2. Samuelova 11:1-27

11  Početkom sljedeće godine,*+ u doba kad kraljevi izlaze u rat,+ David je poslao Joaba i s njim sluge svoje i sav Izrael da pobiju sinove Amonove+ i opsjedaju Rabu.+ A David je ostao u Jeruzalemu.  Jedne večeri David je ustao s postelje svoje i dok se šetao na krovu+ kraljevskoga dvora, s krova je ugledao+ ženu kako se kupa. A žena je bila vrlo lijepa.+  I David je poslao sluge da se raspitaju za ženu+ i rekli su mu: “Nije li to Bat-Šeba,+ kći Eliamova,*+ žena Urije+ Hetita?”+  I David je poslao glasnike da mu je dovedu.+ Tako je ona došla k njemu+ i on je legao s njom,+ a ona se upravo čistila od nečistoće svoje.+ Poslije toga ona se vratila kući svojoj.  I žena je zatrudnjela, pa je poručila Davidu: “Trudna sam!”  Tada je David poslao poruku Joabu: “Pošalji mi Uriju Hetita!” I Joab je poslao Uriju k Davidu.  Kad je Urija došao k njemu, David ga je stao ispitivati kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat.  Na koncu je David rekao Uriji: “Idi kući svojoj i operi noge svoje!”+ I Urija je otišao iz dvora kraljeva, a za njim su iznijeli dar koji mu je dao kralj.  Ali Urija je ostao spavati na ulazu u dvor kraljev sa svim drugim slugama gospodara svojega i nije otišao kući svojoj. 10  I javili su Davidu: “Urija nije otišao kući svojoj.” Tada je David upitao Uriju: “Zar nisi došao s puta? Zašto onda nisi otišao kući svojoj?” 11  A Urija je rekao Davidu: “Kovčeg,+ Izrael i Juda borave pod šatorima, moj gospodar Joab i sluge gospodara mojega+ borave u taboru u polju, pa zar da onda ja odem kući svojoj da jedem i pijem i zatim legnem sa ženom svojom?+ Tako živ bio ti i tako živa bila duša tvoja,+ neću to učiniti!” 12  Tada je David rekao Uriji: “Ostani još danas ovdje, pa ću te sutra poslati natrag!” I tako je Urija ostao u Jeruzalemu još onaj dan i sutradan. 13  I David ga je pozvao da jede i pije s njim te ga je napio.+ Ali Urija je uvečer izašao i legao na postelju svoju sa slugama gospodara svojega, a svojoj kući nije otišao. 14  Ujutro je David napisao pismo+ Joabu i poslao ga po Uriji. 15  A u pismu je napisao ovako:+ “Postavite Uriju naprijed, gdje je boj najžešći,+ pa se odmaknite od njega da bude pogođen i da pogine!”+ 16  I dok je Joab opsjedao grad, postavio je Uriju tamo gdje je znao da su najhrabriji ljudi.+ 17  Kad su izašli ljudi iz grada da se bore protiv Joaba, poginulo je nekoliko ljudi, slugu Davidovih, a poginuo je i Urija Hetit.+ 18  Potom je Joab poslao glasnika da obavijesti Davida o svemu što se dogodilo u boju. 19  I on je zapovjedio glasniku: “Kad izvijestiš kralja o svemu što se dogodilo u boju, 20  možda će se kralj razgnjeviti i reći ti: ‘Zašto ste se toliko primaknuli gradu da se borite? Zar niste znali da će vas gađati strijelama s vrha zida? 21  Tko je ubio Abimeleka,+ sina Jerubešetova?*+ Nije li jedna žena bacila mlinski kamen na njega+ s vrha zida te je poginuo u Tebesu?+ Zašto ste se toliko primaknuli zidu?’ A ti mu onda reci: ‘Poginuo je i sluga tvoj Urija Hetit.’”+ 22  Tako je glasnik otišao, došao k Davidu i rekao mu sve što mu je Joab zapovjedio. 23  I glasnik je rekao Davidu: “Ti su ljudi bili jači od nas i izašli su protiv nas na polje, ali mi smo ih potisnuli sve do gradskih vrata. 24  Tada su strijelci gađali tvoje sluge s vrha zida,+ tako da je nekoliko slugu kraljevih poginulo, a poginuo je i sluga tvoj Urija Hetit.”+ 25  Nato je David rekao glasniku: “Ovako kaži Joabu: ‘Nemoj to uzimati toliko k srcu, jer mač može proždrijeti+ svakoga! Još jače navali na grad i razori ga!’+ Tako ćeš ga ohrabriti.” 26  A kad je žena Urijina čula da je poginuo muž njezin Urija, oplakivala+ je gospodara svojega.+ 27  Kad je prošlo vrijeme oplakivanja,+ David je poslao po nju i doveo je u svoj dvor i ona mu je postala žena.+ Poslije nekog vremena rodila mu je sina. Ali ono što je David učinio bilo je zlo+ u očima+ Jehovinim.

Bilješke

Ili: “Sljedećeg proljeća”.
U 1Lje 3:5 “Amiel”.