2. Mojsijeva 5:1-23

5  Poslije toga su Mojsije i Aron otišli i rekli faraonu:+ “Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Pusti narod moj da ode i da u pustinji održe svečanost meni u čast!’”+  Ali faraon je rekao: “Tko je Jehova+ da poslušam glas njegov i pustim Izraela?+ Ja ne poznam+ tog Jehovu i neću pustiti Izraela.”+  Ali oni su odgovorili: “Bog Hebreja javio nam se.+ Zato, molimo te, pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtve Jehovi, Bogu svojemu,+ da ne pošalje na nas pošast ili mač!”+  Nato im je kralj egipatski rekao: “Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od posla?+ Idite na svoj posao!”+  Faraon je zatim nastavio: “Eto, sada kad je ovaj narod mnogobrojan u zemlji,*+ vi biste ga odvratili od poslova njegovih!”+  Faraon je još istog dana zapovjedio nadzornicima naroda i upraviteljima njegovim:+  “Nemojte više davati narodu slame kao do sada da pravi opeke!+ Neka sami idu skupljati slamu!  A zahtijevajte od njih i dalje istu količinu opeka koju su pravili i do sada! Ne smanjujte je, jer su lijenčine!+ Zato i viču: ‘Hoćemo ići i prinijeti žrtve Bogu svojemu!’+  Nametnite teške poslove tim ljudima, neka rade da ne obraćaju pažnju lažljivim riječima!”+ 10  Tako su nadzornici naroda+ i upravitelji njegovi otišli i rekli narodu: “Ovako kaže faraon: ‘Više vam neću davati slame. 11  Idite i sami pribavite slamu gdje god je možete naći, no posao vam se neće nimalo smanjiti!’”+ 12  Stoga se narod razišao po svoj zemlji egipatskoj da skuplja strnjiku umjesto slame. 13  A nadzornici su ih tjerali,+ govoreći: “Svakoga dana morate završiti svaki svoj posao kao i onda kad ste dobivali slamu.”+ 14  A upravitelje+ sinova Izraelovih, koje su nadzornici faraonovi postavili nad njima, tukli su+ i prigovarali im: “Zašto niste ni jučer ni danas dovršili posao koji vam je bio određen i napravili opeka+ koliko i prije?”+ 15  Tada su upravitelji+ sinova Izraelovih otišli da se požale faraonu i rekli su mu: “Zašto tako postupaš sa slugama svojim? 16  Sluge tvoje više ne dobivaju slamu, a ipak se od nas traži: ‘Pravite opeke!’ Čak i tuku sluge tvoje, a kriv je tvoj narod.”+ 17  Ali on je rekao: “Lijenčine ste vi! Lijenčine!+ Zato i kažete: ‘Hoćemo ići i prinijeti žrtve Jehovi.’+ 18  A sada idite na posao! Slama vam se neće davati, ali morate napraviti onoliko opeka koliko vam je određeno.”+ 19  Tada su upravitelji sinova Izraelovih vidjeli da ih je snašlo zlo jer im je bilo rečeno:+ “Ne smijete smanjiti dnevnu količinu opeka!”+ 20  Pošto su izašli od faraona, sreli su Mojsija i Arona,+ koji su ih čekali. 21  Odmah su im rekli: “Jehova neka vas vidi i neka sudi,+ jer smo zbog vas postali mrski+ faraonu i slugama njegovim! Dali ste im mač u ruku da nas pobiju.”+ 22  Tada se Mojsije obratio Jehovi:+ “Jehova, zašto nanosiš zlo ovome narodu?+ Zašto si me poslao?+ 23  Jer otkako sam stupio pred faraona da govorim u ime tvoje,+ on čini zlo ovome narodu,+ a ti nikako da izbaviš svoj narod.”+

Bilješke

Doslovno: “narod zemlje (hebrejski: am haarec) mnogobrojan je”.