2. Samuelova 2:1-32

2  Poslije toga David je upitao Jehovu za savjet:+ “Da li da pođem u koji od gradova Judinih?” A Jehova mu je odgovorio: “Pođi!” David je zatim nastavio: “Kamo da pođem?” Nato mu je on rekao: “U Hebron.”+  Tako je David otišao onamo, a s njim i dvije žene njegove — Ahinoama+ Jizreelka i Abigajila,+ žena Nabalova, iz Karmela.  David je poveo i ljude+ što su bili s njim, svakoga s obitelji njegovom, i nastanili su se u gradovima oko Hebrona.  Tada su došli sinovi Judini+ i pomazali+ ondje Davida za kralja nad domom Judinim.+ A Davidu je stigla vijest da su ljudi iz Jabeš-Gileada pokopali Šaula.  Nato je David poslao glasnike k ljudima u Jabeš-Gileadu+ i poručio im: “Neka vas Jehova blagoslovi,+ jer ste iskazali milost*+ gospodaru svojemu Šaulu i pokopali ga!+  Neka vam Jehova iskaže milost+ i vjernost, a i ja ću vam učiniti dobro jer ste tako postupili!+  Ohrabrite se i budite odvažni!+ Jer iako je mrtav gospodar vaš Šaul, mene je dom Judin pomazao za svojega kralja!”+  Ali Abner,+ sin Nerov, zapovjednik Šaulove vojske, uzeo je Iš-Bošeta,+ sina Šaulova, odveo ga preko u Mahanajim+  i postavio za kralja nad Gileadom,+ nad Ašurovcima, nad Jizreelom,+ nad Efrajimom,+ nad Benjaminom+ i nad svim Izraelom. 10  Iš-Bošet, sin Šaulov, imao je četrdeset godina kad je postao kralj nad Izraelom i kraljevao je dvije godine. Samo je dom Judin+ pristao uz Davida. 11  David je kraljevao u Hebronu nad domom Judinim sedam godina i šest mjeseci.+ 12  Poslije nekog vremena izišao je Abner, sin Nerov, sa slugama Iš-Bošeta, sina Šaulova, iz Mahanajima+ u Gibeon.+ 13  A Joab,+ sin Serujin,+ izišao je sa slugama Davidovim i sreo se s ovima kod jezerca gibeonskog. Jedni su stali s jedne strane jezerca, a drugi s druge strane. 14  Tada je Abner rekao Joabu: “Neka ustanu ljudi i neka se bore pred nama!” A Joab je odvratio: “Neka ustanu!” 15  I tako su ustali i prešli u jednakom broju, dvanaest od Benjamina za Iš-Bošeta,+ sina Šaulova, i dvanaest od slugu Davidovih. 16  I svaki je uhvatio protivnika svojega za glavu i zabio mu mač u bok, tako da su popadali zajedno. Zato je to mjesto dobilo ime Helkat-Hasurim,* a nalazi se kod Gibeona.+ 17  I toga se dana zametnuo žestok boj i sluge Davidovi porazili su Abnera+ i Izraelce. 18  A ondje su bila i tri sina Serujina:+ Joab,+ Abišaj+ i Asahel.+ A Asahel je bio brzonog kao gazela+ u polju. 19  I Asahel je krenuo u potjeru za Abnerom. Slijedio ga je u stopu, ne skrećući ni desno ni lijevo. 20  I Abner se osvrnuo i upitao: “Jesi li to ti Asahele?” A on je odgovorio: “Ja sam.” 21  Tada mu je Abner rekao: “Skreni desno ili lijevo i uhvati jednoga od mladića pa uzmi sve što skineš s njega!”+ Ali Asahel ga nije htio prestati progoniti. 22  Abner je opet rekao Asahelu: “Prestani me progoniti! Zašto da te sastavim sa zemljom?+ Kako bih onda pogledao u oči bratu tvojemu Joabu?” 23  Ali on nije htio odstupiti od njega. Zato ga je Abner udario u trbuh+ stražnjim krajem koplja, tako da mu je koplje izišlo kroz leđa. I on je pao ondje i umro na mjestu. Svi koji su došli na mjesto gdje je Asahel pao i umro, zaustavljali su se ondje.+ 24  Ali Joab i Abišaj krenuli su u potjeru za Abnerom. Kad je sunce zalazilo, došli su do brda Ame, što je nasuprot Gijahu, na putu prema pustinji gibeonskoj.+ 25  A sinovi Benjaminovi skupili su se iza Abnera te se svrstali u jednu četu i stali navrh jednog brda. 26  I Abner je viknuo Joabu: “Hoće li mač proždirati+ dovijeka? Ne znaš li da će na kraju gorčina ostati?+ Kad ćeš napokon reći svojim ljudima da prestanu progoniti braću svoju?”+ 27  A Joab je odvratio: “Tako živ bio pravi Bog,+ da nisi progovorio,+ tek bi ujutro ljudi prestali progoniti braću svoju!” 28  Tada je Joab zapuhao u rog+ i sva je vojska stala. Prestali su progoniti Izraela i više nisu započinjali boj. 29  Abner i njegovi ljudi išli su kroz Arabu+ cijelu onu noć, prešli Jordan,+ prošli cijelom dolinom i na koncu stigli u Mahanajim.+ 30  Kad je prestao progoniti Abnera, Joab je skupio svu vojsku. Od slugu Davidovih nedostajalo je devetnaest ljudi i Asahel. 31  A sluge Davidovi pobili su tri stotine i šezdeset ljudi od Benjamina i od ostalih ljudi Abnerovih.+ 32  I ponijeli su Asahela+ i pokopali ga u grobu oca njegova+ u Betlehemu.+ Potom su Joab i njegovi ljudi išli svu noć i kad se razdanilo, stigli su u Hebron.+

Bilješke

Ili: “vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
“Helkat-Hasurim” znači “polje kremenih noževa”. Ili prema drugačijem čitanju “polje bokova”.