4. Mojsijeva 15:1-41

15  Jehova je rekao Mojsiju:  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad dođete u zemlju gdje ćete živjeti, koju vam ja dajem,+  pa budete prinosili žrtvu Jehovi paljenu,+ žrtvu paljenicu+ ili žrtvu što se prinosi radi posebnog zavjeta ili dragovoljno+ ili za vaše godišnje blagdane,+ priređujući tako od krupne ili od sitne stoke umirujući miris Jehovi,+  neka onaj koji prinosi svoju žrtvu prinese Jehovi i žitnu žrtvu, desetinu efe* finoga brašna+ zamiješena s četvrtinom hina ulja.  Uz žrtvu paljenicu ili uz neku drugu žrtvu prinesi i četvrtinu hina vina kao žrtvu ljevanicu+ na svako muško janje.  A uz ovna prinesi žitnu žrtvu od dvije desetine finoga brašna zamiješena s trećinom hina ulja.  Prinesi trećinu hina vina kao žrtvu ljevanicu na umirujući miris Jehovi.  Ako Jehovi prinosiš junca kao žrtvu paljenicu+ ili kao neku drugu žrtvu radi posebnog zavjeta+ ili kao žrtvu zajedništva,+  onda uz muško od krupne stoke prinesi i žitnu žrtvu+ od tri desetine finoga brašna zamiješena s pola hina ulja. 10  Prinesi i pola hina vina kao žrtvu ljevanicu;+ to je žrtva paljena na umirujući miris Jehovi. 11  Neka se tako pripremi svaki junac i svaki ovan i svako muško janje ili jare. 12  Koliko ih god prinesete, tako pripremite svakoga od njih, prema njihovu broju. 13  Svaki rođeni Izraelac neka ovako učini kad prinosi žrtvu paljenu na umirujući miris Jehovi.+ 14  Ako došljak koji živi među vama ili onaj koji je među vama već naraštajima hoće prinijeti žrtvu paljenu na umirujući miris Jehovi, neka čini kako i vi činite.+ 15  Ista odredba neka vrijedi za vas koji pripadate zajednici i za došljaka koji živi među vama.+ To neka bude trajna odredba za vaše naraštaje. Došljak neka bude kao i vi pred Jehovom.+ 16  Neka vrijedi jedan zakon i jedan propis za vas i za došljaka koji živi među vama.’”+ 17  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 18  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad dođete u zemlju u koju vas ja vodim+ 19  i kad budete jeli kruh te zemlje,+ dajte prilog Jehovi. 20  Kao prilog od prvina+ svojega grubog brašna prinesite kolutasti kruh. Prinesite ga kao i prilog s gumna. 21  Od prvina svojega grubog brašna dajte prilog Jehovi iz naraštaja u naraštaj. 22  Ako pogriješite i ne postupite po svim ovim zapovijedima+ koje je Jehova objavio Mojsiju, 23  po svemu što vam je Jehova zapovjedio preko Mojsija od dana kad je Jehova izdao zapovijedi pa nadalje kroz sve vaše naraštaje, 24  ako je to zajednica učinila nehotice, a da toga i nije bila svjesna, neka sva zajednica prinese junca kao žrtvu paljenicu za umirujući miris Jehovi, zajedno sa žitnom žrtvom i žrtvom ljevanicom prema propisu+ te jedno jare kao žrtvu za grijeh.+ 25  Neka svećenik izvrši obred očišćenja+ za svu zajednicu sinova Izraelovih i bit će im oprošteno, jer je bilo nehotice,+ i oni su kao svoju žrtvu prinijeli žrtvu Jehovi paljenu i svoju žrtvu za grijeh pred Jehovom zbog onoga što su nehotice učinili. 26  I bit će oprošteno+ svoj zajednici sinova Izraelovih i došljaku koji živi među njima, jer je sav narod nehotice pogriješio. 27  Ako tko* zgriješi nehotice,+ neka prinese žensko jare staro do godine dana kao žrtvu za grijeh.+ 28  I neka svećenik izvrši obred očišćenja za čovjeka* koji je pogriješio nenamjerno počinivši grijeh pred Jehovom, neka izvrši obred očišćenja i bit će mu oprošteno.+ 29  Neka vrijedi jedan zakon za sinove Izraelove i za došljaka koji živi među njima kad tko počini nešto nenamjerno.+ 30  Ali ako tko* počini nešto namjerno,+ bio to rođeni Izraelac ili došljak, takav huli na Jehovu.+ Neka se takav* pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.+ 31  Budući da je prezreo riječ Jehovinu+ i prekršio njegovu zapovijed,+ takav* neka se pogubi.+ Neka odgovara za svoj prijestup.’”+ 32  Kad su sinovi Izraelovi bili u pustinji, jednom su prilikom zatekli nekog čovjeka kako skuplja drva na dan počinka.*+ 33  Oni koji su ga zatekli kako skuplja drva doveli su ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici. 34  Stavili su ga pod stražu,+ jer još nije bilo jasno određeno što treba s njim učiniti. 35  A Jehova je rekao Mojsiju: “Toga čovjeka treba pogubiti!+ Neka ga sva zajednica zaspe kamenjem izvan tabora.”+ 36  Tako ga je sva zajednica izvela izvan tabora i zasula kamenjem te je poginuo, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 37  I Jehova je dalje rekao Mojsiju: 38  “Kaži sinovima Izraelovim i reci im neka prave sebi rese na skutovima haljina svojih iz naraštaja u naraštaj i neka iznad resa na skutu stavljaju plavu vrpcu.+ 39  ‘Imat ćete rese da se, kad ih pogledate, sjetite svih zapovijedi+ Jehovinih i izvršavate ih, i da se ne povodite za srcem svojim i očima svojim,+ što vas navode da budete nevjerni Bogu svojemu.*+ 40  Tako ćete se sjećati svih mojih zapovijedi i izvršavati ih, i bit ćete sveti Bogu svojemu.+ 41  Ja sam Jehova, Bog vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske da vam bude Bog.+ Ja sam Jehova, Bog vaš.’”+

Bilješke

Efa je 22 litre. Vidi dodatak 13.
Doslovno: “koja duša”.
Doslovno: “dušu”.
Doslovno: “koja duša”.
Doslovno: “takva duša”.
Doslovno: “takva duša”.
Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Doslovno: “da blud činite”. Vidi dodatak 6.