2. Mojsijeva 37:1-29

37  Besalel+ je načinio kovčeg+ od drva akacije, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok, a lakat i pol visok.+  Obložio ga je čistim zlatom, iznutra i izvana, a oko ruba načinio mu je vijenac od zlata.+  Potom je za njega salio četiri koluta od zlata i pričvrstio ih iznad četiri noge njegove, dva koluta s jedne strane, a dva koluta s druge strane.+  Načinio je i motke od drva akacije i obložio ih zlatom.+  Zatim je provukao motke kroz kolutove s obje strane kovčega da se kovčeg može nositi.+  Načinio je i poklopac+ od čistoga zlata, dva i pol lakta dug, a lakat i pol širok.+  Zatim je načinio dva keruba od zlata. Izradio ih je od kovanog zlata na oba kraja poklopca.+  Jedan je kerub bio na jednom kraju, a drugi je kerub bio na drugom kraju. Načinio je kerube na oba kraja poklopca.+  Kerubi su imali krila raširena uvis, zaklanjajući poklopac svojim krilima,+ licima okrenuti jedan prema drugome. Lica keruba gledala su prema poklopcu.+ 10  Načinio je stol od drva akacije,+ dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.+ 11  Obložio ga je čistim zlatom, a oko ruba načinio mu je vijenac od zlata.+ 12  Zatim mu je naokolo načinio okvir, dlan širok, i oko okvira načinio mu je vijenac od zlata.+ 13  Salio mu je četiri koluta od zlata, pa je te kolutove pričvrstio na četiri ugla gdje su četiri noge njegove.+ 14  Kolutovi su bili uz sam okvir, kao držači za motke, da se stol može nositi.+ 15  Motke je načinio od drva akacije i obložio ih zlatom da se stol može nositi.+ 16  Potom je načinio pribor što se drži na stolu — zdjele, čaše, posude i vrčeve za izlijevanje žrtava ljevanica — sve od čistoga zlata.+ 17  Zatim je načinio svijećnjak+ od čistoga zlata. Svijećnjak je bio skovan. Njegov stup, zatim kraci, čaške, pupoljci i cvjetovi izlazili su iz njega.+ 18  Šest krakova granalo se iz njegova stupa, tri kraka svijećnjaka s jedne strane, a tri kraka s druge strane.+ 19  Tri čaške u obliku bademova cvijeta, s pupoljcima i cvjetovima naizmjence, bile su na svakom kraku s jedne strane, a tri čaške u obliku bademova cvijeta, s pupoljcima i cvjetovima naizmjence, na svakom kraku s druge strane. Tako je bilo na svih šest krakova što su se granali iz svijećnjaka.+ 20  Na stupu svijećnjaka bile su četiri čaške u obliku bademova cvijeta, s pupoljcima i cvjetovima naizmjence.+ 21  Jedan je pupoljak bio ispod dva kraka što su izlazila iz njega, jedan je pupoljak bio ispod druga dva kraka što su izlazila iz njega i jedan je pupoljak bio ispod dva posljednja kraka što su izlazila iz njega, jer se šest krakova granalo iz svijećnjaka.+ 22  Njihovi pupoljci i krakovi izlazili su iz njega. Sve je bilo skovano u jednom komadu, od čistoga zlata.+ 23  Načinio je za njega sedam svjetiljki, zatim kliješta za gašenje stijenja i pepeonike od čistoga zlata.+ 24  Od talenta čistoga zlata načinio je svijećnjak i sav njegov pribor. 25  Načinio je kadioni žrtvenik+ od drva akacije,+ lakat* dug i lakat širok, četverokutan, i dva lakta visok. Rogovi su izlazili iz njega.+ 26  Obložio ga je čistim zlatom: njegovu gornju plohu, njegove strane unaokolo i njegove rogove. Oko ruba načinio mu je vijenac od zlata.+ 27  Načinio mu je po dva koluta od zlata ispod vijenca na dvije strane, na dvije suprotne strane, da se kroz njih provuku motke za nošenje.+ 28  Potom je načinio motke od drva akacije i obložio ih zlatom.+ 29  I vješto je pripravio sveto ulje za pomazanje+ i čisti mirisni kad.+

Bilješke

Lakat je 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.