2. Mojsijeva 38:1-31

38  Od drva akacije načinio je žrtvenik za žrtve paljenice. Bio je pet lakata dug i pet lakata širok, četverokutan, i tri lakta visok.+  Na njegova četiri ugla načinio mu je rogove.+ Rogovi su izlazili iz njega. Zatim ga je obložio bakrom.+  Načinio je i sav pribor za žrtvenik: lonce, lopate, zdjele, vilice i pepeonike. Sav je njegov pribor načinio od bakra.+  Za žrtvenik je zatim načinio rešetku, mrežu od bakra, ispod rubnog pojasa, tako da bude na sredini žrtvenika.+  Salio je četiri koluta na četiri ugla blizu bakrene rešetke, da se kroz njih provuku motke.  Motke je načinio od drva akacije i obložio ih bakrom.+  Provukao je motke kroz kolutove s obje strane žrtvenika, da se može nositi.+ Načinio ga je šuplja, od dasaka.+  Zatim je od ogledala* sluškinja koje su prema svome redu služile* na ulazu u šator sastanka+ načinio umivaonik od bakra+ s postoljem od bakra.  Načinio je i dvorište.+ Na strani što gleda prema Negebu, na južnoj strani, dvorišni su zastori bili od fino ispredenog lana, sto lakata u dužinu.+ 10  Njihovih dvadeset stupova i dvadeset postolja bili su od bakra. Kopče na stupovima i spone njihove bile su od srebra.+ 11  I na sjevernoj strani zastori su bili od sto lakata. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset postolja bili su od bakra. Kopče na stupovima i spone njihove bile su od srebra.+ 12  Zastori sa zapadne strane bili su pedeset lakata dugi, s deset stupova i deset postolja.+ Kopče na stupovima i spone njihove bile su od srebra. 13  Istočna strana, prema izlasku sunca, bila je duga pedeset lakata.+ 14  Zastori s jedne strane ulaza bili su petnaest lakata dugi, s tri stupa i tri postolja.+ 15  A tako i s druge strane ulaza u dvorište — dakle, na obje strane — zastori su bili petnaest lakata dugi, s tri stupa i tri postolja.+ 16  Svi zastori unaokolo dvorišta bili su od fino ispredenog lana. 17  Postolja za stupove bila su od bakra. Kopče na stupovima i spone njihove bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su obloženi srebrom i svi dvorišni stupovi imali su srebrne spojnice.+ 18  Zastor na ulazu u dvorište bio je satkan od plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog* grimiza i fino ispredenog lana.+ Dvadeset je lakata bio dug, a pet lakata visok, po cijeloj širini, kao i drugi dvorišni zastori.+ 19  Njegova četiri stupa s četiri postolja bila su od bakra. Klinovi su im bili od srebra, glave stupova bile su obložene srebrom, a spone su im isto tako bile od srebra. 20  Svi klinovi za šator i za dvorište unaokolo bili su od bakra.+ 21  Ovo je popis stvari za šator, šator Svjedočanstva,+ koji su po Mojsijevoj zapovijedi sastavili leviti u svojoj službi+ pod vodstvom Itamara,+ sina svećenika Arona. 22  Besalel,+ sin Urija, sina Hurova, iz plemena Judina, načinio je sve što je Jehova zapovjedio Mojsiju. 23  S njim je bio Oholiab,+ sin Ahisamakov, iz plemena Danova, vješt u zanatskim poslovima, vezenju i tkanju plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i finog lana. 24  Količina zlata utrošenog za ovaj posao, za sve radove oko svetoga mjesta, bila je jednaka količini zlata koje je bilo prineseno kao žrtva zanjihana,+ a iznosila je dvadeset devet talenata i sedam stotina i trideset šekela prema svetom šekelu.*+ 25  A srebra dobivenog prilikom popisivanja zajednice bilo je sto talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela prema svetom šekelu. 26  Pola šekela* po osobi, to jest pola šekela prema svetom šekelu, za svakoga koji je bio popisan, od dvadeset godina naviše,+ njih šesto tri tisuće pet stotina i pedeset.+ 27  Sto talenata srebra otišlo je za salijevanje postolja za sveto mjesto i postolja za zavjesu. Za sto postolja utrošeno je sto talenata, po talenat za postolje.+ 28  Od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načinio je kopče za stupove, obložio vrhove stupova i sastavio ih. 29  Bakra koji je prinesen kao žrtva zanjihana bilo je sedamdeset talenata i dvije tisuće četiri stotine šekela. 30  Od njega je načinio postolja za ulaz u šator sastanka, bakreni žrtvenik i njegovu bakrenu rešetku i sav pribor za žrtvenik, 31  zatim postolja za dvorište unaokolo, postolja na ulazu u dvorište, sve klinove za šator i sve klinove za dvorište unaokolo.+

Bilješke

Radilo se o ogledalima od ulaštenog metala.
Ili: “koje su na organizirani način služile”.
Vidi bilješku za 2Mo 25:4.
Vidi dodatak 13.
“Pola šekela” — doslovno: ‘beka [srebra]’. Vidi dodatak 13.