Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

2. Samuelova 23:1-39

23  Ovo su posljednje Davidove riječi:+ “Riječ Davida, sina Jišajeva,+ riječ čovjeka koji je bio uzdignut visoko,+ pomazanika+ Boga Jakovljeva, koji je omiljen u Izraelu i u pjesmama opjevan.+   Duh Jehovin govorio je preko mene,+ riječ Božja bila je na mojemu jeziku.+   Bog je Izraelov rekao, Stijena mi je Izraelova rekla:+ ‘Kad ljudima vlada pravednik,+ koji vlada u strahu Božjem,+   vladanje je njegovo kao svjetlost jutarnja kad zasja sunce,+ kao jutro bez oblaka. Od svjetla i od kiše trava niče iz zemlje.’+   Nije li takav dom moj pred Bogom?+ Jer savez vječni+ sklopio je on sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen.+ Taj je savez sve spasenje moje+ i sva radost moja. Neće li ga Bog zbog toga učiniti uspješnim?+   A svi su nevaljali ljudi+ kao trnje+ iščupano,+ koje nitko rukom ne hvata.   Tko ga želi dodirnuti, uzeti treba alat željezni i koplje. Ono će biti vatrom spaljeno.”+  Ovo su imena junaka+ Davidovih: Jošeb-Bašebet+ Tahkemonac, glavni među trojicom. On je vitlajući kopljem svojim odjednom pobio osam stotina ljudi.  Zatim Eleazar,+ sin Dode,+ sina Ahohijeva, koji je bio među trojicom junaka Davidovih kad su osramotili Filistejce. Filistejci su se ondje bili skupili za boj, a Izraelci su se povukli.+ 10  Ali on se podigao i udarao na Filistejce sve dok mu se ruka nije umorila i ostala kao prilijepljena uz mač.+ Tako je Jehova dao veliku pobjedu u onaj dan.+ A ljudi su se vratili za Eleazarom samo da oplijene pobijene.+ 11  Zatim je tu bio Šama, sin Age Hararca.+ Jednom su se Filistejci skupili u Lehiju, gdje je tada bilo polje puno leće.+ I dok je vojska bježala pred Filistejcima, 12  on je stao nasred polja, obranio ga i pobio Filistejce. Tako im je Jehova dao veliku pobjedu.+ 13  Jednom su pošla ta trojica od tridesetorice zapovjednika+ i u vrijeme žetve došla k Davidu u pećinu adulamsku.+ A Filistejci su se utaborili pod šatorima u dolini refaimskoj.+ 14  David je tada bio u svom skrovištu,+ a straža+ filistejska bila je u to vrijeme u Betlehemu. 15  I David je zaželio: “Da se barem mogu napiti vode iz nakapnice* betlehemske što je kod gradskih vrata!”+ 16  Nato su ona tri junaka prodrla u tabor filistejski, zahvatila vodu iz nakapnice betlehemske što je kod gradskih vrata te je donijela i dala Davidu.+ Ali on je nije htio piti, nego ju je izlio+ pred Jehovom. 17  I rekao je: “Nikada ne bih takvo što učinio,+ Jehova! Zar da pijem krv+ ovih ljudi što su izložili opasnosti dušu svoju?” I nije htio piti. To su učinila ta tri junaka. 18  A Abišaj,+ brat Joabov, sin Serujin,+ bio je zapovjednik tridesetorice. On je vitlajući kopljem svojim pobio tri stotine ljudi. Bio je čovjek na glasu kao i ona trojica.+ 19  Premda je bio najistaknutiji među tridesetoricom i bio im zapovjednik, nije dostigao prvu trojicu.+ 20  Benaja,+ sin Jojadin,+ sin hrabroga čovjeka, koji je učinio velika djela u Kabseelu,+ ubio je dva sina Arijela Moapca. Jednog je snježnog dana+ sišao u jamu za vodu i ubio lava.+ 21  Ubio je i nekog Egipćanina neobično krupna stasa.+ Premda je Egipćanin u ruci imao koplje, on je izašao na njega sa štapom, izbio mu koplje iz ruke i zatim ga ubio njegovim vlastitim kopljem.+ 22  To je učinio Benaja,+ sin Jojadin. Bio je čovjek na glasu kao i ona tri junaka.+ 23  Premda je bio istaknutiji od tridesetorice, nije dostigao onu trojicu. Ali David ga je postavio za zapovjednika tjelesne straže.+ 24  Asahel,+ brat Joabov, bio je među tridesetoricom. Zatim Elhanan,+ sin Dode iz Betlehema, 25  Šama+ iz Haroda, Elika iz Haroda 26  Heles+ Pelećanin, Ira,+ sin Ikeša+ Tekoanca, 27  Abi-Ezer+ Anatoćanin,+ Mebunaj Hušanin,+ 28  Salmon Ahošanin,+ Mahraj+ Netofljanin, 29  Heleb,+ sin Baanaha Netofljanina, Itaj,+ sin Ribaja iz Gibee sinova Benjaminovih, 30  Benaja+ Piratonjanin, Hidaj iz gaaških+ dolina, 31  Abi-Albon iz Bet-Arabe, Azmavet+ Barhumljanin, 32  Elijahba iz Šaalbona, sinovi Jašenovi, Jonatan,+ 33  Šama Hararac, Ahiam,+ sin Šarara Hararca, 34  Elifelet, sin Ahasbaja, sina nekog Maakaćanina, Eliam, sin Ahitofela+ Gilonjanina, 35  Hesro+ iz Karmela, Paaraj iz Araba, 36  Igal, sin Natana+ iz Sobe, Bani Gadovac, 37  Selek+ Amonac, Naharaj Beeroćanin, koji je bio štitonoša Serujina sina Joaba, 38  Ira Itrijac,+ Gareb+ Itrijac, 39  Urija+ Hetit — ukupno trideset i sedam ljudi.

Bilješke

Ili: “cisterne”.