4. Mojsijeva 9:1-23

9  Prvoga mjeseca,+ druge godine po izlasku iz zemlje egipatske, Jehova je govorio Mojsiju u Sinajskoj pustinji, i rekao mu je:  “Neka sinovi Izraelovi pripreme pashalnu žrtvu+ u propisano vrijeme.+  Pripremite je u propisano vrijeme, u suton* četrnaestoga dana ovoga mjeseca.+ Pripremite je prema svim njezinim odredbama i propisima.”+  Tako je Mojsije rekao sinovima Izraelovim da pripreme pashalnu žrtvu.  I pripremili su pashalnu žrtvu u Sinajskoj pustinji, prvoga mjeseca, u suton četrnaestoga dana u mjesecu. Kako je god Jehova zapovjedio Mojsiju, tako su sinovi Izraelovi učinili.+  A bilo je ljudi koji su se onečistili mrtvacem,*+ tako da onoga dana nisu mogli pripremiti pashalnu žrtvu. Zato su istoga dana došli pred Mojsija i Arona.+  I ti su mu ljudi rekli: “Onečistili smo se mrtvacem.* Zašto da nam bude uskraćeno prinijeti žrtvu+ Jehovi u propisano vrijeme zajedno s ostalim sinovima Izraelovim?”  Tada im je Mojsije rekao: “Stanite da čujem što će Jehova zapovjediti za vas.”+  A Jehova je rekao Mojsiju: 10  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ako se tko od vas ili od vaših potomaka onečisti mrtvacem*+ ili je na dalekom putu, neka ipak pripremi pashalnu žrtvu Jehovi. 11  Neka je pripreme drugoga mjeseca,+ u suton četrnaestoga dana. Neka je jedu s beskvasnim kruhom i gorkim biljem.+ 12  Ništa od nje neka ne ostave do jutra+ i neka ne slome nijednu kost na njoj.+ Neka je pripreme prema svim odredbama za pashalnu žrtvu.*+ 13  Ali ako je tko čist i nije na putu, a ipak je propustio pripremiti pashalnu žrtvu, takav* neka se pogubi i tako ukloni iz svoga naroda,+ jer nije prinio Jehovi žrtvu u propisano vrijeme. Takav čovjek neka odgovara za svoj grijeh.+ 14  Ako s vama živi došljak, neka i on priprema pashalnu žrtvu Jehovi.+ Neka je pripremi prema odredbama i propisima za pashalnu žrtvu.+ Iste odredbe neka vrijede za sve vas — i za došljaka i za rođenog Izraelca.’”+ 15  Na dan kad je podignut sveti šator+ oblak je prekrio šator, šator Svjedočanstva,+ a od večeri do jutra nad šatorom je bilo nešto nalik vatri.+ 16  Tako je bilo stalno: oblak ga je prekrivao danju, a nešto kao vatra noću.+ 17  Kad bi se god oblak digao sa šatora, sinovi Izraelovi odmah bi krenuli.+ A na mjestu gdje bi oblak stao, tu bi se sinovi Izraelovi utaborili.+ 18  Na Jehovinu bi zapovijed sinovi Izraelovi krenuli i na Jehovinu bi se zapovijed utaborili.+ Sve vrijeme dok bi oblak stajao nad šatorom, oni bi ostali utaboreni. 19  Ako bi se oblak zadržao nad šatorom dugo vremena, sinovi Izraelovi činili bi što je Jehova tražio od njih i ne bi kretali na put.+ 20  Ponekad bi oblak ostao nad šatorom nekoliko dana. Na Jehovinu bi zapovijed+ ostali utaboreni i na Jehovinu bi zapovijed krenuli. 21  Ponekad bi oblak+ stajao od večeri do jutra, a ujutro bi se oblak podigao i oni bi krenuli. Danju ili noću, kad god bi se oblak podigao, oni bi krenuli na put.+ 22  Ako bi se oblak zadržao nad šatorom dva dana ili mjesec dana ili duže vremena prebivajući nad njim, sinovi Izraelovi ostali bi utaboreni i ne bi kretali, ali čim bi se podigao, oni bi krenuli.+ 23  Na Jehovinu bi se zapovijed utaborili i na Jehovinu bi zapovijed krenuli. Činili su što je Jehova tražio od njih,+ kako je Jehova zapovjedio preko Mojsija.+

Bilješke

“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Doslovno: “ljudskom dušom”.
Doslovno: “ljudskom dušom”.
Doslovno: “dušom”.
Doslovno: “Pashu”.
Doslovno: “takva duša”.