Hošea 12:1-14

12  “Efrajim se hrani vjetrom+ i trči za vjetrom istočnim po cijeli dan.+ Umnožava laž i pljačku.+ S Asirijom savez sklapaju+ i ulje u Egipat nose.  Jehova ima parnicu s Judom+ i Jakova će na odgovornost pozvati zbog puteva njegovih,+ platit će mu po djelima njegovim.+  U utrobi je uhvatio za petu brata svojega+ i svom snagom svojom s Bogom se borio.+  Borio se s anđelom i nadvladao ga.+ Plakao je da bi izmolio milost za sebe.”+ Bog ga je u Betelu našao,+ i tamo nam je počeo govoriti.+  To je Jehova, Bog nad vojskama.+ Ime Jehova spomen je njegov.+  “A ti se vrati Bogu svojemu,+ postupajući po dobroti* i po pravdi,+ i uvijek se uzdaj* u Boga svojega!+  Trgovcu je u ruci vaga prijevarna.+ Prevariti voli.+  Efrajim govori: ‘Baš sam se obogatio,+ stekao sam sebi blaga!+ A u svemu trudu mojemu neće naći krivnje koja bi težak grijeh bila.’+  Ali ja sam Jehova, Bog tvoj, još od zemlje egipatske.+ Dat ću ti opet da stanuješ u šatorima kao u dane blagdana. 10  Govorio sam prorocima,+ mnoga sam viđenja davao i preko proroka sam prispodobe iznosio.+ 11  U Gileadu se vrača,+ govori se neistina.+ U Gilgalu žrtvuju junce.+ Žrtvenici su njihovi kao hrpa kamenja po brazdama poljskim.+ 12  Jakov je pobjegao u polje sirijsko,+ Izrael+ je za ženu služio,+ za ženu je ovce čuvao.+ 13  Preko proroka Jehova je Izraela izveo iz Egipta+ i preko proroka ga je čuvao.+ 14  A Efrajim ga je vrijeđanjem svojim ogorčio+ i krv koju je prolio ostaje na njemu.+ Veliki Gospodar njegov platit će mu za sramotu koju mu je on nanio.”+

Bilješke

Ili: “vjernoj ljubavi”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Ili: “polaži nadu”.