4. Mojsijeva 7:1-89

7  Onoga dana kad je Mojsije završio podizanje svetog šatora,+ pomazao ga je+ i posvetio sa svom njegovom opremom, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom. Pomazao ih je i posvetio.+  Potom su priložili svoj dar+ poglavari Izraelovi,+ glavari rodova svojih, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,  i donijeli su svoj prilog pred Jehovu: šest pokrivenih kola i dvanaest goveda — po jedna kola za dvojicu poglavara i bika za svakoga. Doveli su ih pred sveti šator.  Tada je Jehova rekao Mojsiju:  “Primi to od njih da se upotrijebi za službu oko šatora sastanka. Daj to levitima, svakome prema njegovoj službi.”  Tako je Mojsije primio kola i goveda i dao ih levitima.  Dvoja kola i četiri goveda dao je sinovima Geršonovim prema njihovoj službi,+  četvera kola i osam goveda dao je sinovima Merarijevim prema njihovoj službi+ pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.+  A sinovima Kehatovim nije dao ništa, jer njima je bila povjerena služba na svetome mjestu.+ Oni su nosili stvari na ramenima.+ 10  Poglavari su potom priložili svoj dar na svečanosti+ povodom postavljanja žrtvenika na dan njegova pomazanja. I poglavari su donosili svoj prilog pred žrtvenik. 11  I Jehova je rekao Mojsiju: “Svakoga dana neka po jedan poglavar donese svoj prilog na svečanost povodom postavljanja žrtvenika.”+ 12  Prvoga je dana svoj prilog donio Nahšon,+ sin Aminadabov, od plemena Judina. 13  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu,+ obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 14  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada;+ 15  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 16  jedno jare za žrtvu za grijeh;+ 17  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Nahšona, sina Aminadabova.+ 18  Drugoga je dana Netanel,+ sin Suarov, poglavar plemena Isakarova, priložio svoj dar. 19  Kao svoj prilog donio je jednu srebrnu posudu tešku stotinu i trideset šekela, jednu srebrnu zdjelu od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 20  jednu zlatnu čašu od deset šekela punu kada; 21  jednoga junca, jednoga ovna, jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 22  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 23  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Netanela, sina Suarova. 24  Trećega je dana bio na redu poglavar sinova Zebulunovih Elijab,+ sin Helonov. 25  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu; 26  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 27  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 28  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 29  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Elijaba, sina Helonova.+ 30  Četvrtoga je dana bio na redu poglavar sinova Rubenovih Elisur,+ sin Šedeurov. 31  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 32  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 33  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 34  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 35  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Elisura, sina Šedeurova.+ 36  Petoga je dana bio na redu poglavar sinova Šimunovih Šelumiel,+ sin Surišadajev. 37  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 38  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 39  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 40  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 41  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Šelumiela, sina Surišadajeva.+ 42  Šestoga je dana bio na redu poglavar sinova Gadovih Elijasaf,+ sin Deuelov. 43  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 44  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada;+ 45  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 46  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 47  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Elijasafa, sina Deuelova.+ 48  Sedmoga je dana bio na redu poglavar sinova Efrajimovih Elišama,+ sin Amihudov. 49  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 50  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 51  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 52  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 53  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Elišame, sina Amihudova.+ 54  Osmoga je dana bio na redu poglavar sinova Manašeovih Gamalijel,+ sin Pedahsurov. 55  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 56  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada;+ 57  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 58  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 59  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Gamalijela, sina Pedahsurova.+ 60  Devetoga je dana bio na redu poglavar+ sinova Benjaminovih Abidan,+ sin Gidonijev. 61  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 62  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 63  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 64  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 65  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Abidana, sina Gidonijeva.+ 66  Desetoga je dana bio na redu poglavar sinova Danovih Ahiezer,+ sin Amišadajev. 67  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 68  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada; 69  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 70  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 71  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Ahiezera, sina Amišadajeva.+ 72  Jedanaestoga je dana bio na redu poglavar sinova Ašerovih Pagiel,+ sin Okranov. 73  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 74  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada;+ 75  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 76  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 77  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Pagiela, sina Okranova.+ 78  Dvanaestoga je dana bio na redu poglavar sinova Naftalijevih Ahira,+ sin Enanov. 79  Njegov je prilog bio: jedna srebrna posuda teška stotinu i trideset šekela, jedna srebrna zdjela od sedamdeset šekela, prema svetom šekelu, obje pune finoga brašna zamiješena s uljem, za žitnu žrtvu;+ 80  jedna zlatna čaša od deset šekela puna kada;+ 81  jedan junac, jedan ovan i jedno muško janje staro do godine dana, za žrtvu paljenicu;+ 82  jedno jare za žrtvu za grijeh,+ 83  a za žrtvu zajedništva+ dva goveda, pet ovnova, pet jaraca i petero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog Ahire, sina Enanova.+ 84  Ovo je bio prilog+ poglavara+ Izraelovih koji su prinijeli povodom postavljanja žrtvenika na dan njegova pomazanja: dvanaest srebrnih posuda, dvanaest srebrnih zdjela+ i dvanaest zlatnih čaša. 85  Svaka srebrna posuda težila je stotinu i trideset šekela, a svaka zdjela sedamdeset. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela, prema svetom šekelu.+ 86  Zlatnih čaša+ punih kada bilo je dvanaest i svaka je čaša težila deset šekela, prema svetom šekelu. Svega zlata u čašama bilo je stotinu i dvadeset šekela. 87  Sve stoke za žrtvu paljenicu+ bilo je: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaestero jednogodišnje muške janjadi s njihovim žitnim žrtvama+ i dvanaestero jaradi za žrtvu za grijeh.+ 88  Sve stoke za žrtvu zajedništva+ bilo je dvadeset i četiri junca, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca i šezdesetero jednogodišnje muške janjadi. To je bio prilog za svečanost povodom postavljanja žrtvenika+ pošto je bio pomazan.+ 89  Kad bi Mojsije ulazio u šator sastanka da razgovara s Bogom,+ čuo bi glas koji mu je govorio odozgo iznad poklopca+ na kovčegu svjedočanstva, između dva keruba.*+ Tako bi mu govorio.

Bilješke

Kerubi su anđeli koji imaju visok položaj.