Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

2. Samuelova 5:1-25

5  Poslije nekog vremena došla su sva plemena Izraelova k Davidu+ u Hebron+ i rekla mu: “Evo, mi smo kost tvoja i meso tvoje.+  I prije, dok je još Šaul bio kralj naš, ti si vodio Izraela u vojne pohode.+ I Jehova ti je rekao: ‘Ti ćeš biti pastir+ narodu mojemu Izraelu i ti ćeš biti vođa+ Izraelu.’”  Tako su svi starješine+ Izraelovi došli kralju u Hebron i kralj David sklopio je s njima savez+ u Hebronu pred Jehovom. Potom su pomazali+ Davida za kralja nad Izraelom.+  Trideset godina imao je David kad je postao kralj, a kraljevao je četrdeset godina.+  U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci,+ a u Jeruzalemu+ je kraljevao trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.  I kralj je krenuo sa svojim ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca,+ koji su živjeli u toj zemlji. A oni su poručili Davidu: “Nećeš ući ovamo! Slijepi i hromi će te otjerati!”+ Time su htjeli reći: “David neće ući ovamo.”  Ali David je ipak osvojio utvrdu Sion,+ to jest Davidov grad.+  I David je toga dana rekao: “Tko god krene u napad na Jebusejce,+ neka prođe kroz tunel za vodu+ i napadne te hrome i slijepe, koje mrzi duša Davidova!” Zato se kaže: “Slijepi i hromi neka ne ulaze u dom!”  I David se nastanio u utvrdi, koja je dobila ime Davidov grad. Tada je David stao podizati građevine svuda unaokolo, od Mila*+ prema unutra. 10  I David je bivao sve moćniji,+ a Jehova, Bog nad vojskama,+ bio je s njim.+ 11  A Hiram,+ kralj tirski, poslao je Davidu glasnike,+ a s njima i cedrovo drvo,+ tesare i zidare koji su radili s kamenom, i oni su počeli graditi dvor Davidov.+ 12  I David je spoznao da ga je Jehova utvrdio za kralja nad Izraelom+ i da je uzvisio+ kraljevstvo njegovo radi naroda svojega Izraela.+ 13  Nakon dolaska iz Hebrona David je uzeo još inoča*+ i žena+ iz Jeruzalema. Tako se Davidu rodilo još sinova i kćeri. 14  Ovo su imena onih koji su mu se rodili u Jeruzalemu: Šamua,+ Šobab,+ Natan,+ Salamun,+ 15  Ibhar, Elišua,+ Nefeg,+ Jafia,+ 16  Elišama,+ Elijada i Elifelet.+ 17  A Filistejci su čuli da je David pomazan za kralja nad Izraelom,+ pa su svi izišli da traže Davida. Kad je to David čuo, otišao je na skrovito mjesto.+ 18  A Filistejci su došli i stali tumarati dolinom refaimskom.+ 19  I David je upitao Jehovu za savjet:+ “Da li da napadnem Filistejce? Hoćeš li ih predati u moje ruke?” A Jehova je odgovorio Davidu: “Idi, jer ću predati Filistejce u tvoje ruke!”+ 20  Tada je David došao u Baal-Perasim+ i ondje ih pobio. I David je rekao: “Jehova je preda mnom prodro kroz redove neprijatelja mojih+ kao što voda prodire kroz nasip.” Zato je nazvao ono mjesto Baal-Perasim.*+ 21  A oni su ostavili ondje idole svoje,+ tako da su ih David i njegovi ljudi odnijeli.+ 22  Poslije nekog vremena Filistejci su opet došli+ i stali tumarati dolinom refaimskom.+ 23  Tada je David opet zatražio savjet+ od Jehove, a on mu je odgovorio: “Nemoj ići pred njih, nego im dođi s leđa, pa udari na njih s one strane gdje su grmovi bake.*+ 24  Kad začuješ topot koraka u vrhovima grmova bake, odmah kreni odlučno,+ jer će tada Jehova ići pred tobom da pobije tabor filistejski!”+ 25  I David je učinio kako mu je Jehova zapovjedio+ i pobio je+ Filistejce od Gebe*+ pa sve do Gezera.+

Bilješke

Ili: “Humka”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
“Baal-Perasim” znači “gospodar prodiranja, proboja”.
Ime baka je transliteracija hebrejske riječi. Nije poznato na koju se vrstu grma odnosi.
U 1Lje 14:16 “Gibeon”.