4. Mojsijeva 24:1-25

24  Kad je Bileam vidio da je dobro u Jehovinim očima da blagoslovi Izraela, nije više išao kao prije+ tražiti zlokobno znamenje,+ nego je okrenuo lice prema pustinji.  I kad je Bileam podigao oči svoje i vidio kako je Izrael utaboren po svojim plemenima,+ duh Božji sišao je na njega.+  I počeo je svoju priču+ te je rekao: “Riječ Bileama, sina Beorova,riječ čovjeka otvorenih očiju,+   riječ onoga koji sluša riječi Božje,+koji je vidio viđenje Svemogućega+dok je padao očiju otvorenih:+   Kako su lijepi šatori tvoji, Jakove, prebivališta tvoja, Izraele!+   Kao doline nadaleko se pružaju,+kao vrtovi pored rijeke.+Kao aloje što ih je Jehova posadio,kao cedrovi pored voda.+   Voda teče iz mjehova njegovih,sjeme je njegovo pored mnogih voda posijano.+Kralj+ će njegov nadvisiti Agaga+i kraljevstvo će se njegovo uzdignuti.+   Bog ga izvodi iz Egipta;brz je kao divlji bik.+Proždrijet će narode, tlačitelje svoje,+kosti će im zdrobiti,+ razbit će ih strijelama svojim.+   Spustio se, legao kao lav;i kao lava, tko ga se usuđuje dražiti?+Blagoslovljeni su koji te blagoslivlju,+prokleti koji te proklinju.”+ 10  Tada se gnjev Balakov raspalio na Bileama, pa je Balak, ljutito pljesnuvši rukama,+ rekao Bileamu: “Pozvao sam te da prokuneš+ moje neprijatelje, a ti si ih, evo, već triput obasuo blagoslovom! 11  Bježi sad odakle si i došao! Rekao sam da ću ti iskazati čast,+ ali, evo, Jehova ti je čast uskratio.” 12  Nato je Bileam rekao Balaku: “Nisam li i tvojim glasnicima koje si poslao k meni rekao: 13  ‘Da mi Balak da kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti naredbu Jehovinu da učinim nešto dobro ili loše po srcu svojemu. Što Jehova kaže, to ću govoriti’?+ 14  A sada, evo, odlazim k svome narodu. Hajde da ti objavim+ što će ovaj narod učiniti tvome narodu na svršetku danâ.”+ 15  I počeo je svoju priču+ te je rekao: “Riječ Bileama, sina Beorova,riječ čovjeka otvorenih očiju,+ 16  riječ onoga koji sluša riječi Božje,+koji znanje Svevišnjega poznaje...Viđenje Svemogućega vidio je+dok je padao očiju otvorenih:+ 17  Vidjet ću ga,+ ali ne sada,gledat ću ga, ali ne izbliza.Zvijezda+ će izaći iz Jakova,žezlo se podići iz Izraela.+On će razbiti sljepoočnice Moabove,+lubanju svih sinova ratobornih. 18  Edom će biti osvojen,+Seir+ će osvojiti neprijatelji njegovi,+a Izrael će pokazivati hrabrost svoju. 19  Iz Jakova će izaći onaj koji pokorava+i pobit će sve preživjele iz grada.”+ 20  Kad je vidio Amaleka, nastavio je svoju priču:+ “Amalek je bio prvi među narodima,+ali će na kraju propasti.”+ 21  Kad je vidio Kenijce,+ nastavio je svoju priču: “Postojano ti je prebivalište, na stijeni ti je stan. 22  Ali Kajin* će biti spaljen.+Kad će te Asirija u zarobljeništvo odvesti?”+ 23  I nastavio je svoju priču te je rekao:“Jao! Tko će preživjeti kad to Bog učini?+ 24  Doplovit će brodovi s obale Kitima+i tlačit će Asiriju,+tlačit će i Eber.Ali i njega će na kraju propast stići.” 25  Potom je Bileam ustao i otišao odande.+ A i Balak je otišao svojim putem.

Bilješke

Izraz “Kajin” odnosi se na pleme Kenijaca.