Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

5. Mojsijeva 3:1-29

3  Potom smo se okrenuli i otišli putem bašanskim. A bašanski kralj Og+ izašao je pred nas, on i sav narod njegov, da započne bitku kod Edreja.+  A Jehova mi je rekao: ‘Ne boj ga se,+ jer ću u ruke tvoje predati njega, sav narod njegov i zemlju njegovu. Učini s njim kao što si učinio s amorejskim kraljem Sihonom,+ koji je živio u Hešbonu.’  Tako nam je Jehova, Bog naš, predao u ruke i bašanskoga kralja Oga sa svim narodom njegovim, i tukli smo ga tako da mu nitko na životu nije ostao.+  Tada smo osvojili sve gradove njegove. Nije bilo grada koji im nismo uzeli — šezdeset gradova,+ sav argopski kraj,+ Ogovo kraljevstvo u Bašanu.+  Svi ti gradovi bili su utvrđeni visokim zidinama, vratima i zasunima. Bilo je i vrlo mnogo neutvrđenih seoskih naselja.  Ali mi smo ih uništili,*+ kao što smo učinili i hešbonskome kralju Sihonu, pobivši* u svakome gradu muškarce, žene i djecu.+  A svu stoku i plijen iz gradova zaplijenili smo za sebe.+  Tako smo tada uzeli zemlju iz ruku dvojice kraljeva amorejskih+ koji su bili u kraju jordanskome, od doline Arnona+ do gore Hermona+  (Sidonci su Hermon zvali Sirjon,+ a Amorejci su ga zvali Senir),+ 10  sve gradove na visoravni, sav Gilead i sav Bašan sve do Saleke+ i Edreja,+ gradova u Ogovom kraljevstvu u Bašanu. 11  Jer je bašanski kralj Og posljednji preostao od Refaimaca.+ Gle, odar je njegov odar od željeza.* Nije li u Rabi+ sinova Amonovih? Devet je lakata* dug, a širok je četiri lakta, lakta čovječja. 12  To je zemlja koju smo tada zaposjeli. Područje od Aroera,+ koji leži na rubu doline Arnona, i polovicu brda gileadskih s gradovima njihovim dao sam Rubenovcima i Gadovcima.+ 13  Ostali dio Gileada+ i sav Bašan,+ Ogovo kraljevstvo, dao sam polovini plemena Manašeova. Ne zove li se sav argopski kraj,+ to jest sav Bašan, zemlja refaimska?+ 14  Jair,+ sin Manašeov, uzeo je sav argopski kraj+ sve do granice s Gešurcima+ i Maakaćanima,+ i osvojena sela bašanska nazvao je svojim imenom Havot-Jair,*+ i tako se zovu sve do danas. 15  A Makiru+ sam dao Gilead.+ 16  Rubenovcima+ i Gadovcima dao sam zemlju od Gileada+ do doline Arnona — sredina doline je granica — i do doline Jaboka, koja je granica sinova Amonovih,+ 17  i Arabu i granično područje Jordana od Kinereta+ do mora Arabe, to jest Slanog mora,+ u podnožju obronaka Pisge+ prema istoku. 18  Tada sam vam zapovjedio: ‘Jehova, Bog vaš, dao vam je da zaposjednete ovu zemlju. Svi vi, hrabri muževi, pođite naoružani ispred braće svoje, sinova Izraelovih.+ 19  Samo žene vaše, djeca vaša i stoka vaša — znam da imate mnogo stoke — neka ostanu u gradovima vašim, koje sam vam dao,+ 20  dok Jehova ne da braći vašoj da počinu kao i vi, tako da i oni zaposjednu zemlju koju im Jehova, Bog vaš, daje s onu stranu Jordana. Potom se vratite svaki na svoj posjed koji sam vam dao.’+ 21  I u to sam vrijeme zapovjedio Jošui:+ ‘Svojim očima vidio si sve što je Jehova, Bog vaš, učinio onoj dvojici kraljeva. Isto tako Jehova će učiniti svim kraljevstvima u koja prijeđeš.+ 22  Ne bojte ih se, jer se Jehova, Bog vaš, bori za vas.’+ 23  Tada sam zamolio milost od Jehove: 24  ‘Svevišnji Gospodine Jehova! Ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju+ i jaku mišicu svoju.+ Jer koji bog na nebu ili na zemlji čini djela kao što su tvoja i koji je moćan kao ti?+ 25  Daj da prijeđem onamo, molim te, i da vidim onu dobru zemlju+ preko Jordana, ta krasna brda+ i Libanon.’+ 26  Ali Jehova se i dalje gnjevio na mene zbog vas+ i nije me uslišio. I Jehova mi je rekao: ‘Dosta! Ne govori mi više o tome! 27  Popni se navrh Pisge+ i podigni oči svoje na zapad, sjever, jug i istok i pogledaj očima svojim, jer preko ovoga Jordana nećeš prijeći.+ 28  I postavi Jošuu za vođu,+ ohrabri ga i ojačaj, jer će on prijeći onamo+ na čelu ovoga naroda i on će im predati u nasljedstvo zemlju koju ćeš vidjeti.’+ 29  Tako smo ostali u dolini nasuprot Bet-Peoru.+

Bilješke

Ili: “uništili kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “pobivši kao herem”.
Ili: “sarkofag od crnog bazalta”. Arapi i danas bazalt nazivaju željezom.
Lakat je 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
“Havot-Jair” znači “Jairova šatorska sela”.