5. Mojsijeva 28:1-68

28  Ako budeš slušao glas Jehove, Boga svojega, i pazio da izvršavaš sve zapovijedi njegove koje ti danas dajem,+ Jehova, Bog tvoj, uzvisit će te iznad svih drugih naroda na zemlji.+  Svi ovi blagoslovi doći će na tebe i stići će te,+ budeš li slušao glas Jehove, Boga svojega:  Blagoslovljen ćeš biti u gradu+ i blagoslovljen u polju.+  Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje,+ plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje,+ mlado krupne stoke tvoje i mlado sitne stoke tvoje.+  Blagoslovljen će biti koš tvoj+ i posuda u kojoj kruh mijesiš.+  Blagoslovljen ćeš biti u svemu što budeš činio.+  Jehova će poraziti pred tobom neprijatelje tvoje koji se podignu na tebe.+ Jednim će putem doći na tebe, a na sedam će puteva bježati pred tobom.+  Jehova će poslati blagoslov na spremišta tvoja+ i na sve što poduzimaš.+ Jehova, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlji koju ti daje.  Jehova će te učiniti svetim narodom svojim,+ kao što ti se zakleo.+ Jehova, Bog tvoj, učinit će to ako budeš držao zapovijedi+ njegove i išao putevima njegovim. 10  I svi narodi na zemlji vidjet će da nosiš ime Jehovino,+ i bojat će te se.+ 11  Jehova će dati da obiluješ svakim dobrom. Obilovat ćeš plodom utrobe svoje,+ plodom stoke svoje i plodom zemlje svoje,+ u zemlji za koju se Jehova zakleo praocima tvojim da će ti je dati.+ 12  Jehova će ti otvoriti dobru riznicu svoju, nebo, da na vrijeme daje kišu zemlji tvojoj+ i da blagoslovi svako djelo ruku tvojih.+ I mnogim ćeš narodima davati u zajam, a sam nećeš uzimati u zajam.+ 13  Jehova će te postaviti da budeš glava, a ne rep. Bit ćeš uvijek na vrhu,+ a ne na dnu, ako budeš slušao zapovijedi+ Jehove, Boga svojega, koje ti danas dajem da ih držiš i da po njima postupaš. 14  Ni od jedne riječi koju ti danas zapovijedam nemoj odstupiti ni desno ni lijevo,+ idući za drugim bogovima i služeći im.+ 15  Ako ne budeš slušao glas Jehove, Boga svojega, i ne budeš pazio da postupaš po svim zapovijedima njegovim i odredbama njegovim koje ti ja danas dajem, sva će ova prokletstva doći na tebe i stići će te:+ 16  Proklet ćeš biti u gradu+ i proklet u polju.+ 17  Proklet će biti koš tvoj+ i posuda u kojoj kruh mijesiš.+ 18  Proklet će biti plod utrobe tvoje+ i plod zemlje tvoje,+ mlado krupne stoke tvoje i mlado sitne stoke tvoje.+ 19  Proklet ćeš biti u svemu što budeš činio. 20  Jehova će slati na tebe prokletstvo+ i pomutnju+ i kažnjavat će te+ u svemu što god poduzmeš, dok ne budeš istrijebljen i dok brzo ne propadneš zbog zlih djela svojih kojima si me napustio.+ 21  Jehova će dati da se pošast prilijepi za tebe, dok te ne istrijebi sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš.+ 22  Jehova će te udariti sušicom,*+ jakom vrućicom, upalom, groznicom, mačem,+ sušom+ i plijesni,+ i to će te progoniti dok ne propadneš. 23  Nebo što je nad glavom tvojom postat će bakar, a zemlja što je pod tobom postat će željezo.+ 24  Jehova će dati da prah i pijesak pada kao kiša na zemlju tvoju. S neba će padati na tebe dok te ne istrijebi. 25  Jehova će dati da te poraze neprijatelji tvoji.+ Jednim ćeš putem izaći na njih, a na sedam ćeš puteva bježati pred njima. I postat ćeš jezovit prizor svim kraljevstvima zemaljskim.+ 26  Tvoje će mrtvo tijelo biti hrana svim letećim stvorenjima nebeskim i zvijerima poljskim, i nitko ih neće plašiti.+ 27  Jehova će te udariti čirom egipatskim,+ šuljevima,* krastama* i osipom, od kojih se nećeš moći izliječiti. 28  Jehova će te udariti ludilom,+ sljepilom+ i smetenošću.+ 29  I u podne ćeš pipati uokolo kao što slijepac pipa u mraku,+ i nećeš biti uspješan na putevima svojim. Uvijek će te samo zakidati i pljačkati, a neće biti nikoga da te spasi.+ 30  Zaručit ćeš se sa ženom, ali drugi će je uzeti i silovati.+ Sagradit ćeš kuću, ali nećeš živjeti u njoj.+ Zasadit ćeš vinograd, ali ga nećeš brati.+ 31  Bika tvojega na oči će ti zaklati, ali ti ga nećeš jesti. Magarca će tvojega pred tobom oteti i neće ti se vratiti. Ovce tvoje dat će se neprijateljima tvojim i neće biti nikoga da ti pomogne.+ 32  Sinovi tvoji i kćeri tvoje bit će predani drugome narodu+ i oči tvoje to će gledati i zauvijek čeznuti za njima, ali ruke će tvoje biti nemoćne.+ 33  Plod zemlje tvoje i svega truda tvojega jest će narod koji ne poznaješ.+ I uvijek će te samo zakidati i gaziti.+ 34  I poludjet ćeš od onoga što će gledati oči tvoje.+ 35  Jehova će te udariti bolnim čirom po koljenima i po bedrima, udarit će te od tabana do tjemena, tako da se nećeš moći izliječiti.+ 36  Jehova će tebe+ i kralja tvojega+ kojega ćeš postaviti nad sobom odvesti u narod nepoznat i tebi i praocima tvojim, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, drvenim i kamenim.+ 37  Nad tobom će se ljudi zgražati+ i s prezirom će te spominjati,*+ rugat će ti se svi narodi među koje će te odvesti Jehova. 38  Mnogo ćeš sjemena iznijeti u polje, ali malo ćeš požeti,+ jer će skakavci urod proždrijeti.+ 39  Vinograde ćeš saditi i obrađivati, ali vina nećeš piti niti ćeš što brati,+ jer će ih crv izjesti.+ 40  Imat ćeš maslina po cijelome području svojem, ali se uljem nećeš mazati, jer će opasti masline tvoje.+ 41  Rađat ćeš sinove i kćeri, ali neće biti tvoji, jer će u zarobljeništvo otići.+ 42  Sve drveće tvoje i plodovi zemlje tvoje postat će plijen kukaca zujećih. 43  Došljak koji je u tvojoj sredini uzdizat će se nad tobom sve više, a ti ćeš padati sve niže.+ 44  On će tebi davati u zajam, a ti njemu nećeš davati u zajam.+ On će biti glava, a ti ćeš biti rep.+ 45  Sva ta prokletstva+ doći će na tebe, progonit će te i stizati dok te ne istrijebe,+ jer nisi slušao glas Jehove, Boga svojega, i nisi držao zapovijedi njegove i odredbe njegove koje ti je dao.+ 46  I ona će biti kao znak i kao znamenje tebi i potomstvu tvojemu dovijeka,+ 47  jer nisi služio Jehovi, Bogu svojemu, vesela i radosna srca+ uza sve obilje svoje.+ 48  I služit ćeš neprijateljima svojim+ koje će Jehova poslati na tebe, u gladi,+ žeđi, golotinji i oskudici u svemu. Na vratu ćeš nositi željezni jaram njihov dok ne budeš istrijebljen.+ 49  Jehova će podignuti na tebe narod što dolazi izdaleka,+ s kraja zemlje, narod koji će se kao orao na tebe obrušiti,+ kojemu jezika nećeš razumjeti,+ 50  narod okrutna lica,+ koji neće imati obzira prema starcu niti će milostiv biti prema mladiću.+ 51  I oni će jesti plod stoke tvoje i plod zemlje tvoje, dok ne budeš istrijebljen.+ Neće ti ostavljati ni žita ni mladoga vina ni ulja ni mlado krupne stoke ni mlado sitne stoke, dok te ne zatru.+ 52  I opkolit će te u svim gradovima tvojim dok po svoj zemlji tvojoj ne padnu zidine tvoje visoke i utvrđene u koje se uzdaš. Opkolit će te u svim gradovima tvojim u svoj zemlji tvojoj koju ti daje Jehova, Bog tvoj.+ 53  Tada ćeš jesti plod utrobe svoje, meso sinova svojih i kćeri svojih,+ koje ti dade Jehova, Bog tvoj, zbog tjeskobe i nevolje kojima će te pritisnuti neprijatelj tvoj. 54  Čovjek vrlo nježan i osjetljiv među vama zlobnim će okom+ gledati brata svojega i ženu svoju milu i preostale sinove svoje koji mu ostanu, 55  i nikome od njih neće dati mesa sinova svojih koje će jesti, jer ništa drugo neće imati zbog tjeskobe i nevolje kojima će te pritisnuti neprijatelj tvoj u svim gradovima tvojim.+ 56  Žena vrlo nježna i osjetljiva među vama koja se zbog osjetljivosti svoje i nježnosti svoje nikada nije usudila nogom svojom stati na zemlju,+ zlobnim će okom gledati muža svojega milog, sina svojega i kćer svoju, 57  i posteljicu svoju što joj izađe između nogu i sinove svoje koje rodi,+ zato što će ih potajno jesti jer će vladati oskudica u svemu zbog tjeskobe i nevolje kojima će te pritisnuti neprijatelj tvoj u gradovima tvojim.+ 58  Ako ne budeš pazio da držiš sve riječi zakona ovoga što su zapisane u knjizi ovoj+ i ako se ne budeš bojao imena ovoga slavnog+ koje strah ulijeva,+ imena Jehove,+ Boga svojega, 59  Jehova će učiniti da nevolje tvoje i nevolje potomaka tvojih budu posebno teške, nevolje velike i dugotrajne,+ bolesti opake i dugotrajne.+ 60  I vratit će na tebe sve bolesti egipatske kojih si se bojao, i one će se prilijepiti za tebe.+ 61  A i svaku drugu bolest i svaku nevolju koja nije zapisana u knjizi ovoga zakona Jehova će puštati na tebe dok te ne istrijebe. 62  I ostat će vas vrlo malo,+ iako vas je bilo mnogo kao zvijezda na nebu,+ jer niste slušali glas Jehove, Boga svojega. 63  I kao što vam se Jehova radovao čineći vam dobro i umnožavajući vas,+ tako će vam se Jehova radovati zatirući vas i istrebljujući vas.+ I bit ćete iščupani iz zemlje u koju idete da je zaposjednete.+ 64  I Jehova će te rasijati po svim narodima od jednoga kraja zemlje do drugoga,+ i ondje ćeš služiti drugim bogovima, drvenim i kamenim, koji su nepoznati i tebi i praocima tvojim.+ 65  Među tim narodima nećeš imati mira+ i neće se naći mjesta gdje bi noga tvoja počinula. Jehova će ti ondje dati srce uzdrhtalo,+ oči ugasle+ i dušu očajnu. 66  I život će ti biti u smrtnoj opasnosti, bit ćeš u strahu noć i dan i nećeš biti siguran hoćeš li živ ostati.+ 67  Ujutro ćeš govoriti: ‘Da je barem večer!’ a uvečer ćeš govoriti: ‘Da je barem jutro!’ zbog straha što će ti srce ispuniti i zbog onoga što će oči tvoje gledati.+ 68  I Jehova će te brodovima odvesti natrag u Egipat putem za koji sam ti rekao: ‘Nikada ga više nećeš vidjeti’,+ i ondje ćete se prodavati neprijateljima svojim za robove i robinje,+ ali neće biti kupca.”

Bilješke

“Tuberkulozom”.
“Hemoroidima”.
“Ekcemom”.
Doslovno: “Bit ćeš zgražanje i izreka (poslovica)”.