4. Mojsijeva 8:1-26

8  Jehova je rekao Mojsiju:  “Kaži Aronu i reci mu: ‘Kad budeš palio svjetiljke na svijećnjaku, neka sedam svjetiljki osvjetljava prostor ispred njega.’”+  I Aron je učinio tako. Upalio je svjetiljke da osvjetljavaju prostor ispred svijećnjaka,+ kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.  A svijećnjak je bio izrađen ovako: bio je skovan od zlata, od stupa do cvjetova bio je skovan.+ Mojsije je izradio svijećnjak prema prikazu+ koji mu je pokazao Jehova.  Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Uzmi levite između sinova Izraelovih i očisti ih.+  Ovako s njima postupi da ih očistiš: poškropi ih vodom koja čisti od grijeha,+ a oni neka obriju cijelo svoje tijelo,+ operu svoju odjeću+ i očiste se.+  Neka zatim uzmu junca+ s njegovom žitnom žrtvom+ od finoga brašna zamiješena s uljem, a ti uzmi drugoga junca kao žrtvu za grijeh.+  I dovedi levite pred šator sastanka i sakupi svu zajednicu sinova Izraelovih.+ 10  Dovedi levite pred Jehovu, pa neka sinovi Izraelovi polože+ ruke na levite.+ 11  I neka Aron učini da se leviti zanjišu pred Jehovom kao žrtva zanjihana+ što je prinose sinovi Izraelovi. Neka njihov posao bude da vrše službu Jehovi.+ 12  Potom neka leviti polože ruke juncima na glavu.+ Zatim jednoga prinesi kao žrtvu za grijeh, a drugoga kao žrtvu paljenicu Jehovi, da izvršiš obred očišćenja+ za levite. 13  I postavi levite pred Arona i sinove njegove i zanjiši ih kao žrtvu zanjihanu koju prinosiš Jehovi. 14  Odvoji levite između sinova Izraelovih; i leviti neka meni pripadnu.+ 15  Potom neka leviti dođu da služe u šatoru sastanka.+ Dakle, očisti ih i zanjiši ih kao žrtvu zanjihanu.+ 16  Jer oni su darovani,* darovani su meni između sinova Izraelovih.+ Njih sam sebi uzeo umjesto svih što otvaraju maternicu, svih prvorođenaca sinova Izraelovih.+ 17  Jer meni pripada svaki prvorođenac između sinova Izraelovih — i od ljudi i od životinja.+ Onoga dana kad sam pobio sve prvorođence u zemlji egipatskoj,+ sebi sam ih posvetio.+ 18  I uzet ću levite umjesto svih prvorođenaca među sinovima Izraelovim.+ 19  I dat ću levite Aronu i sinovima njegovim kao darovane između sinova Izraelovih+ da vrše službu sinova Izraelovih u šatoru sastanka+ i da vrše obred očišćenja za sinove Izraelove, da kakva nevolja ne bi pogodila sinove Izraelove+ jer su se približili svetome mjestu.” 20  Mojsije, Aron i sva zajednica sinova Izraelovih učinili su tako s levitima. Kako je god Jehova zapovjedio Mojsiju za levite, tako su sinovi Izraelovi učinili s njima. 21  Pošto su se leviti očistili+ i oprali svoje haljine, Aron ih je zanjihao kao žrtvu zanjihanu pred Jehovom.+ I Aron je za njih izvršio obred očišćenja da budu čisti.+ 22  Potom su leviti ušli da vrše svoju službu u šatoru sastanka pred Aronom i sinovima njegovim.+ Kako je Jehova zapovjedio Mojsiju za levite, tako su učinili s njima. 23  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 24  “I ovo vrijedi za levite: od dvadeset pet godina naviše, levit stupa u redove onih koji služe u šatoru sastanka. 25  A kad mu bude pedeset godina, neka istupi iz redova onih koji služe i neka više ne služi. 26  Neka pomaže svojoj braći u šatoru sastanka pri obavljanju njihovih dužnosti, ali sam neka ne vrši službe. Tako učini s levitima i njihovim dužnostima.”+

Bilješke

“Darovani” — hebrejski: netunim, riječ srodna nazivu “netini”. Vidi 1Lje 9:2.