Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

2. Mojsijeva 32:1-35

32  A kad je narod vidio da Mojsije dugo ne silazi s gore,+ skupio se oko Arona i rekao mu: “Ustani i načini nam boga koji će ići pred nama,+ jer ne znamo što se dogodilo s tim Mojsijem, s čovjekom koji nas je izveo iz zemlje egipatske!”+  A Aron im je odgovorio: “Poskidajte zlatne naušnice+ što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših, pa ih meni donesite!”  I sav je narod stao skidati zlatne naušnice što ih je imao u ušima i donositi ih Aronu.  Uzevši zlato iz ruku njihovih, oblikovao ga je+ alatkom rezbarskom i načinio lijevano tele.+ A oni su povikali: “Ovo je Bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!”+  Kad je to Aron vidio, sagradio je žrtvenik pred njim. Potom je povikao: “Sutra je svečanost u čast Jehovi!”  Tako su sutradan rano ustali i prinosili žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Onda je narod sjeo da jede i pije. Potom su ustali da se zabavljaju.+  A Jehova je rekao Mojsiju: “Pođi dolje, jer se tvoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske pokvario!+  Brzo su skrenuli s puta koji sam im odredio.+ Načinili su sebi lijevano tele, pa mu se klanjaju i prinose mu žrtve, govoreći: ‘Ovo je Bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske.’”+  Jehova je dalje rekao Mojsiju: “Pogledao sam na taj narod i vidim da je to narod nepokoran.*+ 10  Pusti me sada da se gnjev moj raspali na njih i da ih istrijebim,+ a od tebe ću učiniti velik narod!”+ 11  A Mojsije je nastojao umilostiviti* lice Jehove, Boga svojega,+ govoreći: “Jehova, zašto da se gnjev tvoj+ raspali na narod tvoj koji si izveo iz zemlje egipatske silom velikom i rukom jakom? 12  Zašto da Egipćani+ kažu: ‘U zloj ih je namjeri izveo da ih pobije u brdima i istrijebi ih s lica zemlje’?+ Odvrati se od usplamtjeloga gnjeva svojega+ i neka ti bude žao+ zbog zla koje si htio nanijeti narodu svojemu! 13  Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo+ i rekao im: ‘Umnožit ću potomstvo vaše da ga bude kao zvijezda na nebu,+ i svu ovu zemlju za koju sam govorio dat ću potomstvu vašemu+ u trajan posjed’!”+ 14  I Jehova je požalio što je rekao da će nanijeti zlo narodu svojemu.+ 15  Potom se Mojsije okrenuo i sišao s gore+ s dvije ploče Svjedočanstva+ u rukama svojim, s pločama ispisanima s obje strane. I s jedne i s druge strane bile su ispisane. 16  Ploče su bile djelo Božje i pismo je bilo pismo Božje urezano na ploče.+ 17  A Jošua je čuo buku što se širila od naroda koji je vikao, pa je rekao Mojsiju: “Bojna je vika+ u taboru.” 18  Ali Mojsije mu je odgovorio: “Nije to pjesma o junaštvu,+niti tužaljka zbog poraza.Drugačiju ja pjesmu čujem.” 19  Kad se približio taboru i vidio tele+ i ples, Mojsije se silno razgnjevio, te je iz ruku bacio ploče i razbio ih u podnožju gore.+ 20  Zatim je uzeo tele koje su načinili, spalio ga vatrom i satro u prah.+ Onda je prah razbacao po vodi+ i natjerao sinove Izraelove da je piju.+ 21  Potom je Mojsije rekao Aronu: “Što ti je ovaj narod učinio da si na njega svalio tako velik grijeh?” 22  A Aron je odgovorio: “Neka se ne gnjevi gospodar moj! I sam dobro znaš kakav je ovaj narod, da je sklon zlu.+ 23  Rekli su mi: ‘Načini nam boga koji će ići pred nama,+ jer ne znamo što se dogodilo s tim Mojsijem, s čovjekom koji nas je izveo iz zemlje egipatske!’ 24  A ja sam im rekao: ‘Tko ima zlata neka ga skine i donese mi.’ I ja sam ga bacio u vatru te je izašlo ovo tele.” 25  I Mojsije je vidio da se narod razuzdao, jer ih je Aron pustio da se razuzdaju,+ na sramotu pred protivnicima svojim.+ 26  Tada je Mojsije stao na vrata tabora i rekao: “Tko je na Jehovinoj strani, k meni!”+ I svi sinovi Levijevi stali su se skupljati oko njega. 27  A on im je rekao: “Ovako govori Jehova, Bog Izraelov: ‘Neka svatko pripaše mač uz bok i prođe cijelim taborom od vrata do vrata, pa neka ubije svaki brata svojega, svaki bližnjega svojega i svaki druga svojega!’”+ 28  I sinovi Levijevi+ učinili su kako im je Mojsije rekao, tako da je toga dana palo naroda oko tri tisuće ljudi. 29  Tada je Mojsije rekao: “Osnažite danas ruke svoje* da služite Jehovi,+ jer se svaki od vas bori protiv sina svojega i protiv brata svojega,+ da bi vam on danas dao blagoslov!”+ 30  Sutradan je Mojsije rekao narodu: “Vi ste počinili velik grijeh.+ Sada ću se popeti k Jehovi. Možda pribavim oproštenje za vaš grijeh.”+ 31  I tako se Mojsije vratio Jehovi i rekao: “Ah, ovaj je narod počinio velik grijeh načinivši sebi boga od zlata!+ 32  Kad bi im oprostio njihov grijeh...+ Ako nećeš, molim te, izbriši me+ iz knjige+ svoje koju si napisao!” 33  Ali Jehova je odgovorio Mojsiju: “Onoga koji mi je zgriješio izbrisat ću iz knjige svoje.+ 34  A sad idi i povedi narod kuda sam ti rekao! Evo, moj će anđeo ići pred tobom.+ Ali u dan kad budem kažnjavao, zbog njihova ću ih grijeha kazniti.”+ 35  I Jehova je udario narod pomorom jer su načinili tele, koje je Aron izradio.+

Bilješke

Ili: “tvrdovrat”.
Doslovno: “smekšati”.
Doslovno: “Napunite si (...) ruke”.