2. Samuelova 7:1-29

7  Kad se kralj nastanio u dvoru svojemu+ i kad mu je Jehova dao da počine od svih neprijatelja njegovih unaokolo,+  kralj je rekao proroku Natanu:+ “Pogledaj! Ja živim u dvoru od cedrovine,+ a kovčeg pravoga Boga nalazi se pod šatorom.”+  Tada je Natan rekao kralju: “Idi i učini sve što ti je na srcu,+ jer je Jehova s tobom!”  Ali te je noći došla riječ+ Jehovina Natanu:  “Idi i reci sluzi mojemu Davidu: ‘Ovako kaže Jehova: “Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam?+  Ja nisam prebivao u kući od dana kad sam izveo sinove Izraelove iz Egipta pa do današnjeg dana,+ nego sam stalno putovao uokolo+ i bio pod šatorom.+  Dok sam putovao uokolo sa svim sinovima Izraelovim,+ jesam li onome plemenu Izraelovu+ kojemu sam zapovjedio da bude pastir narodu mojemu Izraelu ikada rekao: ‘Zašto mi niste sagradili dom od cedrovine?’”’  Zato sada ovako kaži sluzi mojemu Davidu: ‘Ovako kaže Jehova nad vojskama: “Ja sam te uzeo s pašnjaka, od stada koje si čuvao,+ da budeš vođa+ narodu mojemu Izraelu.  I bit ću s tobom kuda god pođeš+ i istrijebit ću pred tobom sve neprijatelje tvoje.+ Stvorit ću ti veliko ime,+ kao što je ime velikih ljudi što su na zemlji. 10  I odredit ću mjesto+ narodu svojemu Izraelu, zasadit+ ću ga da prebiva na mjestu svojemu i nitko ga više neće uznemiravati. Nepravednici ga neće više tlačiti kao prije,+ 11  kad sam postavljao suce+ narodu svojemu Izraelu. Ja ću ti dati da počineš od svih neprijatelja svojih.+ Jehova ti javlja: Jehova će ti dom+ načiniti. 12  Kad dođe vrijeme+ da počineš s praocima svojim,+ podignut ću nakon tebe potomka tvojega, koji će od tebe poteći, i utvrdit ću kraljevstvo njegovo.+ 13  On će sagraditi dom imenu mojemu,+ a ja ću utvrditi prijestolje kraljevstva njegova dovijeka.+ 14  Ja ću njemu biti otac,+ a on će meni biti sin.+ Ako postupi krivo, ukorit ću ga prutom+ ljudskim i udarcima sinova čovječjih.* 15  Milost* svoju neću odvratiti od njega kao što sam je odvratio od Šaula,+ kojega sam uklonio ispred tebe. 16  Dom tvoj i kraljevstvo tvoje trajat će dovijeka. Prijestolje tvoje čvrsto će stajati dovijeka.”’”+ 17  Tako je Natan prenio Davidu sve ove riječi i cijelo viđenje.+ 18  Nato je kralj David došao, sjeo pred Jehovu i rekao: “Tko sam ja,+ Svevišnji Gospodine Jehova, i što je dom moj da si me dovde doveo? 19  I kao da je i to premalo u očima tvojim, Svevišnji Gospodine Jehova, pa još govoriš što će biti s domom sluge tvojega u dalekoj budućnosti!+ I to je zakon za sve ljude, Svevišnji Gospodine Jehova.+ 20  Što bi ti još David mogao reći, kad ti dobro poznaješ slugu svojega,+ Svevišnji Gospodine Jehova? 21  Radi riječi svoje+ i po srcu svojemu+ ti si učinio sva ova velika djela i obznanio ih sluzi svojemu.+ 22  Zato i jesi velik,+ Svevišnji Gospodine Jehova! Nitko nije kao ti+ i nitko nije Bog osim tebe,+ nitko od bogova o kojima smo slušali ušima svojim. 23  Koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrael?+ Njega si, Bože, otkupio da bude tvoj narod+ i stekao si sebi ime+ učinivši za njega velika i zastrašujuća djela+ — zbog naroda svojega, koji si sebi otkupio+ iz Egipta, istjerao si druge narode i bogove njihove. 24  I odredio si narod svoj, Izraela,+ da bude tvoj narod dovijeka, a ti si, Jehova, postao njegov Bog.+ 25  Zato sada, Jehova Bože, ispuni za sva vremena ono što si rekao o sluzi svojemu i o domu njegovu i učini kako si obećao!+ 26  Neka je veliko ime tvoje dovijeka+ i neka se govori: ‘Jehova nad vojskama Bog je Izraelov’!+ Neka dom sluge tvojega Davida čvrsto stoji pred tobom!+ 27  Jer ti si, Jehova nad vojskama, Bože Izraelov, javio sluzi svojemu: ‘Dom ću ti sagraditi.’+ Zato se sluga tvoj odvažio da ti se obrati ovom molitvom.+ 28  Doista, Svevišnji Gospodine Jehova, ti si pravi Bog! Neka riječi tvoje budu istinite,+ jer si sluzi svojemu dao ovo dobro obećanje!+ 29  Molim te, blagoslovi+ dom sluge svojega da ostane dovijeka pred tobom!+ Jer ti si to obećao, Svevišnji Gospodine Jehova, i neka blagoslovom tvojim bude blagoslovljen dom sluge tvojega dovijeka!”+

Bilješke

Ili: “sinova čovjeka zemaljskog; sinova Adamovih”.
Ili: “Vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.