5. Mojsijeva 9:1-29

9  Čuj, Izraele! Danas prelaziš preko Jordana+ da uđeš u tu zemlju i osvojiš narode veće i moćnije od sebe,+ gradove velike i do neba utvrđene,+  velik narod visoka rasta, sinove Anakove,+ koje znaš i za koje si čuo da se o njima govori: ‘Tko može odoljeti sinovima Anakovim?’  Znaj, dakle, danas da Jehova, Bog tvoj, ide pred tobom.+ On je vatra koja proždire.+ Istrijebit će ih+ i pred tobom ih pokoriti, a ti uzmi posjed njihov i brzo ih pobij, kao što ti je rekao Jehova.+  Kad ih Jehova, Bog tvoj, bude tjerao pred tobom, nemoj reći u srcu svojemu: ‘Zbog pravednosti moje Jehova me doveo u ovu zemlju da je zaposjednem’,+ jer Jehova tjera te narode pred tobom zbog zloće njihove.+  Ne ideš zaposjesti zemlju njihovu zbog pravednosti svoje+ ili zbog čestitosti srca svojega,+ nego Jehova, Bog tvoj, tjera te narode pred tobom zbog zloće njihove+ i da održi riječ kojom se Jehova zakleo praocima tvojim Abrahamu,+ Izaku+ i Jakovu.+  Znaj, dakle, da ti Jehova, Bog tvoj, ne daje da zaposjedneš ovu dobru zemlju zbog pravednosti tvoje, jer si narod nepokoran.*+  Upamti i nikad ne zaboravi kako si u pustinji izazivao Jehovu, Boga svojega.+ Od dana kad ste izašli iz zemlje egipatske dok niste došli na ovo mjesto bunili ste se protiv Jehove.+  I na Horebu ste izazvali gnjev Jehovin tako da se Jehova toliko na vas razgnjevio da vas je htio istrijebiti.+  Kad sam se popeo na goru da dobijem ploče kamene,+ ploče saveza koji je Jehova sklopio s vama,+ ostao sam na gori četrdeset dana i četrdeset noći+ — ni kruha nisam jeo ni vode pio. 10  I tada mi je Jehova Bog dao dvije ploče kamene koje je ispisao prstom svojim.+ Na njima su bile sve riječi koje vam je Jehova na gori izrekao iz vatre na dan okupljanja zajednice vaše.+ 11  Poslije četrdeset dana i četrdeset noći Jehova mi je dao dvije ploče kamene, ploče saveza.+ 12  I rekao mi je Jehova: ‘Ustaj, brzo siđi odavde, jer se narod tvoj koji si izveo iz Egipta pokvario.+ Brzo su skrenuli s puta koji sam im odredio. Načinili su sebi lik lijevan.’+ 13  I Jehova mi je još rekao: ‘Promatrao sam ovaj narod i vidim da je to narod nepokoran.*+ 14  Pusti me da ih istrijebim+ i izbrišem ime njihovo pod nebom,+ a od tebe ću učiniti narod moćniji i brojniji od njih.’+ 15  Potom sam se okrenuo i sišao s gore, dok je gora u ognju plamtjela.+ Dvije ploče saveza držao sam u rukama.+ 16  I pogledao sam, a kad tamo, zgriješili ste Jehovi, Bogu svojemu! Načinili ste sebi tele lijevano.+ Brzo ste skrenuli s puta koji vam je odredio Jehova.+ 17  Tada sam uzeo dvije ploče, bacio ih iz ruku svojih i razbio pred očima vašim.+ 18  I pao sam ničice pred Jehovom kao i prvi put, i ostao sam pred njim četrdeset dana i četrdeset noći. Ni kruha nisam jeo ni vode pio+ zbog svih grijeha vaših koje ste počinili radeći zlo u očima Jehovinim i vrijeđajući ga.+ 19  Jer sam se bojao žestokoga gnjeva kojim se Jehova razgnjevio na vas tako da vas je htio istrijebiti.+ Ali Jehova me i taj put uslišio.+ 20  I na Arona se Jehova silno razgnjevio tako da ga je htio pogubiti,+ ali ja sam se tada i za Arona usrdno pomolio.+ 21  A grijeh vaš, tele koje ste načinili,+ uzeo sam, spalio ga u vatri, razbio i satro ga, tako da je od njega ostao samo prah, a potom sam prah njegov bacio u potok što teče s gore.+ 22  I u Taberi,+ Masi+ i Kibrot-Hataavi+ izazivali ste gnjev Jehovin.+ 23  I kad vas je Jehova poslao iz Kadeš-Barnee,+ govoreći: ‘Pođite gore i zauzmite zemlju koju vam dajem!’ pobunili ste se protiv naredbe Jehove, Boga svojega,+ i niste mu vjerovali+ niti ste slušali glasa njegova.+ 24  Bunite se protiv Jehove+ otkad vas poznajem. 25  Zato sam padao ničice pred Jehovom četrdeset dana i četrdeset noći,+ a činio sam to jer je Jehova rekao da će vas istrijebiti.+ 26  I stao sam se usrdno moliti+ Jehovi: ‘Svevišnji Gospodine Jehova, nemoj zatrti naroda svojega, vlasništva svojega+ koje si u veličini svojoj otkupio i koje si izveo iz Egipta+ rukom jakom.+ 27  Sjeti se slugu svojih Abrahama, Izaka i Jakova.+ Ne obaziri se na tvrdokornost naroda ovoga, na zloću njihovu i na grijeh njihov,+ 28  da se ne bi govorilo u zemlji+ iz koje si nas izveo: “Jehova ih nije mogao dovesti u zemlju koju im je obećao i on ih mrzi, pa ih je zato izveo da ih pobije u pustinji.”+ 29  A oni su ipak tvoj narod i tvoje vlasništvo,+ i izveo si ih silom velikom i mišicom podignutom.’+

Bilješke

Ili: “tvrdovrat”.
Ili: “tvrdovrat”.