Jošua 16:1-10

16  Sinovima Josipovim+ ždrijebom je pripao+ dio koji se prostire od Jordana+ kod Jerihona do voda jerihonskih s njihove istočne strane, te preko pustinje koja se diže od Jerihona prema brdima betelskim.+  Od Betela koji je kod Luza+ to se područje pružalo do granice s Arkijcima+ kod Atarota.  Potom se spuštalo na zapad do granice s Jafletovcima, sve do pograničnih mjesta Donjeg Bet-Horona+ i Gezera,+ i na kraju je izlazilo na more.+  Tako su sinovi Josipovi+ — Manaše i Efrajim+ — zaposjeli zemlju.+  Granica sinova Efrajimovih po porodicama njihovim — granica nasljedstva njihova na istoku — bila je kod Atarot-Adara+ i išla je do Gornjeg Bet-Horona.+  Odande se granica pružala prema moru. Na sjeveru je granica išla do Mikmetata.+ Potom je zaokretala na istok prema Taanat-Šilu, te je išla na istok prema Janoahu.  Od Janoaha je išla dolje do Atarota i Naare, sezala je do Jerihona+ i na kraju je izlazila na Jordan.  Od Tapuaha+ granica je išla na zapad prema dolini Kane,+ i na kraju je izbijala na more.+ To je nasljedstvo plemena sinova Efrajimovih po porodicama njihovim.  A sinovima Efrajimovim pripadali su i neki izdvojeni gradovi+ koji su se nalazili unutar nasljedstva sinova Manašeovih, svi takvi gradovi s okolnim mjestima. 10  Ali nisu protjerali Kanaance+ koji su živjeli u Gezeru.+ Stoga Kanaanci žive među sinovima Efrajimovim sve do danas,+ no primorani su na ropski rad.+

Bilješke