadu, i dopirala je do pustinje betavenske.+ 13  Odande je granica išla do Luza,+ na južni obronak Luza (to jest Betela).+ Dalje je granica išla dolje do Atarot-Adara+ na gori koja je južno od Donjeg Bet-Horona.+ 14  Zapadna granica što je bila određena zaokretala je prema jugu kod gore koja gleda na Bet-Horon s juga. Završavala je kod Kirijat-Baala (to jest Kirijat-Jearima),+ grada sinova Judinih. To je zapadna strana. 15  Južna je strana počinjala od ruba Kirijat-Jearima, a potom je granica izlazila na zapad i išla je k Neftoahu, gdje izvire voda.+ 16  Granica je zatim išla dolje do ruba gore što gleda na dolinu sina Hinomova+ i nalazi se na sjeveru doline refaimske.+ Odande je išla dolje u dolinu Hinom, do jebusejskog+ obronka na jugu, te je išla dolje u En-Rogel.+ 17  Zatim je išla na sjever i izlazila je na En-Šemeš; izlazila je i na Gelilot, koji leži ispred uspona Adumima,+ te je išla dolje do kamena+ Bohana,+ sina Rubenova. 18  Zatim je išla na sjeverni obronak koji je ispred Arabe, a onda je išla dolje u Arabu. 19  Granica je išla na sjeverni obronak Bet-Hogle.+ Kraj je granici bio pri sjevernom kraju Slanoga mora+ na južnom kraju Jordana. To je bila južna granica. 20  Jordan je pak bio granica s istočne strane. To je nasljedstvo sinova Benjaminovih po porodicama njihovim, po granicama njihovim unaokolo. 21  Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon,+ Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22  Bet-Araba,+ Semarajim, Betel,+ 23  Avim, Para, Ofra,+ 24  Kefar-Amoni, Ofni i Geba+ — dvanaest gradova s okolnim mjestima. 25  Gibeon,+ Rama, Beerot, 26  Mispa,+ Kefira,+ Mosa, 27  Rekem, Irpeel, Tarala, 28  Sela,+ Ha-Elef, Jebusi (to jest Jeruzalem),+ Gibea+ i Kirijat — četrnaest gradova s okolnim mjestima. To je nasljedstvo sinova Benjaminovih po porodicama njihovim.+

Bilješke