5. Mojsijeva 31:1-30

31  Potom je Mojsije došao i kazao ove riječi svemu Izraelu:  “Meni je danas sto i dvadeset godina.+ Više mi nije dopušteno da idem pred vama kao vođa,+ jer mi je Jehova rekao: ‘Nećeš prijeći ovaj Jordan.’+  Jehova, Bog tvoj, ići će pred tobom.+ On će istrijebiti one narode pred tobom, a ti ćeš uzeti posjed njihov.+ Jošua će ići pred tobom,+ kao što je rekao Jehova.  I Jehova će im učiniti kao što je učinio Sihonu+ i Ogu,+ kraljevima amorejskim, i zemlji njihovoj, kad ih je zatro.+  Jehova ih predaje vama,+ a vi s njima postupite prema svim zapovijedima koje sam vam dao.+  Budite hrabri i jaki!+ Ne boj se i ne plaši ih se,+ jer Jehova, Bog tvoj, ide s tobom. Neće te napustiti niti će te ostaviti.”+  I Mojsije je pozvao Jošuu i rekao mu pred očima svega Izraela: “Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti dovesti ovaj narod u zemlju za koju se zakleo Jehova praocima njihovim da će im je dati, i ti ćeš im je dati u nasljedstvo.+  Jehova ide pred tobom. On će biti s tobom.+ Neće te napustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne plaši se!”+  Potom je Mojsije napisao ovaj zakon+ i dao ga svećenicima levitskim,+ koji su nosili kovčeg saveza Jehovina,+ i svim starješinama Izraelovim. 10  I Mojsije im je zapovjedio: “Na kraju svake sedme godine, u propisano vrijeme u godini opraštanja dugova,+ na Blagdan sjenica,+ 11  kad sav Izrael dođe da vidi lice Jehove,+ Boga tvojega, na mjesto koje on izabere,+ čitaj ovaj zakon pred svim Izraelom da ga mogu čuti.+ 12  Skupi narod+ — muškarce, žene, djecu i došljake koji žive s tobom u gradu tvojemu — da čuju i da nauče+ bojati se Jehove, Boga vašega,+ i da paze da drže sve riječi zakona ovoga. 13  I sinovi njihovi koji još ne poznaju taj zakon neka slušaju+ i neka uče bojati se Jehove, Boga vašega, u sve dane dok živite na zemlji u koju idete preko Jordana da je zaposjednete.”+ 14  Potom je Jehova rekao Mojsiju: “Evo, bliži se vrijeme da umreš.+ Pozovi Jošuu pa stanite u šatoru sastanka da ga postavim za vođu.”+ Tako su Mojsije i Jošua došli i stali u šatoru sastanka.+ 15  Tada se Jehova pojavio u šatoru u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u šator.+ 16  I Jehova je rekao Mojsiju: “Evo, počinut ćeš s praocima svojim.+ A ovaj će se narod podići+ i u svojoj će sredini štovati tuđe bogove,* bogove zemlje u koju idu.+ Ostavit će me+ i prekršit će savez moj koji sam sklopio s njima.+ 17  U taj će se dan gnjev moj raspaliti na njih,+ i ostavit ću ih+ i okrenut ću lice svoje od njih+ da budu progutani. Mnoga će zla i nevolje doći na njih+ i reći će u taj dan: ‘Nisu li nas snašle ove nevolje zato što Bog naš nije među nama?’+ 18  A ja ću okrenuti lice svoje u taj dan zbog svega zla koje čine, jer su se okrenuli drugim bogovima.+ 19  A sada napišite sebi ovu pjesmu!+ Neka je nauče sinovi Izraelovi!+ Stavi je u usta njihova da mi ova pjesma bude svjedok protiv sinova Izraelovih.+ 20  Jer ću ih dovesti u zemlju koju sam pod zakletvom obećao praocima njihovim,+ zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+ I ondje će jesti,+ nasititi se i ugojiti,+ pa će se okrenuti drugim bogovima+ i služiti im, a mene će prezirati i savez će moj prekršiti.+ 21  I kad ih snađu mnoga zla i nevolje,+ ova će pjesma svjedočiti protiv njih jer je zaborav neće oteti iz usta potomaka njihovih. Jer dobro znam čemu su skloni+ već danas, kad ih još nisam doveo u zemlju koju sam im pod zakletvom obećao.” 22  Tako je Mojsije toga dana napisao ovu pjesmu i naučio je sinove Izraelove.+ 23  I Bog je Jošuu, sina Nunova, postavio za vođu+ i rekao je: “Budi hrabar i jak,+ jer ćeš ti dovesti sinove Izraelove u zemlju koju sam im pod zakletvom obećao,+ a ja ću biti s tobom.” 24  I kad je Mojsije u cijelosti završio zapisivanje riječi ovoga zakona u knjigu,+ 25  zapovjedio je Mojsije sinovima Levijevim, koji su nosili kovčeg saveza Jehovina:+ 26  “Uzmite ovu knjigu zakona+ i stavite je uz kovčeg+ saveza Jehove, Boga svojega, da ondje bude svjedok protiv tebe.+ 27  Jer ja dobro poznajem buntovnost tvoju+ i nepokornost tvoju.*+ Ako se bunite protiv Jehove+ već danas dok sam još živ među vama, koliko ćete se tek buniti kad umrem! 28  Skupite k meni sve starješine plemena vaših i upravitelje vaše+ da pred njima kažem ove riječi i da za svjedoke protiv njih uzmem nebo i zemlju.+ 29  Jer znam da ćete se nakon moje smrti pokvariti+ i da ćete skrenuti s puta koji sam vam odredio. I nevolja+ će vas snaći na svršetku tih dana, jer ćete činiti što je zlo u očima Jehovinim i vrijeđat ćete ga djelima ruku svojih.”+ 30  I dok ga je sva zajednica izraelska slušala, Mojsije je izgovorio riječi ove pjesme do kraja:+

Bilješke

Doslovno: “bludničiti s tuđim bogovima”. Vidi dodatak 6.
Ili: “tvrdovratost tvoju”.