Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

4. Mojsijeva 1:1-54

1  Prvoga dana drugoga mjeseca druge godine po izlasku iz zemlje egipatske+ Jehova je govorio Mojsiju u Sinajskoj pustinji,*+ u šatoru sastanka,+ i rekao mu je:  “Prebrojite+ svu zajednicu sinova Izraelovih po porodicama njihovim, po domovima otaca njihovih, brojeći po imenima sve muškarce, glavu po glavu,  od dvadeset godina naviše,+ sve sposobne za vojsku u Izraelu.+ Popišite ih, ti i Aron, po četama njihovim.  I neka s vama bude još ljudi, po jedan čovjek iz svakoga plemena, koji je poglavar roda svojega.+  Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: od Rubena+ Elisur,+ sin Šedeurov;  od Šimuna+ Šelumiel,+ sin Surišadajev;  od Jude+ Nahšon,+ sin Aminadabov;  od Isakara+ Netanel,+ sin Suarov;  od Zebuluna+ Elijab,+ sin Helonov; 10  od sinova Josipovih:+ od Efrajima+ Elišama, sin Amihudov; od Manašea+ Gamalijel, sin Pedahsurov; 11  od Benjamina+ Abidan,+ sin Gidonijev; 12  od Dana+ Ahiezer,+ sin Amišadajev; 13  od Ašera+ Pagiel,+ sin Okranov; 14  od Gada+ Elijasaf,+ sin Deuelov;+ 15  od Naftalija+ Ahira,+ sin Enanov. 16  To su oni koji su bili pozvani iz zajednice, poglavari+ plemenâ otaca svojih. Oni su poglavari tisuća Izraelovih.”+ 17  Tako su Mojsije i Aron uzeli te ljude što su bili poimence određeni. 18  I prvoga dana drugoga mjeseca skupili su svu zajednicu da se ubilježi njihovo porijeklo+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše,+ glavu po glavu, 19  kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju. Tako ih je on popisao+ u Sinajskoj pustinji. 20  Sinova Rubena, prvorođenca Izraelova,+ potomaka njihovih po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima sve muškarce, glavu po glavu, od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 21  popisanih od plemena Rubenova bilo je četrdeset šest tisuća i pet stotina.+ 22  Potomaka sinova Šimunovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, popisanih glavu po glavu, brojeći po imenima sve muškarce od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 23  popisanih od plemena Šimunova bilo je pedeset devet tisuća i tri stotine.+ 24  Potomaka sinova Gadovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 25  popisanih od plemena Gadova+ bilo je četrdeset pet tisuća šest stotina i pedeset.+ 26  Potomaka sinova Judinih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 27  popisanih od plemena Judina bilo je sedamdeset četiri tisuće i šest stotina.+ 28  Potomaka sinova Isakarovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 29  popisanih od plemena Isakarova bilo je pedeset četiri tisuće i četiri stotine.+ 30  Potomaka sinova Zebulunovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 31  popisanih od plemena Zebulunova bilo je pedeset sedam tisuća i četiri stotine.+ 32  Od sinova Josipovih: potomaka sinova Efrajimovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 33  popisanih od plemena Efrajimova+ bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.+ 34  Potomaka sinova Manašeovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 35  popisanih od plemena Manašeova bilo je trideset dvije tisuće i dvije stotine.+ 36  Potomaka sinova Benjaminovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 37  popisanih od plemena Benjaminova bilo je trideset pet tisuća i četiri stotine.+ 38  Potomaka sinova Danovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 39  popisanih od plemena Danova bilo je šezdeset dvije tisuće i sedam stotina.+ 40  Potomaka sinova Ašerovih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 41  popisanih od plemena Ašerova bilo je četrdeset jedna tisuća i pet stotina.+ 42  Potomaka sinova Naftalijevih+ po porodicama njihovim u domovima otaca njihovih, brojeći po imenima one od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku, 43  popisanih od plemena Naftalijeva bilo je pedeset tri tisuće i četiri stotine.+ 44  To su popisani, što ih je popisao Mojsije s Aronom i dvanaest poglavara Izraelovih. Svaki je od njih predstavljao dom otaca svojih. 45  Svih sinova Izraelovih koji su bili popisani po domovima otaca svojih, od dvadeset godina naviše, svih sposobnih za vojsku u Izraelu, 46  svih popisanih bilo je šesto tri tisuće pet stotina i pedeset.+ 47  Ali među njih nisu bili ubrojeni sinovi Levijevi+ prema plemenu otaca svojih.+ 48  Jehova je, naime, rekao Mojsiju: 49  “Samo Levijevo pleme nemoj popisati i nemoj ga pribrojiti sinovima Izraelovim.+ 50  Postavi levite nad šatorom Svjedočanstva,+ nad svim njegovim priborom i nad svim što mu pripada.+ Oni neka nose sveti šator i sav njegov pribor,+ neka u njemu služe+ i neka tabore oko njega.+ 51  Kad se šator treba premjestiti, neka ga leviti rastave.+ Kad se šator treba razapeti, neka ga leviti podignu. Ako se tko iz običnog naroda približi, neka se pogubi.+ 52  Neka se sinovi Izraelovi utabore svaki u svome taboru i svaki u svojoj troplemenskoj skupini,+ po četama svojim.+ 53  A pleme Levijevo neka se utabori oko šatora Svjedočanstva, da se ne podigne gnjev+ na zajednicu sinova Izraelovih. Leviti neka vrše službu u šatoru Svjedočanstva.”+ 54  I sinovi Izraelovi sve su učinili kako je Jehova zapovjedio Mojsiju. Upravo su tako učinili.+

Bilješke

“U pustinji” — hebrejski: Bemidbar. Četvrta Mojsijeva knjiga na hebrejskom se naziva po ovoj riječi. Ime “Brojevi” potječe iz Septuaginte i Vulgate.