2. Samuelova 16:1-23

16  Upravo kad je David prešao vrh,+ došao mu je u susret Siba,+ sluga Mefibošetov,+ s dva osedlana magarca+ natovarena s dvije stotine kruhova,+ stotinu gruda grožđica,+ stotinu gruda ljetnoga voća*+ i velikim ćupom vina.+  I kralj je upitao Sibu: “Što ćeš s tim?”+ A Siba je odgovorio: “Magarci će biti kraljevoj obitelji za jahanje, kruh i ljetno voće ljudima+ za jelo, a vino za piće onima koji se umore+ u pustinji.”+  Tada je kralj upitao: “Gdje je sin gospodara tvojega?”+ A Siba je odgovorio kralju: “Eno ga, ostao je u Jeruzalemu, jer je pomislio: ‘Danas će mi dom Izraelov vratiti kraljevstvo oca mojega.’”+  Nato je kralj rekao Sibi: “Evo, tvoje je sve što pripada Mefibošetu!”+ A Siba je odvratio: “Klanjam ti se!+ Daj mi da ostanem u milosti tvojoj, gospodaru moj, kralju!”  Kad je kralj David došao do Bahurima,+ odande je izišao neki čovjek od roda Šaulova po imenu Šimi,+ sin Gerin, i dok se približavao, neprestano ga je proklinjao.+  I počeo je bacati kamenje na Davida i na sve sluge kralja Davida. A sav narod i svi junaci bili su kralju zdesna i slijeva.  I Šimi ga je proklinjao: “Odlazi! Odlazi, krvniče,+ nitkove!+  Jehova je okrenuo na tebe svu krivnju za krv doma Šaulova, umjesto kojega si počeo kraljevati. I predao je Jehova kraljevstvo u ruke sina tvojega Abšaloma. Evo, sada te snašla nevolja jer si kriv za krv!”+  Tada je Abišaj, sin Serujin,+ rekao kralju: “Zar da ovaj mrtav pas+ proklinje gospodara mojega, kralja?+ Molim te, dopusti da odem preko i skinem mu glavu!”+ 10  Ali kralj je odgovorio: “Što vi imate s tim,+ sinovi Serujini?+ Neka proklinje,+ jer mu je Jehova rekao da me proklinje!+ Tko onda smije pitati: ‘Zašto činiš tako?’”+ 11  David je zatim rekao Abišaju i svim slugama svojim: “Evo, moj sin, koji je od mene izašao, traži dušu moju,+ pa kako onda ne bi ovaj Benjaminovac!+ Pustite ga neka me proklinje, jer mu je Jehova tako rekao! 12  Možda će Jehova vidjeti+ očima svojim, pa će mi Jehova uzvratiti dobro za riječi kojima me ovaj danas proklinje.”+ 13  I David je sa svojim ljudima išao dalje putem, a Šimi je išao obronkom brda usporedo s njim i proklinjao ga.+ I dok je tako išao usporedo s njim, bacao je kamenje i mnogo prašine.+ 14  Naposljetku su kralj i sav narod što je bio s njim stigli umorni na svoje odredište i ondje su se odmorili.+ 15  A Abšalom i sav narod izraelski ušli su u Jeruzalem.+ I Ahitofel+ je bio s njim. 16  Kad je Hušaj+ Arkijac,+ prijatelj Davidov,+ došao pred Abšaloma, Hušaj je rekao Abšalomu: “Živio kralj!+ Živio kralj!” 17  Nato je Abšalom rekao Hušaju: “Je li to odanost* koju iskazuješ prijatelju svojemu? Zašto nisi otišao s prijateljem svojim?”+ 18  A Hušaj je odgovorio Abšalomu: “Nisam otišao zato što želim služiti onome kojega je izabrao Jehova i ovaj narod i svi Izraelci, i s njim ću ostati. 19  Osim toga, kome ću služiti? Zar ne sinu njegovu? Kao što sam služio ocu tvojemu, tako ću služiti i tebi.”+ 20  Potom je Abšalom rekao Ahitofelu: “Savjetuj+ nas što da radimo!” 21  Tada je Ahitofel rekao Abšalomu: “Lezi s inočama* oca svojega+ koje je ostavio da čuvaju dvor!+ I sav će Izrael čuti da si postao mrzak+ ocu svojemu,+ pa će se ohrabriti+ svi oni što su s tobom.” 22  I razapeli su za Abšaloma šator na krovu+ i Abšalom je legao s inočama oca svojega+ pred očima svega Izraela.+ 23  Savjet što ga je davao Ahitofel u ono vrijeme bio je kao da bi tko tražio savjet od pravoga Boga. Takav je bio svaki savjet+ Ahitofelov+ i Davidu i Abšalomu.

Bilješke

Vjerojatno smokava, a možda i datulja.
Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.