5. Mojsijeva 29:1-29

29  Ovo su riječi saveza koji je Mojsije po zapovijedi Jehovinoj sklopio sa sinovima Izraelovim u zemlji moapskoj, osim saveza koji je bio sklopio s njima na Horebu.+  I Mojsije je sazvao sav Izrael i rekao im je: “Vidjeli ste sve što je Jehova učinio pred očima vašim u zemlji egipatskoj faraonu i svim slugama njegovim i svoj zemlji njegovoj,+  kušnje velike što su ih vidjele oči tvoje,+ one znakove velike i čuda.+  Ali vam Jehova sve do današnjeg dana nije dao srce razborito da shvatite, oči da vidite i uši da čujete.+  ‘Dok sam vas četrdeset godina vodio pustinjom,+ odjeća se vaša nije istrošila na vama niti su se sandale vaše istrošile na nogama vašim.+  Kruha niste jeli,+ vina i opojna pića niste pili, da biste znali da sam ja Jehova, Bog vaš.’  I kad ste došli na ovo mjesto, Sihon, kralj hešbonski,+ i Og,+ kralj bašanski, izašli su pred nas da započnu bitku, ali porazili smo ih.+  Potom smo uzeli zemlju njihovu i dali je u nasljedstvo Rubenovcima i Gadovcima i polovini plemena Manašeova.+  Zato držite riječi ovoga saveza i postupajte po njima, da budete uspješni u svemu što činite.+ 10  Danas stojite pred Jehovom, Bogom svojim, svi vi, poglavari plemena vaših, starješine vaši i upravitelji vaši, svi muževi Izraelovi,+ 11  djeca vaša, žene vaše+ i došljak+ što živi s tobom usred tabora tvojega, od onoga koji ti drva siječe do onoga koji ti vodu donosi,+ 12  da stupite u savez+ s Jehovom, Bogom svojim, savez zakletvom potvrđen, koji Jehova, Bog tvoj, danas sklapa s tobom,+ 13  da tako od tebe danas učini narod svoj+ i da on bude Bog tvoj,+ kao što ti je obećao i kao što se zakleo praocima tvojim Abrahamu,+ Izaku+ i Jakovu.+ 14  Ovaj savez zakletvom potvrđen ne sklapam samo s vama+ 15  nego sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jehovom, Bogom našim, i s onima koji danas nisu ovdje s nama.+ 16  Jer dobro znate kako smo živjeli u zemlji egipatskoj i kako smo prošli usred naroda.+ I prolazeći usred njih, 17  vidjeli ste gadosti njihove i odvratne idole* njihove+ od drva i kamena, srebra i zlata, što su ih imali. 18  Neka ne bude među vama čovjeka ni žene ni obitelji ni plemena kojima bi se srce danas odvratilo od Jehove, Boga našega, pa da ide služiti bogovima onih naroda.+ Neka ne bude među vama korijena koji bi donosio otrovan plod i pelin.+ 19  Ako tko čuje riječi ove zakletve+ i samouvjereno u srcu svojemu kaže: ‘Imat ću mir+ iako ću ići za željama tvrdokornog srca svojega’,+ s namjerom da zatre sve, i natopljeno tlo i ono suho, 20  Jehova mu to neće oprostiti,+ nego će se gnjev Jehovin+ i srdžba njegova+ raspaliti na tog čovjeka,+ i sva prokletstva zapisana u knjizi ovoj+ doći će na njega i Jehova će izbrisati ime njegovo pod nebom. 21  Tako će ga Jehova odvojiti+ na propast njegovu od svih plemena Izraelovih, prema svim prokletstvima saveza, što su zapisana u ovoj knjizi zakona. 22  Budući naraštaj, sinovi vaši koji će doći poslije vas, i tuđinac koji će doći iz daleke zemlje, pitat će kad vide nevolje u zemlji ovoj i bolesti njezine što joj ih Jehova nanosi,+ 23  sumpor, sol+ i palež,+ tako da se na svoj zemlji ne sije niti da što na njoj niče niti da kakvo raslinje na njoj raste, kao kad je uništena Sodoma i Gomora,+ Adma+ i Sebojim,+ koje je Jehova uništio u gnjevu svojemu i u srdžbi svojoj,+ 24  doista, svi će narodi pitati: ‘Zašto je Jehova učinio tako zemlji ovoj?+ Čemu taj gnjev tako žestok i silan?’ 25  Tada će im odgovoriti: ‘Zato što su ostavili savez+ koji je Jehova, Bog praotaca njihovih, sklopio s njima kad ih je izveo iz zemlje egipatske.+ 26  I otišli su da služe drugim bogovima i klanjaju im se, bogovima koje nisu poznavali i koje im on nije odredio.+ 27  Tada se raspalio gnjev Jehovin na ovu zemlju i on je pustio na nju sva prokletstva zapisana u knjizi ovoj.+ 28  Zato ih je Jehova iščupao iz zemlje njihove u gnjevu,+ bijesu i srdžbi velikoj i bacio ih je u drugu zemlju, gdje su i danas.’+ 29  Ono što je sakriveno+ pripada Jehovi, Bogu našemu, a ono što je otkriveno+ pripada nama i sinovima našim dovijeka, da izvršavamo sve riječi ovoga zakona.+

Bilješke

Ili: “balegave idole”.