4. Mojsijeva 28:1-31

28  I Jehova je dalje rekao Mojsiju:  “Zapovjedi sinovima Izraelovim i reci im: ‘Pazite da mi prinosite u propisano vrijeme+ prinose moje, hranu moju,+ žrtve što se meni pale na umirujući miris.’+  Kaži im ovako: ‘Ovo je žrtva paljena koju ćete prinositi Jehovi: svaki dan dva jednogodišnja muška janjeta bez mane kao redovitu žrtvu paljenicu.+  Jedno janje prinesi ujutro, a drugo janje prinesi u suton;*+  uz to i desetinu efe+ finoga brašna kao žitnu žrtvu+ zamiješenu s četvrtinom hina ulja od gnječenih maslina.+  To je redovita žrtva paljenica,+ koja je bila već na gori Sinaju prinesena na umirujući miris, žrtva Jehovi paljena;+  prinesi je zajedno s njezinom žrtvom ljevanicom+ od četvrtine hina na svako janje.+ Izlij Jehovi na svetome mjestu opojno piće+ kao žrtvu ljevanicu.  Drugo janje prinesi u suton. Prinesi ga kao i ujutro, s istom žitnom žrtvom i istom žrtvom ljevanicom, kao žrtvu paljenu na umirujući miris Jehovi.+  A na dan počinka*+ prinesi dva jednogodišnja muška janjeta bez mane i dvije desetine efe finoga brašna kao žitnu žrtvu zamiješenu s uljem, a s tim i žrtvu ljevanicu. 10  To je žrtva paljenica koja se treba prinositi na dan počinka, uz redovitu žrtvu paljenicu+ i njezinu žrtvu ljevanicu.+ 11  Na početku svojih mjeseci prinosite Jehovi kao žrtvu paljenicu dva junca, jednoga ovna i sedmero jednogodišnje muške janjadi bez mane;+ 12  tri desetine efe finoga brašna kao žitnu žrtvu+ zamiješenu s uljem za svakoga junca, dvije desetine efe finoga brašna kao žitnu žrtvu zamiješenu s uljem za ovna+ 13  i jednu desetinu efe finoga brašna kao žitnu žrtvu zamiješenu s uljem za svako janje. To je žrtva paljenica na umirujući miris,+ žrtva Jehovi paljena. 14  Njihove žrtve ljevanice neka budu pola+ hina vina na junca, trećina+ hina na ovna i četvrtina+ hina na janje. To je mjesečna žrtva paljenica koja se svakoga mjeseca prinosi za svaki mjesec u godini.+ 15  Neka se Jehovi prinese i jedno jare+ kao žrtva za grijeh, uz redovitu žrtvu paljenicu i njezinu žrtvu ljevanicu.+ 16  Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, Jehovina je Pasha,+ 17  a petnaestoga dana toga mjeseca je blagdan. Neka se sedam dana jede beskvasni kruh.+ 18  Prvoga dana neka bude sveti zbor.+ Nemojte raditi nikakva teškog posla.+ 19  Prinesite kao žrtvu paljenicu, žrtvu Jehovi paljenu,+ dva junca, jednoga ovna i sedmero jednogodišnje muške janjadi.+ Neka vam budu bez mane.+ 20  Kao njihove žitne žrtve+ od finoga brašna zamiješena s uljem prinesite tri desetine efe za junca i dvije desetine efe+ za ovna. 21  Prinesite i jednu desetinu efe+ za svako od sedmero janjadi 22  te jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da se za vas izvrši obred očišćenja.+ 23  Ovo prinosite uz jutarnju žrtvu paljenicu, što se prinosi kao redovita+ žrtva paljenica.+ 24  Prinosite to kao hranu+ sedam dana svaki dan, kao žrtvu paljenu na umirujući miris Jehovi.+ To neka se prinosi uz redovitu žrtvu paljenicu i njezinu žrtvu ljevanicu. 25  A sedmoga dana održite sveti zbor.+ Nemojte raditi nikakva teškog posla.+ 26  Na dan prvina,+ kad Jehovi prinosite novu žitnu žrtvu, na Blagdan tjedana,+ održite sveti zbor. Nemojte raditi nikakva teškog posla.+ 27  Kao žrtvu paljenicu za umirujući miris Jehovi prinesite dva junca, jednoga ovna i sedmero jednogodišnje muške janjadi;+ 28  njihova žitna žrtva od finoga brašna zamiješena s uljem neka bude tri desetine efe za svakoga junca, dvije desetine efe+ za ovna 29  i jedna desetina efe+ za svako od sedmero janjadi; 30  uz to i jedno jare, da se za vas izvrši obred očišćenja.+ 31  Prinesite ih uz redovitu žrtvu paljenicu i njezinu žitnu žrtvu+ — neka vam budu bez mane+ — s njihovim žrtvama ljevanicama.+

Bilješke

“U suton” — doslovno: “između dvije večeri”. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.