Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

4. Mojsijeva 32:1-42

32  A sinovi Rubenovi+ i sinovi Gadovi+ imali su mnogo, vrlo mnogo stoke. Kad su vidjeli da su zemlja jazerska+ i zemlja gileadska pogodno mjesto za stoku,  sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi otišli su k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i poglavarima zajednice, pa su im rekli ovako:  “Atarot,+ Dibon,+ Jazer, Nimra,+ Hešbon,+ Eleale,+ Sebam, Nebo+ i Beon,+  zemlja koju je Jehova pokorio+ pred izraelskom zajednicom dobra je za stoku, a sluge tvoji imaju stoke.”+  Zatim su nastavili: “Ako smo našli milost u očima tvojim, neka se ova zemlja da u posjed slugama tvojim. Nemoj nas slati preko Jordana.”+  A Mojsije je odgovorio sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim: “Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovdje?+  Zašto odvraćate srca sinova Izraelovih da ne prijeđu u zemlju koju im Jehova daje?  Tako su činili oci vaši+ kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnee+ da izvide zemlju.  Kad su otišli do doline Eškola+ i izvidjeli zemlju, odvratili su srca sinova Izraelovih da ne idu u zemlju koju im je Jehova dao.+ 10  Zato se toga dana raspalio gnjev Jehovin i on se zakleo:+ 11  ‘Ljudi koji su izašli iz Egipta, od dvadeset godina naviše,+ neće vidjeti zemlju koju sam pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu,+ jer me nisu u svemu slušali, 12  osim Kaleba,+ sina Jefunea Kenazovca, i Jošue,+ sina Nunova, jer su oni u svemu slušali Jehovu.’ 13  I Jehovin se gnjev raspalio na Izraela, i on je učinio da lutaju pustinjom četrdeset godina,+ dok nije pomro sav naraštaj što je u očima Jehovinim zlo činio.+ 14  A sad, evo, vi ustajete umjesto otaca svojih kao rod grešnički da još više raspaljujete gnjev Jehovin+ na Izraela. 15  Ako se odvratite od njega,+ onda će ih on još duže ostaviti u pustinji,+ a vi ćete upropastiti sav ovaj narod.”+ 16  Potom su mu opet pristupili i rekli: “Podignut ćemo ovdje kamene torove za svoju sitnu stoku i gradove za svoju djecu. 17  A mi ćemo naoružani poći u bojnim redovima+ pred sinovima Izraelovim dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Dotle će naša djeca biti u utvrđenim gradovima, daleko od stanovnika ove zemlje. 18  Nećemo se vratiti svojim kućama dok sinovi Izraelovi ne zaposjednu svoju zemlju, svaki svoje nasljedstvo.+ 19  A mi nećemo s njima dijeliti nasljedstvo s onu stranu Jordana niti dalje, jer je naše nasljedstvo s ovu stranu Jordana, prema istoku.”+ 20  Nato im je Mojsije rekao: “Ako tako učinite, ako se naoružate pred Jehovom za rat,+ 21  i ako svi vi naoružani prijeđete Jordan pred Jehovom, dok on ne otjera neprijatelje svoje ispred sebe+ 22  i dok zemlja ne bude pokorena pred Jehovom,+ pa se poslije vratite,+ onda ćete biti slobodni od krivnje pred Jehovom i pred Izraelom, a ova će zemlja postati vaše vlasništvo pred Jehovom.+ 23  Ali ako ne učinite tako, zgriješit ćete Jehovi+ i znajte da će vas grijeh vaš dostići.+ 24  Sagradite sebi gradove za djecu svoju i kamene torove za stada svoja i izvršite sve što je izišlo iz usta vaših.”+ 25  Tada su sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi ovako rekli Mojsiju: “Tvoji će sluge učiniti kako gospodar naš zapovijeda.+ 26  Naša djeca, žene, stoka i sve naše životinje ostat će ovdje u gradovima gileadskim,+ 27  a tvoji će sluge, svi što su za boj opremljeni,+ poći pred Jehovom u rat, kako gospodar naš govori.” 28  Tada je Mojsije za njih izdao zapovijed svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i poglavarima rodova izraelskih plemena. 29  I Mojsije im je rekao: “Ako sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi, svi što su naoružani za rat,+ prijeđu s vama preko Jordana pred Jehovom i vi pokorite zemlju, onda im dajte zemlju gileadsku u vlasništvo.+ 30  Ali ako ne prijeđu naoružani s vama, onda neka se nastane među vama u zemlji kanaanskoj.”+ 31  Nato su sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi rekli: “Što je god Jehova rekao tvojim slugama, to ćemo učiniti.+ 32  Prijeći ćemo naoružani pred Jehovom u zemlju kanaansku,+ ali neka nam posjed naš koji dobivamo u nasljedstvo bude s ovu stranu Jordana.”+ 33  Tada je Mojsije dao njima — sinovima Gadovim,+ sinovima Rubenovim+ i polovini plemena Manašea,+ sina Josipova — kraljevstvo Sihona,+ amorejskog kralja, i kraljevstvo Oga,+ bašanskog kralja, zemlju što pripada gradovima na tim područjima i gradove po zemlji unaokolo. 34  Sinovi Gadovi sagradili su Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35  Atrot-Šofan, Jazer,+ Jogbehu,+ 36  Bet-Nimru+ i Bet-Haran,+ utvrđene gradove+ i kamene torove za stada.+ 37  A sinovi Rubenovi sagradili su Hešbon,+ Eleale,+ Kirijatajim,+ 38  Nebo,+ Baal-Meon+ — imena su im promijenili — i Sibmu. Dali su svoja imena gradovima koje su sagradili. 39  Sinovi Makira,+ sina Manašeova, krenuli su na Gilead, osvojili ga i protjerali Amorejce koji su bili ondje. 40  I Mojsije je dao Gilead Makiru, sinu Manašeovu, i on se naselio u njemu.+ 41  Jair, sin Manašeov, otišao je i osvojio sela njihova u kojima su živjeli pod šatorima i dao im ime Havot-Jair.+ 42  A Nobah je otišao i osvojio Kenat+ s okolnim gradovima i dao mu svoje ime, Nobah.

Bilješke