Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

4. Mojsijeva 19:1-22

19  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  “Ovo je zakonska odredba što ju je Jehova izdao: ‘Reci sinovima Izraelovim neka ti dovedu zdravu crvenu junicu na kojoj nema mane+ i na koju još nije stavljen jaram.+  I predajte je svećeniku Eleazaru, a on neka je odvede izvan tabora pa neka je zakolju pred njim.  Potom neka svećenik Eleazar prstom svojim uzme njezine krvi i njome poškropi sedam puta prema prednjoj strani šatora sastanka.+  Neka se onda junica spali pred njegovim očima. Njezina koža, meso i krv neka se spale zajedno s njezinom balegom.+  A svećenik neka uzme cedrovine,+ izopa+ i kermesova* grimiza,+ pa neka to baci u vatru u kojoj se spaljuje junica.  Neka svećenik opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi, pa onda može ući u tabor; ali neka je nečist do večeri.  I onaj koji ju je spalio neka opere u vodi svoju odjeću i okupa svoje tijelo u vodi+ te bude nečist do večeri.  A netko tko je čist neka sakupi pepeo+ junice i odloži ga na čisto mjesto izvan tabora, da se čuva zajednici sinova Izraelovih za vodu očišćenja.+ To je žrtva za grijeh. 10  I onaj koji skupi pepeo junice neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri.+ To neka bude trajna odredba sinovima Izraelovim i došljaku koji živi među njima.+ 11  Tko se god dotakne leša ljudskoga*+ neka je nečist sedam dana.+ 12  Takav neka se očisti tom vodom trećega dana,+ i sedmoga će dana biti čist. Ali ako se ne očisti trećega dana, onda sedmoga dana neće biti čist. 13  Tko se god dotakne leša, tijela* preminula čovjeka, a ne očisti se, okaljao je Jehovin šator.+ Takav* neka se pogubi i tako ukloni iz Izraela.+ Budući da nije bio poškropljen vodom očišćenja,+ ostaje nečist. Njegova je nečistoća još na njemu.+ 14  Ovo je zakon kad tko umre u šatoru: tko god uđe u šator i tko god bude u šatoru neka je nečist sedam dana. 15  Svaka otvorena posuda+ na kojoj nema pričvršćenoga poklopca nečista je. 16  Tko se god na polju dotakne čovjeka ubijenog mačem,+ ili leša, ili kosti+ ljudske, ili groba, neka je nečist sedam dana. 17  Neka se za onoga tko je nečist uzme pepela od spaljene žrtve za grijeh i na njega u kakvu posudu nalije vode s potoka. 18  Potom neka netko tko je čist+ uzme izopa,+ umoči ga u vodu i poškropi šator i sve posude i duše što su bile u njemu, a tako i onoga koji se dotaknuo kosti, ili ubijenoga, ili leša, ili groba. 19  I neka čisti poškropi nečistoga trećega i sedmoga dana i tako ga sedmoga dana očisti od grijeha.+ Potom neka ovaj opere svoju odjeću i okupa se u vodi, i navečer će biti čist. 20  A bude li tko nečist pa se ne očisti, neka se takav* pogubi i tako ukloni+ iz zajednice, jer je oskvrnuo Jehovino svetište. Nije bio poškropljen vodom očišćenja. Nečist je. 21  Neka im ovo bude trajna odredba: onaj koji je škropio vodom očišćenja neka opere svoju odjeću,+ a isto tako i onaj koji se dotaknuo vode očišćenja. Neka je nečist do večeri. 22  Čega bi se god nečisti dotaknuo, neka je nečisto;+ i duša koja se čega takvoga dotakne neka je nečista do večeri.’”+

Bilješke

Vidi bilješku za 2Mo 25:4.
Doslovno: “ljudske duše”.
Doslovno: “duše”.
Doslovno: “Takva duša”.
Doslovno: “takva duša”.