2. Mojsijeva 31:1-18

31  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Evo, pozvao sam po imenu Besalela,+ sina Urija, sina Hurova, iz plemena Judina.+  Ispunit ću ga duhom Božjim da dobije mudrost, razboritost* i znanje za svakovrsne zanatske poslove:+  da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom,+  da obrađuje kamenje i umeće ga,+ da obrađuje drvo i izrađuje svakovrsne predmete.+  Evo, dao sam mu za pomagača Oholiaba, sina Ahisamakova, iz plemena Danova.+ I sve druge koji su vješti obdario sam vještinom* da mogu načiniti sve što sam ti zapovjedio:+  šator sastanka,+ kovčeg+ za svjedočanstvo i poklopac na njemu,+ sav pribor što pripada šatoru,  stol i njegov pribor,+ svijećnjak od čistoga zlata i sav njegov pribor,+ kadioni žrtvenik,+  žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor,+ umivaonik i njegovo postolje,+ 10  fino istkanu odjeću i svetu odjeću za svećenika Arona, odjeću za sinove njegove da služe kao svećenici+ 11  te ulje za pomazanje i mirisni kad za svetište.+ Sve neka načine kako sam ti zapovjedio.” 12  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 13  “Kaži sinovima Izraelovim: ‘Moje dane počinka* svakako držite,+ jer je to znak između mene i vas iz naraštaja u naraštaj, kako biste spoznali da vas ja, Jehova, posvećujem.+ 14  Držite dan počinka, jer vam je on svet.+ Tko ga oskvrne, neka bude pogubljen.+ Ako bi tko radio kakav posao na dan počinka, ta duša neka se pogubi i tako ukloni iz svoga naroda.+ 15  Šest dana neka se obavljaju poslovi, ali sedmi je dan dan počinka, potpunog odmora,+ svet Jehovi. Tko bi god radio kakav posao na dan počinka, neka se pogubi. 16  Sinovi Izraelovi neka drže dan počinka, svetkujući ga iz naraštaja u naraštaj, kao savez trajan.+ 17  To neka bude trajan znak između mene i sinova Izraelovih,+ jer je Jehova u šest dana stvorio nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i stao je počivati.’”+ 18  A kad je Bog završio svoj razgovor s Mojsijem na gori Sinaju, dao mu je dvije ploče Svjedočanstva,+ ploče kamene ispisane prstom Božjim.+

Bilješke

Vidi bilješku za Izr 3:5.
Doslovno: “u srce svih koji su mudra srca stavio sam mudrost”.
Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.