Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

5. Mojsijeva 13:1-18

13  Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok+ ili čovjek koji snove sanja+ i dade ti kakav znak ili znamenje,+  pa se obistini taj znak ili znamenje o kojem ti je govorio,+ rekavši: ‘Pođimo za drugim bogovima koje ne poznaješ i njima služimo!’  ne slušaj riječi toga proroka ni čovjeka koji je usnio taj san,+ jer vas Jehova, Bog vaš, iskušava+ da vidi ljubite li Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom.+  Za Jehovom, Bogom svojim, idite i njega se bojte, zapovijedi njegove držite i glas njegov slušajte, njemu služite i njega se držite.+  A onaj prorok+ ili onaj čovjek koji je usnio san neka se pogubi,+ jer je poticao na pobunu protiv Jehove, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuće ropske. Htio te odvratiti od puta kojim ti je Jehova, Bog tvoj, zapovjedio da ideš.+ Ukloni zlo iz svoje sredine!+  Ako bi te brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja ili žena tvoja mila ili drug tvoj kojega ljubiš kao dušu svoju,+ pokušao u tajnosti nagovarati: ‘Hajde da služimo drugim bogovima’,+ koje nisi poznavao ni ti ni praoci tvoji,  bogovima naroda što su oko vas, u blizini tvojoj ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,  nemoj pristati na ono što želi i nemoj ga slušati.+ Neka ga ne žali oko tvoje, nemoj se sažaliti na njega+ niti ga štititi,  nego ga pogubi.+ Ruka tvoja neka se prva digne na njega da ga pogubiš, a onda ruka svega naroda.+ 10  Zaspi ga kamenjem da pogine,+ jer te htio odvratiti od Jehove, Boga tvojega, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropske.+ 11  I to će čuti sav Izrael i strah će ga spopasti te se više neće činiti takvo zlo u tvojoj sredini.+ 12  Ako u nekom od gradova svojih koje ti daje Jehova, Bog tvoj, da u njima prebivaš, čuješ da se govori: 13  ‘Ljudi nevaljali iz tvoje su sredine izašli+ kako bi zaveli stanovnike grada svojega,+ govoreći: “Hajde da služimo drugim bogovima”, koje ne poznajete’, 14  tada to istraži, izvidi i temeljito se raspitaj o tome,+ pa ako se utvrdi da je to istina i da se nešto tako odvratno doista dogodilo u tvojoj sredini, 15  udari stanovnike toga grada oštricom mača.+ Uništi grad i oštricom mača pobij sve* što je u njemu, zajedno sa svom stokom njegovom.+ 16  Sav plijen iz njega skupi nasred trga, i vatrom spali grad+ i sav plijen iz njega kao paljenicu cijelu Jehovi, Bogu svojemu. Neka od njega dovijeka ostanu samo ruševine+ i neka se nikada ne obnovi! 17  I ništa od onoga što je određeno za uništenje* neka ne prione za ruku tvoju,+ da se Jehova odvrati od usplamtjeloga gnjeva svojega+ i da ti bude milosrdan, smiluje ti se+ i umnoži te, kao što se zakleo praocima tvojim.+ 18  Zato slušaj glas Jehove, Boga svojega, i drži sve zapovijedi njegove+ koje ti danas dajem, da bi činio što je pravo u očima Jehove, Boga svojega.+

Bilješke

Ili: “Uništi oštricom mača kao herem grad i sve”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “što je herem”.