2. Samuelova 17:1-29

17  Ahitofel je zatim rekao Abšalomu: “Molim te, dopusti mi da odaberem dvanaest tisuća ljudi, pa da još noćas krenem u potjeru za Davidom!+  Napast ću ga dok je umoran i iznemoglih ruku+ i uplašit ću ga. Kad se razbježi sav narod što je s njim, ubit ću kralja,+  a sav ću narod dovesti natrag k tebi. Povratak svih ljudi ovisi o čovjeku kojega tražiš. Tada će sav narod biti miran.”  To se svidjelo Abšalomu+ i svim starješinama Izraelovim.  Ali Abšalom je rekao: “Pozovite i Hušaja+ Arkijca da čujemo što će nam on reći!”  Kad je Hušaj došao pred Abšaloma, Abšalom mu je rekao: “Ahitofel je savjetovao tako i tako. Hoćemo li učiniti kako je rekao? Ako ne, što ti kažeš?”  Tada je Hušaj rekao Abšalomu: “Savjet što ga je dao Ahitofel ovaj put nije dobar.”+  Hušaj je zatim nastavio: “Ti znaš da su tvoj otac i njegovi ljudi junaci+ i da su ljuti+ kao medvjedica koja je izgubila mladunčad svoju u polju.+ Tvoj je otac ratnik+ i neće noćiti s narodom.  Gle, on se sada krije+ u kakvoj jami ili na kakvom drugom mjestu. Ako on prvi napadne naše ljude, tko god to čuje reći će: ‘Poražen je narod koji je pristao uz Abšaloma!’ 10  Tada će i najhrabriji, u kojega je srce kao u lava,+ izgubiti srčanost.+ Jer sav Izrael zna da je tvoj otac junak+ i da su hrabri oni što su s njim.+ 11  Zato ja savjetujem ovako: neka se sav Izrael, od Dana do Beer-Šebe,+ skupi oko tebe, mnogobrojan kao pijesak na obali morskoj,+ a i ti sam kreni u boj!+ 12  Napast ćemo ga ondje gdje se nalazi+ i oborit ćemo se na njega, kao što rosa+ pada na zemlju. I nećemo ostaviti na životu ni njega ni ikoga od ljudi što su s njim. 13  A ako se povuče u koji grad, sav će Izrael donijeti užad pod taj grad, pa ćemo ga odvući u riječnu dolinu, tako da ni kamenčić neće ostati od njega.”+ 14  Tada su Abšalom i svi Izraelci rekli: “Savjet Hušaja Arkijca bolji je+ od savjeta Ahitofelova!” Jer Jehova je bio odredio+ da se osujeti+ dobar savjet Ahitofelov.+ Jehova je to učinio kako bi navukao nevolju+ na Abšaloma. 15  Potom je Hušaj rekao svećenicima Sadoku+ i Ebjataru: “Ahitofel je tako i tako savjetovao Abšaloma i starješine Izraelove, a ja sam savjetovao tako i tako. 16  Zato sada brzo poručite Davidu:+ ‘Noćas nemoj noćiti u ravnicama pustinjskim, nego odmah prijeđi na drugu stranu,+ da ne poginu kralj i sav narod što je s njim!’” 17  A Jonatan+ i Ahimaas+ nalazili su se kod En-Rogela.+ Jedna je sluškinja došla k njima i donijela im vijesti, a oni su zatim otišli da to jave kralju Davidu. Oni naime nisu smjeli ući u grad da ih ne bi tko vidio. 18  Ali opazio ih je neki mladić i javio to Abšalomu. A njih su dvojica brzo otišla i došla u kuću nekoga čovjeka u Bahurimu,+ koji je u dvorištu imao bunar. I oni su se spustili u taj bunar. 19  Potom je došla žena onoga čovjeka, uzela pokrivač i raširila ga preko otvora bunara te po njemu rasula stučeno zrnje,+ tako da se ništa nije moglo primijetiti. 20  Sluge Abšalomovi došli su k toj ženi u kuću i upitali je: “Gdje su Ahimaas i Jonatan?” A žena im je odgovorila: “Odavde su otišli prema vodi.”+ I oni su ih nastavili tražiti, ali ih nisu našli+ pa su se vratili u Jeruzalem. 21  Kad su sluge otišli, oni su izašli iz bunara i otišli obavijestiti kralja Davida. I rekli su Davidu: “Ustanite i brzo prijeđite preko vode, jer je tako i tako savjetovao+ Ahitofel protiv vas!” 22  I David je odmah krenuo na put zajedno sa svim narodom što je bio s njim i prešao Jordan.+ Kad je svanulo, više nije bilo nijednoga koji nije prešao Jordan. 23  Kad je Ahitofel vidio da nisu postupili prema njegovu savjetu,+ osedlao je magarca, krenuo na put i otišao kući svojoj u svoj grad.+ Nakon što je izdao potrebne zapovijedi domu svojemu,+ objesio se+ i tako umro.+ I pokopali+ su ga u grobu praotaca njegovih. 24  David je došao u Mahanajim.+ Abšalom je pak prešao Jordan sa svim Izraelcima što su bili s njim. 25  Abšalom je postavio Amasu+ nad vojskom umjesto Joaba.+ Amasa je bio sin nekog Izraelca po imenu Itra,+ koji je legao s Abigajilom,+ kćeri Nahaševom, sestrom Joabove majke Seruje. 26  Izrael i Abšalom utaborili su se u zemlji gileadskoj.+ 27  Kad je David došao u Mahanajim, tada su Šobi, sin Nahašev iz Rabe+ sinova Amonovih,+ zatim Makir,+ sin Amielov+ iz Lo-Debara, te Barzilaj+ Gileadovac iz Rogelima+ 28  donijeli postelja, zdjela, posuđa lončarskog, pšenice, ječma, brašna,+ prženoga zrnja,+ boba,+ leće,+ prepečenoga zrnja, 29  meda,+ maslaca,+ ovaca i sira kravljega. Sve su to donijeli Davidu i narodu što je bio s njim da jedu,+ jer su mislili: “Narod je u pustinji ogladnio, umorio se i ožednio.”+

Bilješke