Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

2. Mojsijeva 28:1-43

28  Dovedi k sebi između sinova Izraelovih brata svojega Arona sa sinovima njegovim da mi služi kao svećenik:+ Aron+ i sinovi Aronovi Nadab i Abihu,+ Eleazar i Itamar.+  Načini bratu svojemu Aronu svetu odjeću na čast i za ukras.+  I kaži svima vještima, koje sam obdario vještinom,*+ da načine Aronu odjeću da bi se posvetio i služio mi kao svećenik.+  A ovo je odjeća koju će načiniti: naprsnik,+ pregaču,+ tuniku bez rukava,+ dugu haljinu s kockastim uzorkom, turban+ i pojas.+ Neka načine svetu odjeću za brata tvojega Arona i za sinove njegove, da mi služi kao svećenik.  Neka uzmu zlata, zatim plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog* grimiza i finog lana.  I neka načine pregaču od zlata, plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i fino ispredenog lana, vješto izvezenu.+  Dvije poramenice njezine neka budu spojene na dva kraja njezina. Tako neka bude sastavljena.+  Pojas+ na njoj, kojim se pripasuje, neka bude izrađen kao i ona: od zlata, plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i fino ispredenog lana.  Uzmi dva kamena oniksa+ i ureži+ na njih imena Izraelovih sinova,+ 10  šest njihovih imena na jednom kamenu, a imena preostalih šest na drugom kamenu, po redu kojim su rođeni.+ 11  Kao što kamenorezac urezuje pečat, tako ti ureži na ta dva kamena imena Izraelovih sinova.+ Okuj ih u okvire od zlata.+ 12  Pričvrsti ta dva kamena na poramenice pregače da budu spomen-kamenje Izraelovim sinovima.+ Aron neka nosi njihova imena pred Jehovom na svoje dvije poramenice kao spomen. 13  Načini zlatne okvire 14  i dva lančića od čistoga zlata.+ Načini ih kao uzice, kao uže isprepletene. Potom te pletene lančiće pričvrsti za okvire.+ 15  Načini naprsnik sudski+ da bude vješto izvezen. Izradi ga kao i pregaču. Izradi ga od zlata, plavog prediva, crvenkastopurpurne vune, kermesovog grimiza i fino ispredenog lana.+ 16  Neka bude četverokutan kad se preklopi, pedalj* dug i pedalj širok.+ 17  U njega umetni kamenje, tako da budu četiri reda kamenja.+ Rubin,+ topaz+ i smaragd+ neka budu u prvom redu. 18  U drugom redu tirkiz,+ safir+ i jaspis.+ 19  U trećem redu lešem,* ahat+ i ametist.+ 20  A u četvrtom redu krizolit,+ oniks+ i žad. Neka budu ukovani u zlatne okvire.+ 21  Kamenova neka bude koliko i imena Izraelovih sinova, neka ih bude dvanaest, koliko i njihovih imena.+ Na svaki od njih neka se, kao na pečatu, ureže ime jednoga od dvanaest plemena.+ 22  Na naprsniku načini pletene lančiće od čistoga zlata, kao uže pletene.+ 23  Zatim načini na naprsniku dva prstena od zlata+ i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika. 24  Provuci dvije pletene uzice od zlata kroz ta dva prstena na krajevima naprsnika.+ 25  Dva kraja dviju uzica provuci kroz dva okvira i pričvrsti ih za poramenice pregače sprijeda.+ 26  Načini dva prstena od zlata i pričvrsti ih za dva kraja naprsnika, na unutrašnji rub koji je okrenut prema pregači.+ 27  Načini još dva prstena od zlata i pričvrsti ih za donji kraj dviju poramenica s vanjske strane pregače, blizu mjesta gdje je pregača sastavljena, iznad njezina pojasa.+ 28  Neka se naprsnik kroz svoje prstenove veže plavom vrpcom za prstenove na pregači, tako da naprsnik stoji iznad pojasa na pregači i da se ne odvaja od pregače.+ 29  Aron neka nosi imena Izraelovih sinova na naprsniku sudskom na srcu svojemu kad ulazi u Svetinju, kao trajni spomen pred Jehovom. 30  U naprsnik sudski stavi Urim+ i Tumim* da budu na srcu Aronovu kad dolazi pred Jehovu. Tako neka Aron uvijek nosi presude+ za sinove Izraelove na srcu svojemu pred Jehovom. 31  Tuniku bez rukava što će se nositi ispod pregače načini svu od plavog prediva.+ 32  Neka ima u sredini otvor za glavu. Otvor neka unaokolo ima rub istkan. Neka bude kao ovratnik na oklopu, tako da se ne podere.+ 33  Na rubu joj načini šipke od plavog prediva, crvenkastopurpurne vune i kermesovog grimiza, na rubu unaokolo, a između njih zvonca+ od zlata unaokolo, 34  zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak oko ruba tunike.+ 35  Neka je Aron nosi da u njoj vrši službu, da se čuje kad ulazi u svetište pred Jehovu i kad izlazi, da ne pogine.+ 36  Načini i sjajnu pločicu od čistoga zlata i na njoj, kao na pečatu, ureži: ‘Jehova je svet.’+ 37  Priveži je plavom vrpcom da stoji na turbanu.+ Neka bude sprijeda na turbanu. 38  Neka bude na Aronovu čelu, a Aron neka odgovara za prijestupe počinjene protiv svetih stvari,+ to jest protiv svih njihovih svetih darova, koje će sinovi Izraelovi posvećivati. Neka mu uvijek bude na čelu da za njih stječe Jehovinu milost.+ 39  Od finoga lana otkaj dugu haljinu s kockastim uzorkom, načini turban od finoga lana+ i pojas,+ sav istkan. 40  Za sinove Aronove načini duge haljine,+ načini im i pojase i kape,+ njima na čast i za ukras.+ 41  U njih obuci svoga brata Arona i sinove njegove s njim. Pomaži+ ih te ih ovlasti*+ i posveti da mi služe kao svećenici. 42  Načini im gaće od lana da im pokriju golo tijelo.+ Neka sežu od bokova do bedara. 43  Neka ih Aron i sinovi njegovi nose kad ulaze u šator sastanka ili kad prilaze žrtveniku da služe na svetome mjestu, da ne bi navukli na sebe krivnju i poginuli. To je trajna odredba za njega i njegovo potomstvo poslije njega.+

Bilješke

Doslovno: “ispunio duhom mudrosti”.
Vidi bilješku za 2Mo 25:4.
Pedalj je 22,2 centimetra. Vidi dodatak 13.
Nije poznato na koju se vrstu dragog kamena odnosi hebrejski izraz lešem.
Urim i Tumim bili su predmeti koji su se koristili da bi se saznalo Božje mišljenje o nečemu. Možda se radilo o kamenovima koji su se izvlačili kao ždrijeb.
Doslovno: “napuni im ruke”. Ovaj hebrejski idiom označavao je da su čovjeku kojega se uvodilo u službu predane u ruke sve ovlasti potrebne da bi vršio svećeničku službu.