Jošua 11:1-23

11  A kad je to čuo Jabin, kralj hasorski, poslao je glasnike madonskome+ kralju Jobabu, kralju šimronskom, kralju akšafskom,+  kraljevima u brdima na sjeveru i u pustim ravnicama južno od Kinereta,+ u Šefeli+ i u brdima kod Dora+ na zapadu,  Kanaancima+ na istoku i zapadu, Amorejcima,+ Hetitima,+ Perižanima,+ Jebusejcima+ u brdima i Hivijcima+ u podnožju Hermona+ u zemlji Mispi.+  I svi su oni krenuli sa svojim vojskama, s mnoštvom kojega je bilo mnogo kao pijeska na obali morskoj,+ te s vrlo mnogo konja+ i bojnih kola.  Potom su se ti kraljevi prema svome dogovoru sastali te su se zajednički utaborili kod voda meromskih da se bore s Izraelom.+  Tada je Jehova rekao Jošui: “Ne boj ih se,+ jer sutra u ovo doba sve ću predati Izraelu da ih pobije! Konjima njihovim prereži tetive na nogama,+ a kola njihova u vatri spali!”+  I Jošua i svi ratnici s njim iznenada su došli na njih kod voda meromskih i napali ih.  I Jehova ih je dao Izraelu u ruke,+ te su ih tukli i gonili sve do mnogoljudnog Sidona+ i Misrefot-Majima+ te do ravnice Mispe+ na istoku. Potukli su ih tako da nikoga od njih nisu ostavili na životu.+  Potom im je Jošua učinio ono što mu je Jehova zapovjedio: konjima je njihovim presjekao tetive na nogama,+ a kola je njihova spalio u vatri.+ 10  Povrh toga, Jošua se u to vrijeme vratio+ te je osvojio Hasor,+ a kralja je njegova pogubio mačem,+ jer je Hasor prije bio glava svim tim kraljevstvima. 11  Sve duše koje su u njemu bile pobili su oštricom mača, sve su ih pogubili.*+ Nije ostalo ništa što diše.+ Potom je on Hasor spalio vatrom. 12  Tako je Jošua osvojio i pobio oštricom mača sve gradove onih kraljeva i sve kraljeve njihove.+ Sve je pogubio,+ kako je Mojsije, sluga Jehovin, i zapovjedio.+ 13  Ali Izraelci nisu spalili nijedan grad koji je stajao sam na svojoj uzvišici, izuzev Hasora koji je spalio Jošua. 14  A sav plijen iz tih gradova i svu stoku sinovi su Izraelovi uzeli sebi.+ No sve ljude pobili su oštricom mača, tako da su ih istrijebili.+ Nikoga nisu ostavili na životu.+ 15  Ono što je Jehova zapovjedio Mojsiju, sluzi svojemu, to je Mojsije zapovjedio Jošui,+ a Jošua je to učinio. Neizvršenom nije ostavio niti jednu jedinu riječ od svega onoga što je Jehova zapovjedio Mojsiju.+ 16  Tako je Jošua zauzeo svu tu zemlju, brda, sav Negeb,+ sav kraj gošenski,+ Šefelu,+ Arabu+ te brda izraelska i Šefelu njihovu,+ 17  od gore Halaka,+ koja se diže prema Seiru,+ pa sve do Baal-Gada+ u ravnici libanonskoj u podnožju gore Hermona,+ a sve je njihove kraljeve potukao i zarobio te ih je pogubio.+ 18  Dugo je vremena Jošua vodio rat sa svim tim kraljevima. 19  I nije bilo nijednoga grada koji je sklopio mir sa sinovima Izraelovim, osim Hivijaca+ koji su živjeli u Gibeonu.+ Sve druge zauzeli su ratom,+ 20  jer Jehova je dao da im otvrdnu srca+ i da objave rat Izraelu, da bi ih mogao pobiti i da za njih ne bi bilo milosti,+ nego da ih istrijebi. Učinili su kako je Jehova i zapovjedio Mojsiju.+ 21  U to je vrijeme Jošua izašao te je istrijebio i Anakovce+ koji su živjeli u brdima, u Hebronu, u Debiru, u Anabu,+ u svim brdima Judinim i u svim brdima Izraelovim.+ Jošua ih je zatro* zajedno s gradovima njihovim.+ 22  Nijedan Anakovac nije ostao u zemlji sinova Izraelovih. Ostalo ih je+ samo u Gazi,+ Gatu+ i Ašdodu.+ 23  Tako je Jošua zauzeo svu zemlju, kako je Jehova bio zapovjedio Mojsiju.+ Potom ju je Jošua dao u nasljedstvo Izraelu po plemenima njegovim, svakome njegov dio.+ I zemlja je počinula od rata.+

Bilješke

Ili: “pogubili kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “zatro kao herem”.